Pals2 Maj23 Ct
Pandemin har tvingat många pälsfarmare att avsluta produktionen. Men nu finns tecken på att läget håller på att stabilisera sig. Det finns förhoppningar på den kommande auktionen i juni, säger Robert Nygård, som nyligen valdes till ny ordförande för Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening.
Landsbygdsnäringar

Nya ordföranden:
Pälsfarmarna börjar
se ljus i tunneln

De senaste åren har varit exceptionellt svåra för pälsfarmarna. Men efter pandemin – som slagit hårt mot branschen – börjar de som valt att fortsätta att se ljuset i tunneln....

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera