SLC - Dover Ethan Wilkinson D Nb0 Hs8X B2 A Unsplash
Storbritannien återinför kontroller av EU-produkter

Mer än tre år efter den slutliga avskaffningen av brexit återinför Storbritannien fysiska kontroller av importerade animaliska och vegetariska produkter från EU. Handeln befarar stigande kostnader och mer byråkrati.

SLC - Lyckan E3 A2780 40Cm65
Ny digital tjänst: Blomsterprakt för mångfald

Företaget Lykkan lanserar en ny digital tjänst, Lykkan Flower Power, genom vilken företag och privatpersoner kan göra en inmutning på blommande fältkanter för odlingssäsongen 2024.

SLC - Af Spanien Gruppbild
Agroforstare bekantade sig med jord- och skogsbruk i Spanien

I mars fick medlemmarna i Svenska studenters Agro-Forst förening r.f. möjligheten att delta på en exkursion till Spanien. Under resan gjordes flera besök till intressanta företag och organisationer.

SLC - Myriameat Laborfleisch 48132900
Tyska forskare lanserar ”äkta” griskött utan slakt

Ett tyskt uppstartföretag inom biotechbranschen lanserar en ”äkta” grisfilé som i sin helhet produceras i celler utan tillsats av vare sig soja eller andra ingredienser i en slaktfri produktionskedja. Men en introduktion på marknaden torde dröja ett bra tag till.

Regeringen stöder höjning av tullarna på spannmål som importeras från Ryssland

EU bereder höjningar av de tullar som tas ut på spannmål, oljeväxtfrön och därav framställda produkter som importeras från Ryssland och Belarus. Regeringen understöder förslaget till förordning, meddelar Finansministeriet i ett pressutskick.

SLC - Dsc00729
Bra resultat för Ålandsmejeriet som sa nej till mjölkgårdsköp

Ålandsmejeriet ÅCA betalade i fjol ca 800.000 mer i mjölklikvider till sina tolv leverantörer och visar ändå en vinst på 173.446 euro. Däremot ansöker företaget inte om det stöd på 250.000 euro som landskapet erbjudit för att mejeriet skulle säkra fortsatt produktion vid Ålands näst största mjölkgård.

SLC - Image 50458625
Den lille bonden vann över eljätten

57-årige Alain Crouillebois har blivit rikskändis i hemlandet Frankrike. Han är exemplet på den lille bonden som slåss mot en energijätte – och vinner.

SLC - Brodd Ah
Kyla och väta fördröjer vårbrukspremiären

I största delen av landet väntar man ännu på att få komma ut på åkern efter den långa vintern. Regn och kyla med ymniga snöfall har fördröjt upptorkningen av åkrarna. Inledningen av vårsådden är fem till tio dagar senare än normalt, uppger ProAgria i årets första växtodlingsrapport.

SLC - Lpx 00155914
Fågelinfluensa hos USA-kor sysselsätter forskare i Europa

I USA har fågelinfluensa smittat till mjölkkor i USA. Fenomenet väcker oro hos forskare, som inte utesluter att ett H5N1-virus som angriper boskap kan förändras och i något skede bli en fara för människor. Men tyska forskare tar det lugnt tillsvidare.

SLC - Hastar Img 7792
Förslag till ny förordning om hästars välfärd

Genom förordningen kompletteras lagen om djurvälfärd i fråga om krav som gäller hästars välfärd, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Yara  Sakkiohje  2023 20
Säckinsamlingen från lantbruket startar på nytt

Vid Rejäl Handling-säckinsamlingen hämtar jordbrukarna tomma gödsel-, utsädes- och fodersäckar för återvinning till 4H-föreningarnas insamlingspunkter runt om i Finland. Insamlingspunkterna sysselsätter 4H-unga lokalt. Insamlingens huvudsamarbetspart Yara Finland ordnar med transporten av säckarna för återbruk.

Ändringar i stöd för nyskiften

Lagen om stöd för nyskiften ändrar. När nationellt stöd beviljas ska Europeiska unionens lagstiftning om statligt stöd beaktas, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.