Mejeri1
Jessika Eklund har nyligen inrättat det egna mejeriet Mejerista Jessika i Kaitsor. Ystning av grilloumi-ost har varit en huvudsyssla i början. Framöver är det tänkt att jag ska bredda sortimentet med andra ostprodukter och yoghurt, säger Eklund.
Landsbygdsnäringar

Mjölkgårdsrådgivaren Jessika
har startat ett småskaligt
mejeri i Kaitsor

Strax innan valborg startade mjölkgårdsrådgivaren Jessika Eklund det egna mejeriet Mejerista Jessika i Kaitsor. Med avstamp från en långvarig hobbyverksamhet har hon blivit företagare på deltid. Hon hoppas kunna utveckla sitt produktsortiment framöver.

I ett hörn av den gamla bankfastigheten intill riksåttan i Kaitsor är den nyblivne mejeriföretagaren Jessika Eklund upptagen med ystningsarbete när LF viker in en majförmiddag. I den lilla affärslokalen har ett kafékök varit inrättat tidigare.

– Det är tredje gången som jag står här och ystar. Inför grillsäsongen håller jag på att framställa grillosten grilloumi som påminner mycket om halloumi och som passar fint framför allt till hamburgare.

– Grillosttillverkning är någonting som jag sysslat på hobbynivå sommartid under de senaste sex åren. Jag har tidigare hållit till i ett skolkök i Socklot, fortsätter Jessika Eklund.

Från hobby till yrke

I slutet av april tog Jessika Eklund det definitiva steget från hobbytillverkning till yrkesmässig mejeriproduktion i mindre skala. Hon har grundat det egna företaget Mejerista Jessika. Till att börja med tillbringar hon 8-10 fulla arbetsdagar per månad i lokalen i Kaitsor där hon bland annat ägnar sig åt ystnings- och packningsarbete.

– Jag använder pastöriserad mjölk från det lokala företaget Gårds Smak som drivs av bröderna Östman. Inledningsvis är målsättningen att kunna producera 50-70 kilo grillost per månad.

– Jag tror på den här verksamheten. Det finns goda möjligheter att utveckla samarbete på landsbygden både i fråga om råvaror och försäljning. Ambitionen är kunna utöka det egna produktsortimentet framöver, med bland annat mozzarella och smaksatt yoghurt.

– Jag riktar mina produkter till Gårds Smak samt olika återförsäljare mellan Nykarleby och Malax. Reko-ringar kan också komma i fråga. Men stormarknader siktar jag inte primärt på i det här skedet.

– Jag har överlag fått jättepositiv feedback i början. Återförsäljare har tagit kontakt med mig, tillägger Eklund.

Mejeri3
Det här dräneringsbordet har tidigare använts vid Milka i Kaitsor. Jessikas bror har modifierat bordet och anpassat det till ändamålet.

Har förkovrat sig på ett åländskt gårdsmejeri

Jessika Eklund har tidigare inhämtat värdefull kunskap om mejeriproduktion via deltagande i en vidareförädlings- och mathantverkskurs.

– Kursen omfattade tio dagars praktik på ett gårdsmejeri på Åland under ledning av den jämtländska mejeristan Kristina Åkermo. Vi tillverkade olika slags ostar. Det var också en erfarenhet som bidrog till att öka min inspiration för hantverket.

Eklund beskriver tillverknings- och ystningsarbetet som allmänt petigt och strängt inrutat av strikta hygienbestämmelser – vilket är helt befogat med tanke på att mjölk är klassat som ett högrisklivsmedel. Det gäller bland annat att ha temperaturer och mjölksyrebakterier under noggrann uppsikt.

För ett tag sedan fick Jessika Eklunds sambo via en Facebook-grupp nys om möjligheten att hyra den tillgängliga affärslokalen i den gamla banklokalen som numera inhyser fyra företag och sorterar under namnet Kaitsor Hub.

– Jag tänkte att det är nu eller aldrig. Alternativet skulle ha varit att bygga ett helt nytt mejeri. Men den satsningen skulle ha kostat flera hundra tusen euro.

– En del av köksinredningen i lokalen ingår i hyran. Själv har jag investerat bland annat i en pastör, extra kyl- och frysytor och annan utrustning. Jag har tagit ett företagslån för ändamålet. Eftersom jag inte är verksam som företagare på heltid kan jag inte beviljas startstöd.

– En livsmedelsinspektör har redan besökt mejeriet. Eftersom det handlar om ett enpersonsföretag kan jag få vissa lättnader i byråkratin. Samarbetet har fungerat bra och jag har bland annat fått vägledning angående egenkontrollen, säger Eklund.

Mejeri4
Den gamla bankfastigheten är numera profilerad som ett företagscentrum i Kaitsor. Förutom Jessika Eklunds mejeri finns det flera friskvårdsföretag i byggnaden.

Har varit mjölkgårdsrådgivare i elva år

Jessika Eklund är född och uppvuxen på en mjölkgård i Kimo och har så att säga ”mjölken i blodet”.

Efter att först ha utbildat sig till agrolog på Skuffis i Ekenäs har hon byggt på med merkonom- och bokföringsstudier via läroavtal. Hon har också förkovrat sig i ämnet direktförsäljning av livsmedel vid Optima.

Jessika Eklund har arbetat som mjölkgårdsrådgivare på ProAgria Lantbrukssällskapet i elva år med stationering i Bennäs och hela Österbotten som arbetsfält.

– Jag är fortsättningsvis mjölkgårdsrådgivare på deltid vid sidan av mitt mejeriprojekt. Rådgivarjobbet har varit intressant. Samtidigt har mjölkbranschen förändrats mycket efter hand. Gårdarna har blivit färre men större. Det har i hög grad handlat om mjölkrobotrådgivning under de senaste åren.

Jessika Eklund är för närvarande bosatt i Nykarleby, men inom kort ämnar hon slå ner sina bopålar i Vörå. Därmed kommer avståndet till arbetet i den nya mejerilokalen i Kaitsor att förkortas avsevärt.