SLC - Lepaa 1 A
Miljötänk märktes på trädgårdsmässan

På årets trädgårdsmässa i Lepaa presenterade flera utställare nya produkter för en mera hållbar trädgårdsproduktion.

SLC - Lepaa Bondbonor 3
Skillnad på böna och böna

Odlingen av bondböna kunde inriktas efter användning, om det fanns flera sorter att välja på. Naturresursinstitutet har i sommar försöksodlat tolv sorter. Odlingen i Lepaa förevisades i samband med trädgårdsmässan förra veckan.

SLC - Frukttradskrafta 1
Sortförsök i Pikis ska ge friskare äppelträd i framtiden

Fruktträdskräfta har blivit ett allt större problem för fruktodlare i Finland och övriga Europa under det senaste årtiondet. På Naturresursinstitutet Lukes enhet i Pikis undersöker Irene Karlstedt (från vänster), Tuuli Haikonen och Ilona Varjus hur olika äppelsorter klarar av sjukdomsangrepp.

SLC - Simon Lindblom 1
Salta havsvattnet räddade äppelskörden

Årets åländska äppelskörd ser ut att bli normalstor och ha mycket bra kvalitet trots att den extremt torra sommaren har medfört problem också för äppelodlingarnas sparsmakade droppbevattning. I år har jag tvingats pumpa in saltvatten i flera bevattningsdammar, säger äppelodlaren Simon Lindblom, 36, i Finström Torrbolstad.

SLC - Appel Ncn 1
”Bina är äppelodlarens bästa vänner”

På familjen Alitalos äppelvingård Ciderberg Oy i Lojo har det odlats äppel sedan början av 1970-talet. Vin- och cidertillverkningen startade redan 1996 efter att Finland gått med i EU och det blev möjligt att starta vingårdar i Finland.

SLC - Honung 1
Honungsskörden blir medelmåttig

Biodlaren Hannu Torkkel i Lojo har omkring 200 bisamhällen på 26 olika ställen i Lojo. För närvarande kör han runt under förmiddagarna och samlar in honung och på eftermiddagarna slungas honungen. Trots den torra och exceptionellt varma sommaren väntas honungsskörden bli medelmåttig med en genomsnittlig skörd på 40 kilo per bikupa.

Lantmännen Agro och Vaasan inleder samarbete om råg

Lantmännen Agro Oy och Vaasan Oy inleder samarbete inom råginköp och kontraktsodling.

SLC - Nordling
Jordbrukets förutsättningar är alltid en fråga om det ska finnas inhemsk mat

– När vi diskuterar jordbruket i Finland handlar det alltid i grund och botten om vi ska äta inhemsk mat, vilket de flesta finländarna vill, säger Kim Nordling. Det måste beaktas när vi talar om näringens förutsättningar och framtid. Om en veckas tid lämnar Kim sin tjänst som direktör för Svenska lantbrukssällskapens förbund SLF för att gå i pension.

SLC - Oppet6
Elever hjälper till att hålla landskapet öppet

Att bevara särdragen i kulturlandskapet, exempelvis tätortsängar, är viktig. Det är precis vad eleverna i Oxhamns skola i Jakobstad får göra nu.

På naturens dag på lördag får besökare beundra får och traktorer på ekogårdar

Den 25 augusti slår över 40 ekogårdar upp dörrarna för besökare som får lära sig mer om ekomatens ursprung och arbetet på gårdarna. Dagen, som riktar sig till hela familjen, presenterar ekologisk produktion för konsumenter och producenter.

Längre utevistelse för djur i båsladugård resultat av nya djurskyddslagen

Mjölkkor och kvigor i båsladugård måste i fortsättningen få komma ut under 90 dagar per år enligt den nya propositionen med förslag till lag om djurs välbefinnande.

SLC: God djuromsorg ska synas i priset

Det är genom bondens dagliga skötsel och omsorg som man inom djurhållningen säkrar en god djuromsorg.