Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar

Antalet ansökningar om
säsongsarbetstillstånd minskar

Det väntas komma in färre ansökningar från säsongsarbetare i år jämfört med förra året. Det har ändå funnits gott om arbetskraft tillgänglig, uppger Migrationsverket i ett pressmeddelande.

– Antalet ansökningar är måttligt jämfört med tidigare år, och vi bedömer att i synnerhet intyg för säsongsarbete avsedda för kortvarigt arbete kommer att sökas i mindre utsträckning än tidigare den här sommaren, berättar Mikko Keski-Nirva, chef för resultatområdet säsongsarbete vid tillstånds- och medborgarskapsenheten.

År 2022 lämnade säsongsarbetare in 5.209 begäranden om intyg. I år väntas antalet begäranden om intyg bli ungefär tretusen. Dessutom ansökte 1.600 säsongsarbetare om uppehållstillstånd i Finland. Antalet ansökningar väntas vara något mindre i år jämfört med förra året.

Ukrainarna har traditionellt utgjort den största gruppen sökande av intyg för säsongsarbete, och de står också i år för 87 procent av alla begäranden om intyg. Dessutom kan personer som har flytt från Ukraina och som sökt och fått tillfälligt skydd fritt arbeta i vilka uppgifter som helst. Under fjolåret och från januari till maj detta år har totalt 53.886 ukrainska flyktingar beviljats tillfälligt skydd.

– Ukrainarna sysselsätts fortfarande i säsongsarbeten, men många av dem vistas i Finland med tillfälligt skydd och behöver då inget separat intyg för säsongsarbete, berättar Keski-Nirva.

Det finns mer arbetskraft att tillgå än tidigare

Även om antalet ansökningar minskar har tillgången till säsongsarbetskraft enligt uppgift från arbetsgivarorganisationerna varit bättre jämfört med de senaste åren. I Finland anställs säsongsarbetare inom trädgårds-, jordbruks- och skogsbranschen, men även inom exempelvis turism- och restaurangbranschen.

Från januari till maj hade 1.830 säsongsarbetare ansökt om intyg för säsongsarbete, och de kommer framför allt från Ukraina, Moldavien och Serbien. 805 personer har ansökt om uppehållstillstånd för säsongsarbete, och de kommer främst från Vietnam, Kambodja och Thailand.

Behandlingstiderna har blivit kortare, och ett beslut om en begäran om intyg fås i genomsnitt på 18 dagar (2022: 39 dagar) och ett beslut om uppehållstillstånd på 45 dagar (2022: 61). Behandlingen av uppehållstillstånd tar längre tid än behandlingen av begäran om intyg, eftersom det förutsätter ett besök på en finländsk beskickning eller Migrationsverkets serviceställe. Migrationsverket har som mål att alla arbetsrelaterade uppehållstillstånd ska behandlas inom en månad före slutet av 2023.

– Arbetsgivarna ska gärna använda nättjänsten Enter Finland för att ange uppgifter om arbetsvillkoren. När hela ansökan görs via nätet blir behandlingstiden kortare och arbetstagaren får sitt beslut snabbare, berättar Keski-Nirva.

En säsongsarbetare som kommer från ett visumfritt land kan ansöka om ett intyg för säsongsarbete från Migrationsverket. Intyget ger rätt att arbeta i Finland i 90 dagar.

Säsongsarbetare från visumpliktiga länder ska ansöka om visum för säsongsarbete på en finländsk beskickning. En säsongsarbetare med en längre anställning behöver få ett uppehållstillstånd för säsongsarbete från Migrationsverket. EU-medborgare behöver inget särskilt tillstånd för säsongsarbete.