Jordbruk Landsbygdsnäringar Marknad

Positivlista för foderföretag

Företag med med fodertillverkning i Finland som godkänts för positivlistan enligt läget 18.5.2020:

1. Agrox Oy A, D

2. Alavuden Öljynpuristamo Oy C

3. Altia Oyj/Koskenkorvan tehdas C

4. A-Rehu Oy A, B

4.1 Koskenkorva C, D

4.2 Varkaus D

5. Avena Nordic Grain Oy A

6. Avena Kantvik Oy C

7. Biofarm Oy A, B, D

8. Biokasvu Oy C

9. Elixi Oil Oy A, C

10. Oy Feedex Ab A, D

11. Finnamyl Oy C

12. Hankkija Oy A, B, C

12.1 Kotka D

12.2 Seinäjoki D

12.3 Säkylä D

12.4 Åbo D

13. Isofarmi Oy D 

14. Kankaisten Öljykasvit Oy C 

15. Kinnusen Mylly Oy A, D

16. Kärki Nutrition Oy (Kärki-Agri) A, B, D 

17. Lantmännen Feed Oy A, B

17.1. Kouvola D

17.2. Ylivieska D

18. Lappajärven rehu osk. D

19. Lapuan Peruna Oy C 

20. Liperin Mylly D

21. Nordic Soya Oy C

22. Pohjois-Pielaveden Maatalouspalvelu Oy D

23. RehuX Oy A, B, D

24. Satarehu Oy D

25. Suomen Viljava Oy (endast lagring och behandling)

26. Vilomix Finland Oy A, B, D


Företag med importverksamhet:

1. Berner Oy A

3. Oy Henry Teirs Ltd A

4. HKScan Finland Oy A, B

5. Lantmännen Agro Oy A, B

6. Lantmännen ek för/Lantbruk, Holmsunds fabrik, Sverige E

7. Lantmännen ek för/Lantbruk, Västerås fabrik, Sverige E

8. NHK-Keskus Oy B

9. NutriSuin Suomi Oy B

10. RV Eurotrading Oy A, B

11. Oy Teollisuushankinta TH Ab B

12. VetAgro Oy A, B


Företag som tillverkar foderblandningar på gårdar:

AP-Mylly Oy

Farmirehu Tapani Korpela

Hauhon Myllärit Oy  

Hilannon Mylly Ky

Pohjanmaan Rehujauhatus Oy

Rehunsekoittamo Terho Mylly Oy

Rehupalvelu Kulmanen

Rehupalvelu Torikka & Isolauri Oy

Rehupojat Oy

Samuli Simula Oy

Tilaviljasekoitus Oska Oy

Tmi Juha Hakanen

A = import av foderråvaror
B = import av foderblandningar
C = tillverkning av foderråvaror
D = tillverkning av foderblandningar
E = utländska företag med godkänd kontroll, vilka tillverkar foderråvaror och/eller foderblandningar (tillfällig import)


Positivlistan innefattar inte import och tillverkning av mineral- och vitaminprodukter, inte heller återförsäljning av foderråvaror och foderblandningar. 

Tilläggsuppgifter ger verksamhetsledare och hälsovårdsveterinärerna på Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT.


Positivlistans regler gäller foderråvaror och foderblandningar avsedda för produktionsdjur – också pälsdjur – i Finland och import och EU-import av dessa. Aktörer i foderbranschen som godkänts för positivlistan förbinder sig att följa nedanstående regler:
1. Alla foderråvaror och foderblandningar för produktionsdjur som importerats till Finland (bilaga 1) undersöks för salmonella per importparti enligt Eviras provtagningsanvisningar innan de tas i bruk. Fodren tas i bruk först efter att analyserna visat negativt resultat för salmonella.
2. Företagen har kvalitetskontrakt gällande transport och lagring av fodren eller regelbunden auditering av transport och lagring.
3. Salmonellafynd:
A. Om man vid undersökningen av ett importparti konstaterar salmonella, förfar man enligt den övervakande myndighetens (Eviras) bestämmelser.
B. Aktörer i foderbranschen meddelar Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT, om salmonella konstaterats i officiella prov eller lagenliga prov tagna för egenkontroll samt åtgärder man vidtagit på grund av fyndet.
- Om fynd i foderprov ska meddelas omedelbart.
- Om fynd i miljöprov meddelas, om de till sin natur är återkommande.
4. Aktörer i foderbranschen som godkänts för positivlistan importerar ingen blodplasma av svin eller foder som innehåller den på grund av den möjliga PED-risken (Porcine Epidemic Diarrhea).
5. Om en aktör i foderbranschen som finns på positivlistan inte följer dessa regler, förs fallet till handläggning i ETT rf:s styrelse.
Bilaga 1:
Salmonellaundersökning gällande importfoder för produktionsdjur:
- Spannmålskärnor och produkter och biprodukter som fås av dem 1)
- Frön från oljeväxter och frukter och produkter och biprodukter som fås av dem 2)
- Frön från baljväxter och produkter och biprodukter som fås av dem
- Andra frön och frukter och produkter och biprodukter som fås av dem 2)
- Animaliska produkter och biprodukter 3)
- Foderblandningar 4)
1) Provtagningsskyldigheten gäller inte hydrolyserade biprodukter av spannmålsstärkelse (t.ex. kornmelass) eller produkter och biprodukter från spannmålsstärkelsens försockringsprocess (dextros, glukosmelass m.fl.)
2) Provtagningsskyldigheten gäller inte växtoljor
3) Provtagningsskyldigheten gäller inte fiskolja
4) Provtagningsskyldigheten gäller inte mineralfoder, som inte innehåller organiskt material, eller premixer där bärämnet är ett mineral