Julgran Sjalvplock 04
Tre generationer på julgransuppköp. Från vänster Oskar, Anna, Maija och Sam Jensén från Västanfjärd. Bakom på båda sidor om granen står Annika Bussman och Thomas Böckelman från Ekenäs.
Skogsbruk Landsbygdsnäringar Livet på landet

”Folk uppskattar
inhemska julgranar”

Hade Kåre Pihlström ordnat det årliga självplocket av julgranar bara en dag senare hade marken varit vintrigt vit, men kommersen var det inget fel på trots att snön saknades ännu i söndags. Pihlström har odlat julgranar ända sedan han köpte gården i Skarpkulla, Pojo,1993.

Idag odlar Pihlström julgranar på cirka 30 hektar i Raseborg; det mesta i före detta Pojo. Granarna säljer han främst till återförsäljare.

– Jag har egentligen aldrig sysslat med minuthandel utan har ett tjugotal återförsäljare över hela landet. Det enda undantaget är självplock av julgranar som jag ordnat cirka en vecka före jul redan i 15 år.

Granarna Pihlström odlar är vanlig finsk skogsgran som klipps och sköts så att den blir tät och fin.

– Jag har också en mindre mängd svartgran som har silverfärgade barr och sägs ge mindre allergiska symtom ifall man inte klarar av att ha en vanlig julgran inomhus. Jag har låtit allergiker testa granarna utan kostnad och de har klarat svartgranen utan problem.

Tusentals granar per år

Pihlström, som jobbat som skogschef på Fiskars i 25 år, har haft julgranarna som bisyssla ända tills han slutade på Fiskars i september i fjol för att sköta företagandet på heltid.

– Det har gått riktigt bra och precis som planerat, säger Pihlström om det gångna året.

Det har blivit tusentals sålda julgranar per år under de senaste åren.

– Vid en viss omsättning är julgransodling lämplig som bisyssla eftersom man kan klippa granarna nästan när som helst då man råkar ha några timmar tid. Men småningom har mängderna blivit såpass stora att jag numera också har två fastanställda på gården. De sysslar också med annat, bland annat med de skogsfastigheter som vi sköter för skogsägare, berättar Pihlström.

Under de cirka fyra veckor då granarna tas ur skogen är det mycket jobb.

– Det är nog en riktigt kraftansträngning när granarna skördas, men jag är tacksam över att det varit bra väder för att ta ut granar den här säsongen, säger Pihlström som har hjälp både av den egna familjen samt av ”sportiga pensionärer” som brukar rycka in då det behövs.

Julgran Sjalvplock 09
Kåre Pihlström visar upp en julgran modell större. I Julgranssällskapet (Joulupuuseura) har vi dock noterat att efterfrågan på mindre granar ökat under åren, säger han.

Kunderna allt mer medvetna

Om man ska tala om trender i samband med julgranar tycker sig Pihlström ha märkt att folk mer och mer börjat uppskatta inhemska julgranar.

– I Julgranssällskapet (Joulupuuseura) har vi noterat att efterfrågan på mindre granar ökat under åren. Den så kallade skandinaviska julgransmodellen är överlag smalare än den så kallade ”Kalle Anka – granen” som är bred och mycket tät.

De stora kedjorna som tidigare enbart sålde danska granar har under de senaste åren också börjat ha inhemska granar i sortimentet.

– I Finland har odlarna börjat samarbeta så att de kan vara med då det kommer anbudsförfrågningar på riktigt stora mängder.

Pihlström manar ändå julgransköparen att vara på sin vakt ifall man verkligen vill ha en inhemsk gran.

– Det finns ju inget ursprungsmärkningstvång på julgranar, så de kan vara från Danmark eller Estland trots att de sägs vara inhemska. Som konsument är det väldigt svårt att kunna se var granen har vuxit. Därför har vi inom Julgranssällskapet arbetat med att odlarna skulle börja använda små lappar på träden med odlarens namn. Sådana lappar är lätta för medlemmarna att beställa.

FSC-certifierade

Kåre Pihlströms granar är FSC-certifierade.

– Både mina odlingar och granarna som produkt har FSC-certifikatet. Också Fiskars julgranar är FSC-certifierade och vi är de enda som kan sälja sådana granar i Finland i dag, säger Pihlström.

Han har tillsvidare inte haft så stor direkt nytta av certifieringen, men hoppas i framtiden få ut mervärdet bara han lyckas marknadsföra det på rätt sätt.

– Jag tror nog att tiden jobbar för mig. Folk blir allt mer medvetna om miljöfrågor.

Det finns också ett par julgransodlare i Finland som har ekocertifierade julgranar.

– Det här borde jag i princip också ha möjlighet till eftersom jag odlar kemikaliefritt. Jag har blivit litet på hälft med processen. Problemet är att ekomärkningen är gjord för livsmedel och inte för julgranar, förklarar Pihlström.

Det att Pihlström inte använder bekämpningsmedel innebär att ogräset måste rensas för hand. Det görs i praktiken med trimmer, en liten slåttermaskin och på en del odlingar går det att köra med vanlig gräsklippare.

Får höll borta ogräset i 10 år

– I många år hade jag ett ingärdat område på över 10 hektar nära gården. Där betade ett femtiotal får på somrarna. Tre olika fårfarmare har under åren haft sina får hos mig, men nu har vargarna satt stopp för det.

Kåre Pihlström har inte själv stött på varg, men fårfarmare i trakten har blivit utsatta för vargattacker och blivit tvungna att sätta upp vargstängsel. Enligt Pihlström är det många som sett varg i trakten.

– Själva flocken finns längre norrut, men enskilda individer rör sig här. Det harmar mig att samma människor som vurmar för att det skall finnas skogsbetesmarker med vissa växter och insekter som är beroende av betande djur också tycker att flera vargar ska få finnas. Det här går inte ihop.

Förutom ogräset måste man också hålla koll på insekter. Granbarrstekeln ger sig på granarnas toppskott och de översta sidogrenarna.

– Ur virkesproduktionssynpunkt har stekeln ingen betydelse, men för julgransodlare kan den vara ett otyg, säger Pihlström som lyckligtvis inte hittills haft stora problem med insektsangrepp.

Huvudskörden vid 8 år

Den inhemska julgranen är mellan 2 och 2,5 meter då den tas ur skogen.

– Granarna kan skördas redan 4-5 år efter plantering men huvudskörden sker vid cirka 8 år. Odlar man på åkermark tar man oftast ut all gran på en gång. Cirka 10 procent som aldrig blir hyggliga granar tar man också bort och börjar sedan på ny kula, förklarar Pihlström. Alternativt kan man ta ut vissa granar och plantera nya i luckorna anefter.

Eftersom utbud och efterfrågan varierar litet från år till år har man som julgransodlare förmånen att kunna låta skörden stå ett år extra i fall efterfrågan är dålig.

– Men många år i följd kan man inte syssla med det eftersom för stora granar inte heller går åt. Överlag har vi inom Julgranssällskapet noterat att vi inte har tillräckligt bra statistik på vad som produceras och säljs utan får gå på fingertoppskänsla. Min uppfattning är i alla fall att konsumtionen inte har minskat. Julgranstraditionen är stark i Finland, säger Pihlström.

Julgran Sjalvplock 11
En av Kåre Pihlströms julgransodlingar.