Skogsbruk Landsbygdsnäringar Marknad

Julgranstraditionen
förändras i sakta mak

Fler än vartannat hem i Finland skaffar en julgran. En inhemsk gran är alltjämt det populäraste alternativet, men på senare år har det också skett förändringar i traditionerna. Nuförtiden bär man hem allt mindre granar, uppger Finlands skogscentral.

Finländarna har vant sig vid små, förmånliga granar som butikskedjor sålt på senare år. Men den ökande miljömedvetenheten märks också i julgransköpen. Allt fler köper en krukgran som man senare kan plantera på gården. Att odla granen i krukan efter att den tjänat som julgran kräver emellertid lite omsorg och kunskap.

I år köper finländarna sammanlagt ca 1,5 miljoner granar, varav 1 miljon kommer från inhemska granodlingar. Från de egna skogarna eller skogar som ägs av bekanta hämtas ca 300.000 granar, och drygt 150.000 importeras från utländska odlingar.

Att köpa en finländsk gran i stället för en utländsk är ett ekologiskt val, eftersom en närproducerad gran som inte transporteras så långa sträckor har ett mindre kolavtryck.

– Det är bra att bära hem en tät gran som vuxit långsamt i plantbeståndet. På det sättet ger man utrymme för träd med bättre tillväxt, vilket senare även ökar kolbindningen i skogarna, säger ledande expert på skogsvård Markku Remes från Finlands skogscentral.

Ge granen tillräckligt med vatten

En färsk julgran står sig inomhus utan att barra i ungefär två veckor, under förutsättning att den får tillräckligt med vatten hela tiden och inte torkar ut emellan. Så här sköter du julgranen:
- Skydda granen mot kall blåst om hemresan är lång. Annars torkar granen och barren lossnar.
- Ställ granen i ett vattenkärl och låt den stå och tina på en sval plats i ett dygn innan du tar in den.
- Såga av 3–5 centimeter av rotändan så att du får en ny snittyta innan du sätter granen på foten, så suger granen upp vattnet bättre. Tälj inte bort barken nedtill. Det bidrar bara till att torka ut granen.
- Se till att granen alltid har tillräckligt med vatten. Under det första dygnet kan det gå åt rikliga mängder.
- Undvik att placera granen nära ett väggelement, en ugn eller en fläkt.