Skogsbruk Livet på landet Tema

​Rekordmängd jaktlicenser på vitsvanshjort i Egentliga Finland

Finlands viltcentral har beviljat ett rekordstort antal jaktlicenser på vitsvanshjort i Egentliga Finland, 12.667 stycken, en ökning med 22 procent jämfört med i fjol. Det betyder att det är möjligt att fälla cirka 19.000 vitsvanshjortar i området under den pågående jaktsäsongen. I hela landet är det möjligt att fälla sammanlagt 55.000 individer.

I Finland finns uppskattningsvis knappt 100.000 vitsvanshjortar, en fjärdedel av dem i Egentliga Finland. Med en effektiverad jakt i Egentliga Finland, Nyland, Södra Tavastland, Satakunda och Norra Tavastlands viltcentralers områden strävar man efter att minska på vitsvanshjortbeståndet, som ökat särskilt i sydvästra Finland.

Enligt uppgifter från Finlands viltcentral har jaktsäsongen börjat bra med tanke på målet: fram till den nionde oktober hade 6.800 vitsvanshjortar fällts. Motsvarande mängd i fjol samma tid var 4.100. Bytet består till övervägande del av hindar, vilket är i linje med rekommendationerna.

Denna jaktsäsong fortsätter jakttiden på vitsvanshjort för första gången ända till mitten av februari.