Minkavler High Res 1
Nedstängningen av Danmarks minkproduktion har blivit dyr. Inom branschen grälar man om eventuellt missbruk av statlig kompensation. FOTO: Danske Minkavlere
EU Landsbygdsnäringar

Danmark lider ännu
av minkkrisens följder

Den danska minkkrisen har hittills kostat staten 2,55 miljarder euro i form av kompensation till farmarna. Stödet har kritiserats mot bakgrunden av att var fjärde minkfarmare som har sökt ersättning inte har haft en enda mink kvar i farmen.

Den danska minkfarmningen fick ett abrupt slut i november 2020, då farmkrisen kulminerade. Covid-19 blev det definitiva slutet för den danska minknäringen, sedan experter hade funnit mutationer av coronavirus hos minkar.

Eftersom myndigheterna befarade att smitta skulle överföras till människor, avlivades och förstördes mellan 13 och 14 miljoner minkar. Kadavren grävdes ned, men bärgades senare på nytt då myndigheterna befarade smittospridning.

Beslutet förorsakade en häftig debatt och flera utredningar tillsattes för att följa upp åtgärderna. Parallellt måste farmarna underkasta sig stränga säkerhetsåtgärder. Danmarks position som en av världens ledande pälsproducenter fick sig en ordentlig stöt.

I samband med skandalens eftervård kom de danska politikerna överens om ett stödpaket till drabbade uppfödare. Under debatten uttrycktes stor förståelse för de drastiska men nödvändiga åtgärderna i samband med krisens eftervård.

Nya frågetecken väcker misstankar

Drygt två och ett halvt år senare kommer nya detaljer upp i dagsljuset som tillför nytt bränsle i debatten. Journalister vid Danmarks Radio har fått tillgång till en rapport från Danmarks matministerium som innehåller kontroversiellt material.

Rapporten tyder på att omkring en fjärdedel av de minkfarmare som ansökte om stöd från staten inte längre hade en enda mink i sina burar, fastän de begärde ersättning från stödpaketet. Burarna hade redan tömts.

Bland de 1.222 ansökningarna om ersättning visade det sig att omkring 290 gårdar hade gjort sig av med minkarna då pandemin kulminerade. Enligt den politiska överenskommelsen bör emellertid också dessa farmare erhålla kompensationer.

Enligt regeringen har denna kategori rätt till ersättning. Danmarks matminister Jacob Jensen (Venstre) understryker att regeringen måste följa gällande praxis som tillämpas i samband med politiska avtal om kompensation.

Det vore orimligt att utesluta företagare från kompensation, ifall de av ren slump har saknat minkar vid den aktuella tidpunkten. Enligt Jensen har djuren eventuellt avskaffats av produktionstekniska skäl redan innan farmen måste stängas.

Missbruk av skattepengar?

Oppositionen är givetvis av helt motsatt åsikt. Enhedslistens gruppordförande Peder Hvelplund betecknar åtgärderna som ett totalt missbruk av skattebetalarnas pengar. Helt absurt, säger han till Danmarks Radio.

Det är som att vinna på lotteri. Ersättningar delas ut för produktion som inte ens existerade. Om du inte har lidit skada, varför ska du då ha rätt till ersättning, frågar sig Torsten Gejl från Alternativet.

Enligt Danmarks Radio har kompensationer utbetalats till ett belopp som motsvarar antalet avlivade minkar. Men därutöver betalar staten ersättning för förlorat material och förväntade inkomster i det fall att farmen går att starta på nytt eller kan säljas.

Matminister Jacob Jensen försvarar regeringens politik. Han tillbakavisar oppositionens kritik och anklagelserna om slöseri med skattebetalarnas pengar för kompensationer av producenter som inte råkade ha minkar på gården vid den aktuella tidpunkten.

Det handlar om familjer vars livsverk har förstörts över en natt. Det kan bero på en liten detalj om en farm råkade vara utan minkar vid den aktuella tidpunkten. Pikar om olagliga lottovinster är helt fel i sammanhanget, understryker Jacob Jensen.