Jordbruk

Livsmedelsverket inleder
omställningsförhandlingar

Livsmedelsverket inleder omställningsförhandlingar. Som en engångsinbesparing måste man spara in 4,4 miljoner euro redan i år. Dessutom har man ett sammanlagt inbesparingsbehov på ungefär 10 miljoner euro under åren 2025-2028.

Nettofinansieringen av Livsmedelsverkets verksamhetsutgifter ligger för i år på 79,5 miljoner euro. Livsmedelsverket har ungefär 1.100 anställda. Leena Räsänen är relativt ny generaldirektör för Livsmedelsverket.

Det är bara några veckor sedan SLC i en skrivelse till jord- och skogsbruksminister Sari Essayah krävde en utredning av hur Livsmedelsverkets organisation och sätt att arbeta kunde förbättras. Resultatet av omställningsförhandlingarna ska delges personalrepresentanterna vecka 14.