Andy Marsh
Det amerikanska bolaget Plug Power vill göra en investering i energikrävande vätgasindustri i Finland. Investeringen gäller tre orter; Karleby, Kristinestad och Borgå. Enligt bolagets VD Andy Marsh är det Finlands färska Natomedlemskap, energimix och målet att bli klimatneutralt 2035 som inverkat på beslutet.
Landsbygdsnäringar

Amerikanskt bolag planerar
miljardinvestering i vätgasindustri
i Karleby, Kristinestad och Borgå

Det amerikanska bolaget Plug Power vill göra en investering i 6-miljardsklassen i Finland. Investeringen gäller tre orter; Karleby, Kristinestad och Borgå.

Vätgas har en nyckelroll i den gröna omställningen och anläggningarna skulle förstås kräva stora mängder finsk el. Enligt bolagets VD är det bland annat Finlands energimix och målet att bli klimatneutralt 2035 som inverkat på beslutet.

Målet med Plug Powers tilltänkta investering är produktion av vätgas. Vätgas framställs genom en energikrävande elektrolysprocess och i de fall som den använda elen är av förnyelsebart ursprung blir helheten koldioxidfri och vätgasen brukar då kallas för grön.

De tre anläggningarna förväntas producera sammanlagt 850 ton vätgas dagligen. Planerna innebär tusen direkta jobb och därtill tretusen indirekta jobb. Nu tar tillståndsprocesserna vid och det slutliga investeringsbeslutet förväntas kunna fattas 2025 eller 2026. Investeringens totala värde uppgår till uppskattningsvis 6 miljarder dollar.

Enorm betydelse för Österbotten

I Karleby planeras en vätgasfabrik med fokus på produktion av ammoniak. Enligt Plug Powers vd Andy Marsh behövs ammoniak framför allt för produktion av konstgödsel. I nuläget sker det nästan uteslutande med hjälp av fossila källor.

Ammoniaken kan också användas som fartygsbränsle. Energibehovet ligger på 1 gigawatt. I Karleby skulle anläggningen placeras intill riksväg 8 på området som kallas för Kronoporten.

– Den främsta orsaken till att investera i Karleby är att staden har den största hamnen i norra Finland, säger han.

Investeringen i Kristinestad skulle fokusera på att använda fossilfri vätgas för att producera stål. Energibehovet ligger på 1 gigawatt. I Kristinestad skulle anläggningen placeras på det nya industriområdet som planeras norr om staden.

– Tillgången till grön energi gör det möjligt att satsa på ett stålverk, säger Marsh.

I Borgå fokuserar man på lösningar för trafiken

Investeringen i Borgå skulle fokusera på lösningar för trafiken. Energianvändningen planeras ligga på 0,25 gigawatt. I Borgå har man tänkt att anläggningen ska placeras i Tolkis, intill hamnen. Därifrån är det också nära till industriområdet i Sköldvik.

– En viktig delorsak i det här sammanhanget är att Borgå ligger nära Helsingfors, säger Marsh.

Marsh lyfter också fram möjligheten att expandera kapaciteten i Borgå eftersom det finns möjligheter att exportera vätgas till centrala Europa.

Om en sådan här investering blir av kommer den givetvis att ha betydande inverkan på en stor del av SLC:s verksamhetsområde. Vätgas är överhuvudtaget i en nyckelroll i den gröna omställningen då det kommer till lagring, hantering och användning av energi. Vätgas kan dessutom komma att ha en alldeles särskild betydelse för koldioxidneutrala tunga transporter och lösningar för trafiken.