Ministrar kallas till möte om afrikansk svinpest

Faran för ökad spridning av afrikansk svinpest är så stor att EU:s kommissionär med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet, Vytenis Andriukaitis, kallar till ett extrainsatt informellt ministerråd den 19 december.

SLC - Traktorprecision 1
Unga förare tävlade i traktorprecision

Av 25 förhandsanmälda ungdomar kom 22 till start när Närpes 4H senaste vecka arrangerade de österbottniska distriktsmästerskapen i traktorprecision. Årets tävling bestod av två klasser; 15 år och yngre samt 16 år och äldre. Alla tävlande var pojkar.

LokalTapiola blir LPA:s samarbetspartner i projektet Ta hand om bonden

LokalTapiolas lantbruks- och skogsbruksspecialister kommer att ingå i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA:s nätverk Ta hand om bonden.

SLC - 13286487173 F787Cd8C5D O
Kommunerna har blivit bättre på att upphandla inhemska livsmedel

Största delen av aktörerna tillämpar näringskriterierna för ansvarsfullhet när de konkurrensutsätter offentliga upphandlingar av livsmedel, visar Motivas färska enkätundersökning. Även vid kriterierna för djurs välbefinnande läggs vikt. Till följd av detta har man till exempel börjat använda mer inhemskt broilerkött.

SLC - Tranor
Förfarandet med ersättning för skador orsakade av fridlysta djur ska utvecklas

I våras inledde miljöministeriet ett projekt för att utveckla förfarandet för ersättning av skador som förorsakats av fridlysta arter.

SLC - Livsmedelsverket
Övergången till Livsmedelsverket ska inte påverka jordbrukaren

Antti-Jussi Oikarinen som blir generaldirektör för Livsmedelsverket vill att det knappt ska märkas alls att det stora ämbetsverket inleder sin verksamhet i januari.

Kommissionen lade fram en ny bioekonomisk strategi

Förra veckan lade Europeiska kommissionen fram en uppdaterad strategi och handlingsplan för att utveckla en hållbar och cirkulär ekonomi som ska tjäna det europeiska samhället, miljön och ekonomin.

SLC - 20180418 Ep 069576 F Mcu 123
Parlamentets jordbruksutskott röstade igenom bättre skydd för bönder och livsmedelsindustri

Livsmedelsgrossister och detaljhandel som utnyttjar sin starka ställning för att tvinga bönder till ojämlika kontrakt, eller låter dem vänta länge på betalning. Eller kanske tar tillbaka en stor order på frukt precis innan leverans. Det är den här typen av beteenden som jordbruksutskottet, med dess vice ordförande Paolo De Castro (en gång i tiden jordbruksminister i Italien) i spetsen, vill komma åt.

Nu kartläggs Ålands kulinariska traditioner

Landskapsregeringen söker en projektledare för att kartlägga hur den åländska livsmedelsproduktionen och -förädlingen har sett ut under mer än 200 år.

SLC - Vastsahara 1
Västsahariska flyktingar får öknen att grönska

Efter Marockos ockupation av Västsahara 1975 bor de västsaharier som lyckades fly i flyktingläger i öknen utanför den algeriska staden Tindouf. Området är kargt med en brännande vind, speciellt sommartid, och invånarna lever under knappa förhållanden. Trots en tuff situation finns det människor i lägret som ändå kämpar för att förändra till det bättre. Som den unge konstnären Mohamed Sulaiman Labat som börjat odla grönsaker.

SLC - Hailey Bartholomew Tear Australia
Kyckling i fokus under ett veckoslut i Senegal

Den fjärde upplagan av ”kycklingveckoslutet” som hölls i Dakar var enligt arrangörerna ett bra tillfälle för en stark social mobilisering för att möta nya utmaningar som omfattar alla aktörerna i denna bransch.

Brexit kan drabba irländska köttexporten hårt

Brexit blir ett hårt slag mot det irländska lantbruket vars export till 40 procent går till Storbritannien. Det understryker en färsk rapport från Irlands centralbank, skriver LandLantbruk.