Danmarks mjölkkor producerar mest i EU

I förhållande till resten av EU producerar Danmarks mjölkkor den största mjölkmängden i EU per djur. Det framgår av statistik från Eurostat. Men finländska och svenska kor håller sig också väl framme.

SLC - Radgivardagarna1
Mats Nylund på rådgivardagarna i Åbo: ”Redan nu står 20.000 gårdar för över 90 procent av produktionen”

I slutet av oktober ordnades rådgivardagarna i Åbo. Vartannat år samlar dagarna dem som jobbar med lantbruksrådgivning på svenska i Finland.

SLC - Yosa Kaurajuomat
Fazer Yosa går ut i Norden med havrebaserade produkter

Fazer Yosa siktar på att möblera om de nordiska marknaderna för havrebaserad veganmat. I Danmark kommer Fazer att konkurrera med tunga företag som norska Orkla-ägda Naturli Foods och svenska Oatly.

Högre stöd för Leaderprojekt på Åland

Landskapsregeringen har godkänt Lokalkraft Leader Ålands nya utvecklingsstrategi som ger möjlighet att finansiera projekt enbart med stödpengar och talkoarbete.

SLC - Honungsvaxter
Definitionen på aktiva jordbrukare lättas och honungsväxter godkänns som ekologisk areal i förgröningsstödet

Regeringen har överlämnat en proposition med ett lagförslag där definitionen av aktiva jordbrukare ändras så att den så kallade förbudslistan inte längre ska tillämpas från och med 2019. Samtidigt meddelar jord- och skogsbruksministeriet att en ny trädestyp, nämligen mark i träda med honungsväxter, ska godkännas som areal med ekologiskt fokus inom förgröningsstödet från och med 2019. Målet med den ekologiska arealen är att naturens mångfald ska bevaras och förbättras.

SLC - Calyxt Soy
Genklippt sojaböna är genteknikfri i USA

USA-företaget Calyxt har färdigställt en ny sojaböna som är späckad med hälsosamma fettsyror. Sojan lanseras snart på marknaden som ingrediens i matolja, salladsdressing och snackbitar. Sorten har utvecklats med gensax och får odlas utan specialtillstånd.

USDA eftersträvar dialog om nya förädlingsmetoder

Det amerikanska jordbruksministeriet USDA ställer sig positiv till gensaxen. Ministeriet betonar vikten av att konsumenterna lär sig skilja mellan gensaxen och konventionell GMO. Ministeriet eftersträvar därför en dialog om de nya metoderna.

SLC - Dsc 1134
Max Schulman siktar på en plats i Europaparlamentet

Lojojordbrukaren, lobbyisten och MTK:s spannmålsombudsman Max Schulman ställer upp som kandidat i EU-valet för Svenska folkpartiet.

SLC - Spets13
Första i världen att odla spetspaprika vintertid

I vinter kommer finländska konsumenter att kunna köpa inhemsk spetspaprika. Det är första gången som spetspaprika odlas vintertid. Bakom den unika satsningen står bröderna Patrik och Tommy Sigg i Närpes.

Projektet Raseborgs å bjuder in odlare till vattenvård

Raseborgs miljöbyrå har startat Projektet Raseborgs å, vars syfte är att förbättra Raseborgsåns och havsområdets ekologiska status. Områdets markägare och jordbrukare önskas delta i åtgärderna redan i planeringsskedet.

SLC - Dran Semi 1
Klimatförändringen påverkar jordbruket: ”Alla måste anpassa sig”

Klimatförändringen är ett faktum och någonting måste göras omedelbart anser sakkunniga inom området.

Arla mjölkar GMO-fritt i Tyskland och Benelux

Arlas mjölkleverantörer i Tyskland, Nederländerna, Belgien och Luxemburg måste senast nästa år växla till GMO-fritt foder. Bönder som inte följer reglerna får inte längre leverera mjölk till koncernen.