SLC - Skuffis 50 Ar 3
50 års agrologjubileum

Avgångsklassen 1974 vid Högre Svenska Lantbruksläroverket (HSL) ”Skuffis” i Åbo höll sitt 50-årsjubileum i Ekenäs senaste veckoslut den 26-27 april.

SLC - Tanz1 Jenny Ohman
Markens bördighet intresserar såväl i Finland som i Tanzania

Eija Hagelberg berättar här om att hennes livslånga dröm om att arbeta inom utvecklingssamarbete äntligen blivit verklighet. Sedan början av 2023 är hon FFD:s expertmentor eller "twinning partner" i det Tanzania-fokuserade projektet "Mot proaktiv klimatanpassning". FFD är en del av MTK:s, SLC:s, Pellervos och ProAgrias ansvarsarbete.

SLC - Ng9 Apr24 Ct
Närpes Grönsaker siktar på export till Sverige

Närpes Grönsaker ser med tillförsikt på framtiden trots försämrad köpkraft, höga energipriser och varierande producentpriser. Efterfrågan på grönsaker är god, produktionsvolymerna ökar och efter flera års förhandlingar är exportdörren till Sverige nu förhoppningsvis på väg att öppnas.

SLC - 20240321 121145 Bf
RypsiRapsi-seminarium samlade oljeväxtodlarna

RypsiRapsi-seminariet på Finlands lantbruksmuseum Sarka i Loimaa samlande oljeväxtodlarna och -branschen i landet.

SLC - Lpx 00131224
Bönderna klagar över krångel-EU

Närmare 60 procent av EU:s bönder tillbringar i snitt fem arbetsdagar per år vid skrivbordet och datorn för att fylla i blanketter. Det visar resultatet av en rundfråga som har genomförts i olika länder. EU lovar fortsatta åtgärder för att minska stödbyråkratin.

SLC - Socutbpol Erica Dahlblom
Social- och utbildningspolitiskt utskott diskuterade utbildning

SLC:s social- och utbildningspolitiska utskott möttes senaste veckas torsdag på SLC:s centralkansli i Helsingfors. Utskottets ordförande Erica Dahlblom från Närpes berättar att man inledde med att diskutera utbildningsfrågor.

SLC - Ep 106674 A Bbo 023
EU-parlamentet antog lättnader för jordbruket

EU-parlamentet har med bred majoritet antagit ett kommissionsförslag till reviderade miljövillkor som följer både producenternas och medlemsländernas krav på mer flexibilitet. Förändringarna ska underlätta det praktiska jordbruket och avlägsna onödig byråkrati.

SLC - 4D8D3Bd8 5B6F 485E Be02 C1F3B7103B23
EU:s jordbruksministrar vill stärka livsmedelskedjan

EU-kommissionen ska fortsätta att utveckla och optimera livsmedelskedjan. Det lovade EU:s agrarkommissionär Janusz Wojciechowski i anslutning till jordbruksministrarnas möte på måndagen i Luxemburg.

SLC - Dd461Ba2 B384 4F22 86Aa 7Ab3851Aeb3F
Ukrainas agrarminister häktades men släpptes fri

Ukrainas jordbruksminister Mykola Solskyj misstänks fortfarande för medverkan i en allvarlig korruptionshärva i samband med jordbruksfastigheter. Ministern häktades tillfälligt för olagligt tillägnande av statlig mark men släpptes senare fri mot borgen.

SLC - Img 0773
Walter Ehrströms guldmedalj till Henrik och Asta Strandberg

På tisdagen premierade Walter Ehrström stiftelsen skickliga mjölkproducenter i Helsingfors.

SLC - Selenius Vall Ii Ympad Oympad Lusern
Etablering av lusern: Ympning och växtföljd

Hur kan vi inför etableringen av lusern skapa optimala förutsättningar för grödans livskraft och produktivitet? Såsom alla andra ärtväxter ingår också lusern en symbios med kvävefixerande bakterier. Ympning av utsädet med en specifik bakterieart är avgörande för en tidig inledning och en snabb utveckling av den för båda parter gagnrika samlevnaden, och därmed för lusernens etablering. På längre sikt måste vi säkerställa att lusernens växthälsa inte äventyras av markburna skadegörare.

SLC - Dsc01255
Intensiv betesrotation en del av Ians strategi för högre produktivitet

När marknaden styr priset riktar Ian Strahan på Nya Zeeland sin uppmärksamhet mot de faktorer han kan kontrollera. I över 20 års tid har han utvecklat sin gård och håller stenhård koll på både produktionskostnader och jordbruksmarkens produktivitet. Resultatet är en framgångsrik slutuppfödning av lamm och nöt.