Jordbruk

Finska hushållningssällskapet
lanserar nya servicepaket

Finska Hushållningssällskapet lanserar nya servicepaket inom lantbruksrådgivningen. Två kategorier av servicepaket erbjuds odlarna i Åboland. Det ena kallas FHS växtodling och omfattar rådgivning i växtodling, markvård och miljö. Med servicepaketet strävar man...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera