Stocklador 2 C Webb
En stadig takrot byggs först ovanpå stockarna, som utgör takkonstruktionen, och sedan lägger jag på plåttaket, visar Niclas Back.
Skogsbruk Livet på landet Tema

Stocklador till heders på Bergö

På åkrar och ängar syns inte många hölador idag. På Bergö i Malax finns dock både nya och bevarade stock- och brädlador.

De som har byggt och bevarat stock- och brädlador på Bergö är Niclas Back och Lars-Erik Söderholm. Back har byggt en ny gammaldags stocklada medan Söderholm har byggt nya brädlador och restaurerat gamla stocklador, för att förvara torrhö i åt gårdens får.

– Jag kollade på olika modeller och valde att bygga en ny stocklada. Jag hittade och kontaktade, via Facebook, företagaren Frank Hjulfors, som tillverkar nya stocklador i Pedersöre. Hjulfors har en egen modell på lador med enkom mått, berättar Niclas Back.

– Stockladan beställdes i maj-juni och i september kom Hjulfors och byggde upp ladan. Gården köptes för några år sedan, men jag äger även släktmarker i byn. Vid bygglovsansökan, 2015, ansöktes om att få bygga ett biltak med förråd och en stocklada, säger Back.

Stocklador 1 A Webb
Enligt Niclas Back inspirerade de gamla stockladorna på Bergö att bygga en ny stocklada i gammal modell, som passar till den befintliga bebyggelsen. Barken på ladans stockar faller med tiden av och stockarna grånar sedan, vilket ger en gammaldags grå färgton. Ingen färgbehandling behövs medan dörren, av bräder, behöver behandlas och tidvis ses över.

Gran- eller tallstock

Stockladan är av delvis barkade granstockar, men den finns också att fås av tallstockar. Ladan står på en plintgrund, av naturstenar. Stenarna har Back grävt ner för att inte plintgrunden skall bli så hög. I arbetet med plintgrunden och gårdsplanen användes egen grävmaskin.

Enligt Back finns stocklador på Bergö ännu idag och det inspirerade till att bygga enligt gamla byggmetoder och att försöka anpassa den nya stockladan till bebyggelsen. Folk har stannat och intresserat sett på stockladan, vilket visar på positiv respons när något nytt byggs.

– Golvplankorna är spikade medan stockarna är ihoplagda med varandra i hörnen som ett pussel och har luftspalter mellan sig. Under golvet finns tre bärande stockar varav två i sidorna och en i mitten, vilket gör ladan stadig. Stockvarven är upptimrade från golvet och underlättar en nedmontering ifall stockladan flyttas, framhåller Niclas Back.

Enligt Back kostar en ny stocklada runt 2.000 euro och då är material, arbete, uppmontering och egen arbetsinsats inräknade. Stockladan kan byggas helt färdig på en dag. Stockladan är en bestående satsning, eftersom den kan användas långt framöver om den tidvis underhålls.

– Jag bygger taket själv, så en del byggarbete återstår innan stockladan är helt klar. Golvet har luftspalter för att få bra ventilation när man förvarar ved i ladan. Takarbetet görs när jag är ledig från styrmansjobbet, säger Back.

Stocklador 5 A Webb
Även en stocklada med vasstak finns och det taket håller tätt ännu idag, berättar och visar Lars-Erik Söderholm. Han använder både gamla och nya lador för att förvara torrhö åt gårdens får.

Modern höförvaring

Landsbygdsföretagare Lars-Erik Söderholm och sonen Nicolai använder nya och gamla hölador på gårdens jordbruk. Ventilationen i ladorna är viktig så höet hålls torrt och inte börjar mögla. Golven byggs därför med luftspalter liksom att brädladorna också har luftspalter i väggarna.

– Vi använder 22 lador på egna och arrenderade marker. I ladorna förvaras torrhö åt 500-600 får. Vissa hölador har restaurerats, men även tre nya brädlador har byggts. Stockladorna ventilerar och förvarar höet bättre än brädladorna, eftersom stockarna är liggande och det finns klossar mellan dem, berättar Lars-Erik Söderholm.

För tillfället planerar Söderholm att bygga ett nytt större fårstall invid gården där det nuvarande fårstallet finns.

– Det planerade fårstallet är 900 kvadratmeter, men ändamålet är att effektivera och underlätta djurhållningen.

Förvaringsutrymmen för torrhöet kommer också att byggas.

På agendan står nu investeringsplan, att ansöka om investeringsbidrag, banklån och att ansöka om bygglov. Förhoppningsvis genomförs bygget 2019, framhåller Lars-Erik.

– Höbärgningen lyckades över förväntan trots den varma och torra sommaren och vi fick tillräckligt med torrhö åt fåren tills nästa sommars höbärgning, säger Söderholm.

Stocklador 4 B Webb
Bergös äldsta stocklada är från 1786 och används ännu.