20200924 105522
Vid rådgivningen besöker man de enskilda stallen och avsikten är, att tillsammans med stallets ägare eller hästföretagaren gå igenom situationen gällande miljöbelastningen. FOTO: LUVY
Landsbygdsnäringar

Rådgivning för häststall
i Västra Nyland fortsätter
under sommaren 2023

Åt häststallen har man redan under fyra år tid erbjudit rådgivning i miljöärenden inom Sjundeå ås och Hiidenvesi sjös restaureringsprojekt. Målsättningen med den rådgivning, som Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) erbjuder, är att åt stallen erbjuda information och lösningar för hur man kan minska vattendragsbelastningen samt främja miljöskyddet. Rådgivningsverksamheten fortsätter inom Hiidenvesi restaureringsprojekt under sommaren 2023.

Häststallens rådgivare börjar i maj åka omkring bland häststallen i Västra Nyland. Rådgivaren tar kontakt med stallen per brev, där man erbjuder möjligheten till ett kartläggnings- och rådgivningsbesök.

Vid rådgivningen besöker man de enskilda stallen och avsikten är, att tillsammans med stallets ägare eller hästföretagaren gå igenom situationen gällande miljöbelastningen.

– Häststallen har möjlighet att ta i bruk flera olika metoder, med hjälp av vilka man strävar efter att minska stallens miljöeffekter, berättar miljörådgivare Kirsi Mansilla från LUVYs projekt.

– Sådana metoder eller praxis är tillexempel energieffektiva energilösningar, återanvändning och planeringen av avloppshanteringen, tillägger Mansilla. Genom valet av torrströ och hanteringen av vattenförbrukningen är det möjligt att inverka på tillståndet i miljön och vattendragen.

Inom projektet har man publicerat informationsmaterial till häststallen gällande miljö- och vattenskyddet. Materialet består av en kortare broschyr ”Miljöskydd i häststallen” samt en längre guide ”Råd till häststall gällande miljöärenden och tillstånd”. Avsikten med den kortare broschyren är, att påminna om varför det är viktigt att sköta stallens miljöärenden. I den längre guiden har man samlat uppgifter om stallens gödselhantering, lagstiftning, avfallshantering och avloppsvatten. Guiderna innehåller dock inte kommunernas egna miljöskyddsbestämmelser.

Guiderna till häststallen och tilläggsinformation finns här.