SLC - Svinpest Lpx 113777
Vildsvinsstängsel får grönt ljus i Danmark

Den danska miljöstyrelsen har som sista instans beviljat lov för bygget av ett vildsvinsstängsel längs den dansk-tyska gränsen. Stängslet ska göra det svårare för ASP-smittade vildsvin att ta sig in i Danmark.

Fler fall av svinpest i Kina

Tre nya fall av afrikansk svinpest har redan påträffats i Kina.

Fortsatt prisfall på veckans GDT

Priserna på mejeriprodukter fortsatte att falla på veckans GDT-auktion i Nya Zeeland.

SLC - Slcnylandsommartraff1
SLC Nylands förtroendevalda inledde höstens arbete

SLC Nyland höll sommarträff då arbetsutskottet, ungdoms- och PR-utskottet samt kvinnoutskottet och förbundets representanter i SLC:s fullmäktige samlades i Sjundeå förra fredagen. Torkan och branschens dåliga lönsamhet var givna samtalsämnen för dagen.

SLC Nyland: Torkan förvärrade jordbrukets lönsamhetskris

Torkan har fått stora konsekvenser för jordbrukarna. I Nyland har närmare hälften av såväl spannmåls- som grässkörden torkat bort.

SLC - Atriaslakteri
Allt mer nöt går till slakt i södra Finland

Nu börjar det uppstå köer vid slakterierna runt om i landet. Såväl HKScan som Atria har inför nästa vecka fler nötkroppar i kö än man har kapacitet att klara av. Det är i synnerhet gårdar i södra Finland som skickar allt mer nöt till slakt.

Producentorganisationerna uppmanar till fodertalko

Producentorganisationerna uppmanar alla som odlar vall att bärga en tredje ensilageskörd i år även om den inte behövs för eget bruk, meddelar MTK. Dessutom uppmuntras hela kedjan till samarbete för att se till att fodertransporterna når fram till de värst drabbade gårdarna.

SLC - Vaxtrapport Ct
Tröskningen framskrider med fart i hela landet

Spannmålsskördearbetet har framskridit med fart i goda förhållanden. Höstsäden är så gott som tröskad i landets södra och mellersta delar. Tröskningen av vårsådd spannmål har också framskridit till slutrakan på de tidigaste odlingarna, uppger ProAgria i sin växtodlingsrapport.

SLC - Bengtes 034
Ännu osäkert om det blir en tredje åländsk vallskörd

Trots regnet förra helgen är det fortfarande osäkert hur det blir med årets tredje vallskörd på Åland och hur det sist och slutligen blir med fodersituationen. Efter Ålands yrkesgymnasiums vuxenutbildning för jordbrukare har Michael Mattsson (till vänster) tillsammans med sin sambo tagit över hennes hemgård Bengtes på Åland. Överlåtaren Staffan Bengtz påpekar att man som bonde behöver vara uthållig som en maratonlöpare och inte får ge upp när det tar emot.

SLC - Vargvarning
Risken nu som störst för angrepp av varg på får

I augusti och september är risken för fårskador orsakade av varg som störst. Valpar börjar följa med honorna för att öva sig på jakt, och fjolårsvalparna har stötts bort för att de ska söka sig egna revir. Dessa vargar kan söka lätta byten på betesmarker, påpekar Finlands viltcentral i ett pressutskick.

Gammaflyförekomsten kartläggs

Naturresursinstitutets forskare önskar att odlare som observerat gammafly i sina odlingar i år rapporterar om förekomsten.

Stort gipsprojekt för Vanda å drar igång

Ett omfattande gipsprojektet för Vanda å drar igång under förhösten, meddelar John Nurminens stiftelse. Vid Vanda å ska närmare 3.500 hektar åkermark behandlas med jordförbättringsgips och vid Borgå å ska drygt 70 hektar behandlas.