SLC vill uppmärksamma jaktarealer i understöd för jaktvårdsföreningar

Fördelningen av statsunderstöd för jaktvårdsföreningar borde inte basera sig bara på medlemsantal, anser SLC i sitt utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för statsunderstöd till jaktvårdsföreningarna.

Begränsad jakt på brunand, småskrake och alfågel

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat förordningar som begränsar jakt på brunand, småskrake och alfågel.

SLC - Oppet6
Elever hjälper till att hålla landskapet öppet

Att bevara särdragen i kulturlandskapet, exempelvis tätortsängar, är viktig. Det är precis vad eleverna i Oxhamns skola i Jakobstad får göra nu.

På naturens dag på lördag får besökare beundra får och traktorer på ekogårdar

Den 25 augusti slår över 40 ekogårdar upp dörrarna för besökare som får lära sig mer om ekomatens ursprung och arbetet på gårdarna. Dagen, som riktar sig till hela familjen, presenterar ekologisk produktion för konsumenter och producenter.

SLC - Vargangrepp
Fårfarmare står för fiolerna i Finlands vargpolitik

– Ingen verkar ha kontroll över den situation vi nu har där vargen tillåts föröka sig fritt, utbrister fårfarmare Leena Ingberg på Hinders gård i Täkter, Ingå. Åtta av hennes tackor och lamm revs av varg för en dryg vecka sedan.

SLC - Vallning 1 A
Nordiska fårvallningseliten möttes i Tenala

Hundgöra på hög nivå kunde beskådas under de nordiska mästerskapen i fårvallning som avgjordes senaste veckoslut på Skarsböle gårds marker i Tenala.

Svenskspråkig utbildning för krishanterare

Under hösten siktar Arbetshälsoinstitutet på att ordna tre svenskspråkiga utbildningar för personer som kan hamna i svåra diskussioner när de ska hjälpa jordbrukare och andra landsbygdsmänniskor som behöver stöd.

Finlandssvensk samling på Åland

På fredag är sista anmälningsdagen till förmånligt early bird-pris för den femtonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen, som i år hålls på Åland den 5-7 oktober.

Jaktvårdsavgiften för unga föreslås bli sänkt

Ett propositionsutkast enligt vilket jaktvårdsavgiften för under 18-åringar ska sänkas från nuvarande 39 euro till 20 euro har sänts på remiss av jord- och skogsbruksministeriet.

Viltinfo ger information om vilt och jakt

I juni publicerades Finlands viltcentrals nya utbildningssidor Viltinfo.fi, som informerar om finländskt vilt och finländsk jakt.

SLC - Kop Av Bonden
Köp av bonden!-dagen 15.9: Anmäl din gård på köpavbonden.fi

Den 15 september hålls den nationella Köp av bonden!-dagen för tredje gången.

Flera jaktlicenser för hjortdjur än i fjol

Finlands viltcentral har beviljat jaktlicenserna för hjortdjur för den kommande jaktperioden.