Naturbruksutbildning: Vuxenutbildning

Att studera som vuxen är i regel annorlunda än inom utbildning för unga. I vuxenstudierna kan du kombinera arbete och studier, men det är ett pussel att kombinera arbete, familj och studier. Det lönar sig att ordna med finansieringen av studierna innan du inleder vuxenstudier.

SLC - Strandberg
Studier vid Novia ger kunnande och också kontakter

Jobbutsikterna är goda för den som utbildar sig till agrolog eller skogsbruksingenjör vid Yrkeshögskolan Novia. Förutom utbildningen ger blivande agrolog Erik Strandberg gott betyg åt studielivet och den sociala samvaron.

SLC - Emmi Nurmi
”Ta vara på studietiden”

Emmi Nurmi, ungdomsombud på SLC Nyland, har nyligen blivit klar med sina studier vid agro-forstvetenskapliga fakulteten i Vik och kan nu titulera sig magister i agrikultur-forstvetenskap (AFM). Nästa steg blir att flytta tillbaka till Raseborg och ta över hemgården Bovik i Snappertuna.

SLC - Agroforstare1
”Agro-forst” fyller 100 år

I år fyller Svenska Studenters Agro-Forst Förening 100 år. Det här firas med nostalgiska tillbakablickar på åren som gått, med en pigg och färgstark föreningsverksamhet och inte minst med en hejdundrande jubileumsfest fredagen den 22 mars på gamla studenthuset i Helsingfors.

Naturbruksutbildning: Yrkeshögskoleexamen, lägre och högre högskoleexamen

Gemensam ansökan till yrkeshögskoleexamen, lägre och högre högskoleexamen.

Läroinrättningar för naturbruksstudier på svenska

SLC - Utbildningsinfo
Regionöverskridande rekrytering till bioekonomiutbildningen i Raseborg

Det finns många exempel på hur initiativ av Skuffis Elevkår r.f. under det gångna seklet skapat nytta för kommande generationer av agrologstuderande.

Novias medelinsamling gav 6,2 miljoner euro

De donationer som Novia fått av aktörer, stiftelser och privatpersoner verksamma inom jordbrukssektorn och livsmedelskedjan fram till 31.12.2018 resulterade i 6,2 miljoner euro.

SLC - Bered1
Beredskap på agendan på seminarium i Nykarleby

Vad gör primärnäringarna om en kris inträffar? En panel bestående av förvaltningsdirektör Tomas Knuts (till vänster), brandförman Caj Hannus, ÖSP:s viceordförande Niclas Sjöskog och informationschef Steven Frostdahl diskuterade flera frågor tillsammans med deltagarna vid ett beredskapsseminarium i Nykarleby.

Skattefrihet på försäkringspremier ska nu gälla både skördeskador och djursjukdomar

​Försäkringar mot skördeskador och växtskadegörare befrias från skatt på försäkringspremier till utgången av 2027. Befriandet träder i kraft så fort som möjligt. I anslutning till det här befrias också försäkringar mot djursjukdomar från premieskatt. Den ändringen kan emellertid träda i kraft först efter att EU-kommissionen har godkänt ändringen. Det här beslöt riksdagens finansutskott under fredagen i sitt betänkande om regeringens proposition. Betänkandet är enhälligt, och det kommer utan tvekan att godkännas av riksdagen.

SLC - Dsc 1051
”Flera ben att stå på en nödvändighet på landsbygden”

Företagaren och mångsysslaren Jan-Anders Vesterlund blev officiellt ny spannmålsodlare i hembyn Karvat, Oravais, ifjol. Han skulle gärna utöka sin odlingsareal i framtiden om det finns praktiska möjligheter.

SLC - Img 4791
Lever för entreprenörskapet

En drivande framåtanda behövs för att bli en framgångsrik entreprenör. Det satsar 30-årige Christian Fred på med sin nystartade entreprenadfirma i Kalax i Närpes.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning