Fiskerinäringens intäkter har ökat

Fiskerinäringens intäkter ökade med 7 procent år 2016 uppger Naturresursinstitutet Luke.

SLC - Dsc 0676
Eklunds Traktorservice firade 30-årsjubileum

– Det här har varit mitt liv, säger 70-årige företagaren Christer Eklund. I jämna tre årtionden har han servat traktorer, jordbruksmaskiner och andra fordon i sin verkstad i Maxmo skärgård. Den nyligen 70 år fyllda företagaren ämnar fortsätta med sitt värv så länge han orkar.

SLC - Nyskifte4
Förrättningen av cirka tusen hektar åkermark snart klar i Oravais

För drygt åtta år sedan inleddes en förrättning av cirka tusen åkermark i Oravais. Nu är arbetet med nyskiftet snart klart. Dräneringstekniker Bjarne Andersson till vänster har planerat många förrättningar av åkermark. Bredvid honom jordbrukaren Bengt Fridlund som är nöjd över att han har fått större och enhetligare skiften.

SLC - Meatgard24102018 2
Västankvarn utvecklas i riktning mot ett lantbrukscentrum

I samband med SLC Nylands styrelsemöte på Västankvarn presenterade VD Mikael Jern verksamheten på gården, med nya tillskottet slakteriet Meatgard, som körde igång i splitternya utrymmen för en dryg månad sedan.

SLC - Fastighetsskatt
Fastighetsskattereformen skjuts upp till efter riksdagsvalet

Finansministeriet har beslutat att skjuta upp reformen av fastighetsbeskattningen till följande riksdagsperiod. Reformen genomförs så att beskattningsvärdena förnyas och variationerna på fastighetsskattesatserna fastställs samtidigt. Producentorganisationerna har ansett att ministeriets utkast till reform skulle ha inneburit en betydande skärpning av fastighetsbeskattningen för såväl boendet som för jord- och skogsbruket och övrig företagsverksamhet.

SLC - Arktiskmat
Arktisk mat och rätt attityd ska främja finsk export

Att framhäva det arktiska och våga tro på sin produkt har visat sig fungera för finländska företag på exportmarknaden. Anu Reinikainen och Jaana Kotro från Naturresursinstitutet Luke har lång erfarenhet av vad som gör arktisk matproduktion speciell.

Högre stöd för Leaderprojekt på Åland

Landskapsregeringen har godkänt Lokalkraft Leader Ålands nya utvecklingsstrategi som ger möjlighet att finansiera projekt enbart med stödpengar och talkoarbete.

SLC - P033254002701 686765
Första CAP-utlåtandet från en EU-institution är klart

Den Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) uttalande om CAP motsvarar långt de finländska jordbruksorganisationernas åsikter, säger Simo Tiainen från MTK. Tiainen är representant för MTK och SLC i EESK.

Höjd punktskatt drabbar inhemsk frukt- och bärsaft

Ämnar regeringen vidta några åtgärder för att separera naturligt framställd frukt- och bärsaft från övriga läskedrycker i beskattningen? Den frågan ställer riksdagsledamöterna Mats Löfström, Thomas Blomqvist och Mats Nylund från svenska riksdagsgruppen i ett skriftligt spörsmål till regeringen. – Naturligt framställda livsmedelsprodukter är en nordisk specialitet, och inhemska producenter av frukt- och bärsaft skulle få ett kännbart stöd om de blev befriade från punktbeskattningen, heter det i motiveringarna till spörsmålet.

SLC - Havtorn 1 Ch Okt2018
Ovanligt riklig havtornsskörd i år

Tack vare den långa, varma och i synnerhet soliga sommaren har årets skörd av havtorn varit exceptionellt stor och bra. Så bra att Lars-Erik Östman i Eugmo, Larsmo, som har odlat havtorn i tjugo år, säger att han aldrig sett något liknande.

SLC - Djurvalfard
Lagen om djurvälfärd bör godkännas nu enligt SLC

Det brådskar med att få igenom den nya lagen om djurvälfärd, säger Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC i sitt utlåtande till riksdagens jord- och skogsbruksutskott. Utskottet har regeringens förslag om lagen på remiss. Beredningen har dragit ut på tiden vilket har lett till en utdragen osäkerhet för landets bönder. SLC påminner i det sammanhanget om att den viktigaste garanten för produktionsdjurens välfärd är bondens ork.

SLC - Keskis 0518
Strötorv från Lappo skapar nya möjligheter för Keskis Torv

Genom att börja arrendera ett stort torvbrytningsområde i Lappo har Vöråföretaget Keskis Torv kunnat öka sin produktion av strötorv med hela 200 procent under det innevarande året.