Jordbruk Skogsbruk SLC Landsbygdsnäringar Livet på landet

Nu söks en ort för nästa Landsbygdsparlament

Nästa landsomfattande, landsbygdsutvecklingens och landsbygdspolitiska diskussionens evenemang nummer ett, Landsbygdsparlamentet, arrangeras 1-3.10.2020 någonstans på den finländska landsbygden. Platsvalet kan man påverka genom att skicka in eget förslag.

Landsbygdsparlamentet sammanför inspirerade aktörer, forskare, utvecklare och politiker från olika delar av Finland. Förra året arrangerades Landsbygdsparlamentet för första gången som nationellt evenemang och samlade över 800 deltagare för att inspireras av landsbygdens möjligheter. Evenemangplatsen besöktes därtill av över 1.500 personer och via sociala medier nådde man ut till över 100.000 personer.

Landsbygdsparlamentets tema och röda tråd för år 2020 kommer att vara hållbar ekonomisk, ekologisk, social och kulturell utveckling. Huvudarrangörerna är Landsbygdspolitiska rådet, landsbygdsnätverket, Finlands Byar rf och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK. Evenemanget förverkligas i brett samarbete med andra nationella, regionala och lokala organisationer och sakkunniga som verkar på landsbygden.

Landsbygdsparlamentets platstävling avgörs genom öppen omröstning på nätet. Till omröstningen väljer en jury ut de mest lämpliga förslagen. Juryn består av huvudarrangörerna samt Sitra, Maaseudun Tulevaisuus, Maaseudun sivistysliitto MSL och Svenska lantbruksproducenternas förbund SLC. Den öppna nätomröstningen arrangeras i mars 2019.

För mer information om tävlingen se: Maaseutuparlamentti.fi.