Ekotankesmedjan 2024 hålls i Vasa 5.4 – delta på plats eller via streaming

Nu är det hög tid att vi träffas igen på vårens Ekotankesmedja!  Och nytt för i år är att vi är tre arrangörer kring tillfället: projekt Eko+, Svenska Österbottens Ekologiska förening och SLC.

SLC - 0A728E56 D24E 4841 95D7 F2539Ec898Fb
EU-kommissionen vill häva obligatorisk träda

EU-kommissionen föreslår omfattande ändringar och mer flexibilitet i CAP-kraven. Bland annat signalerar kommissionen förslaget att häva den obligatoriska trädan, som är en del av den gemensamma jordbrukspolitiken.

EU vill stärka bondens position

EU-kommissionen vill stärka bondens positioner i livsmedelskedjan. Nästa sommar ska EU-kommissionen grunda ett observationsorgan för ändamålet. Ett uppgradering av det så kallade UTP-direktivet kan också bli aktuell.

SLC - Vipumobil24
Satelliterna följer nu åkrarnas växttäcke

Satellituppföljningen av jordbrukarstöden utvidgas i vår. Med hjälp av satellitbilder granskar man om odlarna har bevarat växttäcket vintertid på sina åkrar i enlighet med villkoren, meddelar Livsmedelsverket.

Praxis för dispenser för rovdjursjakt ska utvecklas av expertgrupp

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en expertgrupp med uppgift att utveckla praxis för dispenser för jakt på varg och andra stora rovdjur. Arbetsgrupp inleder sin mandatperiod den 1 april.

Välkommen på medlemswebbinarium om växtföljd 11.4

Den 11 april kl.16-17 ordnar SLC och Lukes projekt Växter i följd ett webbinarium om växtföljd för SLC-medlemmar. Välkommen med för att höra och diskutera om möjligheter, utmaningar och villkor för diversifiering av grödor.

SLC - Hampa2 Mar24 Ct
Företag vill ha kontraktsodlare för produktion av fiberhampa

Under de senaste åren har efterfrågan på fiberhampa ökat. En fabrik är i drift och fler ska byggas. Bakom satsningen står företaget Hemka Fiber Oy, som siktar på minst 2.500 hektar kontraktsodling i år. Just nu rekryteras odlare som lockas med till ett pris på 300 euro per ton torrsubstans.

SLC - Lpx 00136344
Europa saknar beredskap att tackla svåra klimatrisker

Europa har de senaste åren upplevt extrem hetta, torka, skogsbränder och översvämningar. Situationen kommer att förvärras ytterligare, till och med enligt de mest optimistiska scenarierna för den globala uppvärmningen.

SLC - Kim Forsman
SLC:s spannmålsutskott: Tänk igenom valet av vårens odlingsgrödor

SLC:s spannmålsutskott träffades förra veckan i Helsingfors. Marknadsutsikterna är dystra och därför ligger fokus hos många odlare nu på att hålla kostnaderna nere.

Nu kan producenterna påverka CAP genom att besvara en enkät

EU-kommissionen vill höra lantbruksproducenternas åsikter om den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), jordbruksstöden och andra regler i anslutning till livsmedel och jordbruk. Jordbruk- och skogsbruksministeriet uppmuntrar jordbrukarna att svara på enkäten, så att också de finländska lantbruksproducenternas röst hörs i planeringen av EU:s jordbrukspolitik.

Investeringsstöd för ladugårdar, svinstall, energi och pälsfarmer öppnas 16.3

Från och med den 16 mars träder ändringar i kraft i investeringsstöden för jordbruket och landsbygdsnäringarna, och ansökan öppnas då, meddelar Livsmedelsverket.

SLC - Lpx 00125625
Ukrainas anslutning till EU kan förutsätta ny stödpolitik

En eventuell anslutning av Ukraina till den europeiska unionen skulle förutsätta omfattande förändringar i jordbrukets stödregler. Ett systemskifte kan bli en lång och dyr process. Men omvänt kan Ukraina också generera inkomster till Bryssel.