Takanebacken1
Takanebackens vindkraftspark med fem 148 meter höga vindkraftverk har sedan 2021 vuxit fram i skogsmiljö mellan Petalax och Pörtom.
Landsbygdsnäringar

Takanebackens vindkraftspark
invigdes i norra Pörtom

Med fem 148 meter höga kraftverk och en total produktionskapacitet på 28,5 megawatt är Takanebackens vindkraftpark den tredje förverkligade vindparken i Malax kommun. Satsningen är knappast den sista i sitt slag i kommunen.

I soligt och behagligt, men för dagen inte särskilt blåsigt, juniväder ordnades en officiell invigning med folkliga förtecken vid Takanebackens vindkraftpark den 10 juni.

Dagen till ära arrangerades det busstransporter ut till vindparkområdet i norra Pörtom. De 250 första anlända bjöds på laxsoppa med tilltugg och program erbjöds även för de allra yngsta besökarna.

Evenemangsdeltagarna hade bland annat möjlighet att klättra in och bekanta sig med innandömet och tekniken i ett av de 148 meter höga kraftverken.

Takanebacken3
Byggnadschef Andreas Högnabba från ägande vindkraftsbolaget Energiequelle har varit med om att bygga upp den nya parken från noll.

El till 18.000 hushåll

Takanebackens vindkraftpark är enligt uppgift kapabel att producera el till 18.000 hushåll. De första planeringsmässiga stegen till den nya anläggningen, som också benämns Norra Pörtom vindpark, togs redan 2014-2015.

– Byggprocessen tog fart för två år sedan efter skogsavverkningar och skapandet av områdets infrastruktur. I höstas levererades och installerades turbinerna och sedan början av 2023 har vindparken varit i produktionsdrift, säger Andreas Högnabba, byggnadschef på vindkraftsbolaget Energiequelle.

– Starten har varit riktigt bra. Det har varit mycket jobb med att installera maskiner i kraftverken i början, säger Högnabba.

Spikrak har vägen till det konkreta förverkligandet av parken dock inte varit. Det lämnades in besvär mot de beviljade byggloven. Det efterföljande rättsförfarandet tog två år i anspråk tills Vasa förvaltningsdomstol slutligen förkastade besvären.

– För närvarande är den politiska inställningen till vindkraftbyggen mera positiv i landet. Det ska förstås få finnas olika åsikter och föras konstruktiva lokala diskussioner i samband med olika projekt.

– Det handlar därför om långa processer. Ofta hinner vindkraftstekniken föråldras under fördröjda processer. Det görs tekniska förnyelser hela tiden på det här området. Det är möjligt att kraftverk med en maxhöjd på 300 meter kommer att användas framöver, säger Högnabba.

Energiequelle driver för övrigt ett annat pågående österbottniskt vindkraftsprojekt. Parken Mikonkeidas i Kristinestad planeras ha 16 kraftverk. Markarbeten har inletts i februari och fundamentsgjutningar är aktuellt som bäst. Enligt planerna levereras turbinerna i början av 2024.

Takanebacken4
Riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP) säger att det finns potential för mera vind- och solkraft i Malax kommun.

Diskussioner om nya vind- och solkraftsområden

I sitt tal på invigningsfesten framhöll riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP) att Österbotten är ett progressivt landskap i Finland när det gäller satsningar på vindkraft och förnybara energikällor.

– Jag har kollegor i östra Finland som är lite avundsjuka på oss i det avseendet. Den nya vindparken i norra Pörtom är också ett steg mot Malax kommuns målsättning att vara en koldioxidneutral kommun 2030, säger Ollikainen.

Ollikainen säger att det förs diskussioner om nya potentiella vindkraftsområden i Malax kommun. De två första vindparkerna har etablerats i Långmossen och Ribäcken.

– Samtidigt är det fråga om byggen som förändrar landskapsbilder och som tenderar att riva upp känslor. Det gäller givetvis att beakta ljudnivåer och till exempel möjligheter att bedriva skogsbruk samt rekreations- och jaktverksamheter i berörda områden, tillägger han.

Jenny Malmsten, kommundirektör i Malax, säger att kommunstyrelsen föreslår att ett tilltänkt vindkraftsområde i Smalmossen mellan Långmossen och Ribäcken tas med i Österbottens landskapsplan 2050. Området ingår i Österbottens landskapsplan 2040.

– Ett område på gränsen mellan Malax och Korsnäs ses som ett annat möjligt vindkraftsområde i utkastet till landskapsplanen 2050. Förutom vindkraft är också potentiella solkraftsområden i Malax kommun föremål för diskussioner, tillägger Malmsten.

Efter invigningen av Takanebackens vindkraftpark stod vindparksdans på Åminne folkpark på programmet på lördagskvällen. För underhållningen stod Fredrik Furu och T & The Teasers.

Takanebacken2
På invigningsfesten den 10 juni kunde besökarna stärka sig med laxsoppa, ta del av tal och bekanta sig allmänt med nybygget. Efter invigningen av Takanebackens vindkraftpark väntade vindparksdans på Åminne folkpark på lördagskvällen.