Jordbruk Landsbygdsnäringar

3.400 företag ansökte
om kostnadsstödet under
första veckan

Ansökan om jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd inleddes på Statskontoret den 1 juni. Stödet består av kostnadsstöd för el som utbetalas till yrkesmässiga jordbrukare och yrkesmässiga vattenbrukare samt av kostnadsstöd för gödselmedel som utbetalas till yrkesmässiga jordbrukare. Ungefär 3.400 företag har ansökt om stödet till och med den 8 juni, meddelar Statskontoret.

Av dem har hittills cirka 2.700 ansökningar behandlats och av dem har 90 procent har fått ett positivt beslut. Det har beviljats ungefär 6 miljoner euro i stöd till dessa företag. Största orsaken till avslagna ansökningar har varit att stödbeloppet understigit minimigränsen på 500 euro.

Regionalt sett har mest stöd, ca 1 miljon euro, beviljats i Egentliga Finland. Södra Österbotten, Nyland, Norra Österbotten och Satakunta har alla beviljats stöd för ungefär en halv miljon euro.

Ansökan av stödet har krävt en insats av Statskontoret som nu för första gången fungerar som beviljande instans av jordbruksstöd. Behandlingen av ansökningarna har varit snabb: handläggningstiden hittills har varit i genomsnitt ungefär 23 timmar.

Aktuell statistik tillgänglig för alla

Statskontoret har nu på sin webbsida publicerat omfattande statistik om stödets aktuella situation. Från statistiken framgår bland annat antalet inkomna ansökningar och utbetalade stödbelopp. Statistiken kan till exempel granskas på basen är företagets geografiska läge.

Statistiken innehåller även mera detaljerad information om dem som ansökt om stöd. På sidan finns även information om ansökningarnas handläggningssituation samt uppgifter om stödbesluten.

Ansökan om jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd avslutas 31.7 kl.16.15. Ansökan görs via Statskontorets elektroniska ärendetjänst (e-tjänsten). Mer information finns här.