Avtal om uppfödning av lantraser kan sökas

Ansökan om avtal om uppfödning av lantraser är öppen i Viputjänsten 20.2-14.3, meddelar Livsmedelsverket.

SLC - P062982 935536
EU-chefen kandiderar för återval till kommissionen

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill fortsätta på sin post under de följande fyra åren, fram till 2029. Det meddelade hon på måndagen under ett möte med det tyska konservativa partiet CDU. Mycket tyder på ett förnyat förtroende.

Naturresursinstitutet lägger ner och organiserar om

Naturresursinstitutet har slutfört samarbetsförfarandet för att minska lokalutgifterna och begränsa ökningen av dem. 

Finlands vildsvinsstam fortsätter att minska

Enligt Naturresursinstitutets beståndsberäkning har vildsvinsstammen fortsatt att minska i Finland. I januari 2024 var beståndets genomsnittliga storlek drygt 2.000 vildsvin.

Djurtätheten för alla kycklingar i Finland ska motsvara EU:s ekokrav

Statsrådets förordning om skydd av höns ändras så att djurtätheten för kycklingar motsvarar kraven i EU:s förordning om ekologisk produktion, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Sucros4 Feb24 Ct
Sucros är på jakt efter fler sockerbetsodlare

Sucros Oy är på jakt efter fler sockerbetsodlare. För att locka nya pågår en kampanj som i början av veckan gästade Närpes. Charmoffensiven har gett resultat – men sockerbetskonsulenten Peter Fritzén vill se att ännu fler går in för att odla en av de mest lönsamma grödorna.

SLC - Bahijah Fremantle 2018 02
Tusentals kor och får trängdes på fraktfartyg

Ett fartyg med 14.000 får och 1.500 nötdjur måste under flera veckor ligga för ankar i den australiensiska hamnstaden Fremantle. Boskapen var ursprungligen på väg från Australien till Israel men resan stoppades i Röda Havet.

Statsrådet öppnar för nya miljöförbindelser och miljöavtal samt förbindelser om ekologisk produktion

Statsrådet godkände en förordning som utfärdas årligen och som bland annat innehåller bestämmelser om nya miljöförbindelser och miljöavtal samt om godkännande av åkerareal som ersättningsberättigande, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.


SLC - Basf Csm 1030 More Efficient Agriculture D F364159Be8
EU-parlamentet stöder regler för en ny och grönare genteknik

EU-parlamentet har antagit en positiv ståndpunkt till EU-kommissionens förslag till ny genomisk teknik (NGT) som förändrar organismernas genetiska material. Parlamentet är nu redo att inleda förhandlingar med medlemsländerna.

Driftsavbrott i Vipu 16-18.2

Viputjänsten har ett driftsavbrott från fredag till söndag 16-18.2, meddelar Livsmedelsverket.

SLC - Oss8 Feb24 Ct
Stor uppslutning på Oss bönder emellan i Österbotten

SLC planerar i det här skedet inga demonstrationer. Men om jordbruket drabbas av regeringens balanseringsåtgärder kan det ändra snabbt. Vi accepterar inte nedskärningar riktade mot vår sektor, sa Mats Nylund på Oss bönder emellan i Jakobstad.

SLC - Trada
EU beviljar undantag för regler om trädesmark

EU-bönderna befrias från skyldigheten att sätta jordbruksmark i träda under 2024. EU-kommissionen har avlåtit en omfattande undantagsförordning från det så kallade GAEC 8-kravet för år 2024. Kommissionen meddelade om beslutet på tisdagen.