Kvarken1
Mats Sabel, Victoria Vikstrand, Madelene Lindqvist och Harriet Sundholm driver och utvecklar projektet ”Österbotten på tallriken! – Pohjanmaa lautasella!” fram till slutet av nästa år.
Jordbruk Landsbygdsnäringar

Nu har ”Österbotten på tallriken!”
lanserat sin hemsida

Projektet ”Österbotten på tallriken! – Pohjanmaa lautasella!” har nu lanserat sin hemsida. Där kan man utöver allmän information om projektet även ta del av den österbottniska gårdsbutikskartan som snart har närmare hundra adresser.

Arbetsgruppen har också tagit fram en slogan och logo – Kvarken Plate – som kommer att användas i marknadsföringssyfte inom projektet. 

Kvarken Plate, med underrubriken Österbotten på tallriken!, blir således det slående och internationellt fungerande namnet på den plattform och det bränd som ska sammanföra och marknadsföra livsmedelsproducenters och mathantverkares produkter inom hela Österbotten.

Det meddelade de anställda vid ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap som driver projektet, när de förra veckan bjöd in till pressträff på Ronny och Maria Nymans ekologiska gård – Annagården – i Pensala, Nykarleby.

Projektledare Harriet Sundholm berättar att tanken med projektet är att bygga ett kunskapscenter med hjälp av allmän informationsförmedling riktad mot producenter, livsmedelsföretagare och konsumenter.

För att nå ut kommer man att använda sig av kanaler som webbsida, sociala medier och nyhetsbrev samtidigt som gårdsbutikskartan fortsätter att utvecklas och en applikation har lanserats.

Naturlig fortsättning och vidareutveckling

Mats Sabel fungerar sedan april som sakkunnig i det nya projektet, efter att i tre år ha ansvarat för det numera avslutade projektet ”Plattform för Matriket Österbotten” som drevs av utvecklingsbolaget Dynamo i Närpes.

– Det här är en naturlig fortsättning av Matriket Österbotten, säger Sabel. En vidareutveckling av den kunskap och av de nätverk som då byggdes upp.

Gårdsbutikskartan som kom till i början av 2020 fick redan under de tre första månaderna med 49 gårdsbutiker och självbetjäningskiosker att sätta på kartan.

Några av projektets målsättningar är att bidra med kunskap om marknadsföring och bränding av produkter, för att hjälpa producenter och mathantverkare att lättare nå ut till kunderna, samt ett ökat samarbete producenter, konsumenter och livsmedelsbranschen emellan.

– De inplanerade projektaktiviteterna som riktas till producenter och livsmedelsföretagare är många, säger Harriet Sundholm. Dessutom vill vi att konsumenterna ska få en större kännedom om österbottnisk primär- och livsmedelsproduktion.

Kvarken2
Ronny och Maria Nyman har köpt en större stenkvarn för att mala eget odlade grödor som vete, råg och olika kulturspannmål. Sedan förra sommaren har paret utöver sin gårdsbutik även caféverksamhet ett par dagar i veckan under juli månad.

Ekologisk gård med långa anor

Annagården – som nu blev den plats där projektets hemsida offentliggjordes – är en gård med anor ända från 1600-talet.

Gården drivs av Ronny och Maria Nyman som efter en generationsväxling i början av 2000-talet valde ekologisk inriktning, gården fick sin ekocertifiering år 2007.

Den huvudsakliga verksamheten är produktion av nötkött, på gården finns ett femtiotal kalvande dikor av rasen Simmental, men Nymans har också satsat på att testa och småskaligt odla fram olika specialsorter av spannmål.

För ungefär tio år sedan började deras gårdsbutik och direktförsäljning ta form. 

– Det började med att vi sålde eget nötkött, säger Ronny. Sedan har det utvecklat sig i egen takt efter att vi byggde ett rum för frysarna.

En större stenkvarn hör till de investeringar som Nymans gjort på senare år och nu kan de även sälja mjöl till mindre bagerier, utöver det som säljs direkt från gården.

Annagårdens gårdsbutik har öppet tre timmar varje fredag, eller enligt överenskommelse. Ifjol prövade Ronny och Maria också på att ha ett sommarcafé under fredagar och lördagar i juli. Ett koncept de kommer att fortsätta med i år.

– Största utmaningen med gårdsbutikskartan är att nå ut till konsumenterna, säger Ronny som sitter med i projektets styrgrupp. Kanske kunde det finnas skyltar längs de stora vägarna för att påminna folk om att ladda ner appen.

– Annars tycker jag det är bra att vara med i det här projektet, fortsätter han. Det fyller en viktig funktion.

Kvarken3
”Österbotten på tallriken!” har fått en egen slogan och logo – Kvarken Plate – vilket är en nödvändighet då produkter ska brändas och marknadsföras.

Österbotten på tallriken! – Pohjanmaa lautasella!

• Pågår: 01.10.2022-31.12.2024.
• Verksamhetsområde: hela Österbotten.
• Vill bland annat skapa ett fysiskt nätverk och en virtuell plattform, utveckla gårdsbutikskarta och -applikation.
• Efter att projektet avslutats ska ett kunskapscenter med kompetens, engagemang och atmosfär finnas tillgängligt. 
• Projektägare: ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap.
• Finansieras av: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling NTM-centralen i Österbotten.
• Nylanserad hemsida: www.kvarkenplate.fi