Pals2 Maj23 Ct
Pandemin har tvingat många pälsfarmare att avsluta produktionen. Men nu finns tecken på att läget håller på att stabilisera sig. Det finns förhoppningar på den kommande auktionen i juni, säger Robert Nygård, som nyligen valdes till ny ordförande för Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening.
Landsbygdsnäringar

Nya ordföranden:
Pälsfarmarna börjar
se ljus i tunneln

De senaste åren har varit exceptionellt svåra för pälsfarmarna. Men efter pandemin – som slagit hårt mot branschen – börjar de som valt att fortsätta att se ljuset i tunneln. Det säger Robert Nygård, som nyligen valdes till ny ordförande för SÖP.

På årsmötet i början av maj valde Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening, SÖP ny ordförande. Robert Nygård, pälsfarmare i Terjärv, fick förtroende att leda föreningen, vars medlemmar har genomgått mycket tuffa tider.

– Våra medlemmar har drabbats hårt av coronaviruspandemin och i takt med att farmarna har blivit färre behöver vi se över hur hela organisationen är uppbygd och organiserad. Vi arbetar för att få en kostnadseffektivering av hela organisationen, säger Nygård, som tidigare fungerat som medlem i styrelsen och olika utskott inom branschen.

SÖP har likt Österbottens svenska producentförbund, ÖSP, till uppgift att bevaka medlemmarnas intressen. Något som inte varit lätt för någon organisation som arbetar för primärnäringarna under senare år. Lönsamheten har naggats i kanterna och politiskt har dusterna varit hårda.

– Därför är det bra att våra organisationer samarbetar och jag ser gärna att det samarbetet kan stärkas i framtiden. Vi som verkar på landsbygden bör hålla ihop och på många sätt är utmaningarna de samma, säger han.

Det har varit tuffa tider

I likhet med jordbruket har pälsnäringen genomgått tuffa tider under senare år. Den senare har upplevt sin största kris någonsin efter som branschen som helhet drabbades mycket hårt av nedstängningar under coronaviruspandemin. Inga fysiska auktioner kunde ordnas och efterfrågan på certifierade naturskinn från Finland försvann.

– Det var i stort sätt stopp i alla led. Det ordnades bara digitala auktioner under pandemin och detaljhandeln hade svårt att sälja sina produkter. Det fanns också skinn på lager, vilket bidrog till överutbud och priserna för de skinn som såldes var för låga, berättar Robert Nygård, pälsfarmare i Terjärv.

Under den här tiden har många, i synnerhet unga pälsdjursodlare som hade investerat för framtiden, tvingats ge upp. SÖP:s medlemsantal har under de senaste åren i princip halverats till cirka 250 stycken.

– Vi är i dag ungefär 250 aktiva medlemmar så antalet har minskat mycket de senaste åren och det påverkar föreningens verksamhet som nu bör ses över för att vara effektiv, konstaterar Nygård.

Men nu äntligen börjar de farmare som valt att fortsätta vädra lite morgonluft. Efter att Kina slopat restriktionerna kan nu fysiska auktioner ordnas och den senaste i mars var på många sätt en framgång.

– Blårävsskinnen, som är Finlands huvudprodukt, såldes till hundra procent. Även minkskinnen, som utgjorde det största utbudet vid Sagas auktioner någonsin, sålde till nittio procent. Det kan ses som en framgång, men priserna är fortfarande för låga. Men det visar att det finns efterfrågan och nu finns hopp om att nästa auktion i juni blir ännu bättre. Förhoppningsvis ska också priserna stiga då, säger han.

Stabilare marknad

Under de svåra tiderna har många farmare minskat på produktionen. Det skapar förutsättningar för en stabilare marknad gällande utbud och efterfrågan i framtiden.

– Produktionen har i stort sett halverats och det är positivt för skinnmarknaden i dessa tider. Nästa år kommer det inte att finnas något överutbud och det skapar förutsättningar för bättre priser.

Är det här ljuset i tunneln som hela pälsbranschen väntat på att få se? Det är i alla fall vad Nygård hoppas på.

– Jag kan inte tala för alla, men för egen del tror jag och hoppas på att vi har bra försäljning under de auktioner som återstår. Jag tror också att vi kommer att ha lönsamma priser för den produktion vi föder upp i år och som säljs under kommande säsong. Men det förutsätter att detaljhandeln får en lyckad försäljning under hösten och vintern. Mycket tyder på det eftersom restriktionerna är slopade och det gör att jag ser betydligt ljusare på framtiden än för ett år sedan.

Han påminner om att efterfrågan på skinn fortfarande är stor globalt. 

– Det finns stora modehus som haft rekordförsäljning efter att coronarestriktionerna har lyfts, så lyxartiklar som innehåller skinn drar. Om auktionerna framöver blir lyckade tror jag att det första steget är att farmarna börjar utöka sin produktion.

Har sett över kostnaderna

På sin egen farm har Nygård strävat efter att effektivera produktionen i alla led. I mån av möjlighet har han sett över vilka kostnader som det går att spara på.

– Det går inte att pruta på foder och sådant som berör djurens hälsa, men som exempel har jag för tillfället minimerat mängden utomstående arbetskraft. Det gäller att se över på alla plan vad som kan göras, säger han.

Han tackar även de österbottniska foderköken som samarbetat för att foderpriserna inte ska stiga för mycket.

– Genom sitt samarbete har foderköken kunnat hålla sina fasta kostnader nere och det har gjort att prisnivån på foder inte har stigit för mycket. Det är vi farmare mycket tacksamma för.

Som ordförande för SÖP vill han vara tillgänglig för medlemmarna.

– Om våra medlemmar funderar på något eller har frågor är det bara att ta kontakt med mig och diskutera.