Utsade 2 B
Risken för att det blir brist på utsäde i år är uppenbar. Det säger Jan Käldman som odlar utsäde och har kontraktsodlare och egen förpackning i Pedersöre.
Jordbruk Tema

Det blir brist på utsäde i år

Det blir brist på utsäde i år. Det säger flera försäljare i Österbotten. Orsaken är fjolårets torra sommar och värst är situationen på ekosidan. Ekologiska vallfrön blir en utmaning att få, säger Jan Käldman som har egna kontraktsodlingar och förpackar utsäde.

Det kan bli en utmaning för en del odlare att få utsäde i vår. I synnerhet de som inte är ute i tid. Fjolårets torra sommar har påverkat utsädesskördarna och det kommer att bli brist på många sorter.

– I sydvästra Finland, där den största utsädesproduktionen finns, var det torrast i fjol. Skördarna blev mindre där och det påverkar utbudet i år, säger Jan Käldman, som driver J Käldman Kb i Pedersöre.

Käldman är medlem i Peltosiemen, men har också kontraktsodlare och odlar själv utsäde.

– Vissa av våra egna utsädesskördar blev normala men andra blev också mindre. Däremot är kvaliteten bättre än tidigare år när vi hade regniga höstar. Så det torde inte vara problem med grobarheten nu, vilket var fallet förra våren. Då var många odlare tvungna att köpa utsäde när de märkte att det egna hade dålig grobarhet efter egna analyser, säger han.

Och fortsätter:

– Så nu hänger det mycket på i våra trakter huruvida odlarnas eget utsäde gror. Om kvaliteten inte är bra så kan det lager jag har ta slut snabbt. Jag har köpt extra, men i fjol tog allt slut och det finns inget överårigt utsäde att tillgå.

Brist på nästan alla sorter

Lantmännen Agro Malax har samma problem. Enligt Thomas Backman är det redan nu brist på nästan alla sorter.

– Situationen är värre nu än i fjol. Så här dåligt har det inte varit på många år med utsädet. Sommaren var torr och områden där det odlas mycket utsäde var särskilt drabbade. Det är den största anledningen till att det är brist, säger Backman.

En stor del av jordbrukarna i Vörånejden har eget utsäde, berättar han.

– Men de som vill förnya utsädet eller de som köper utsäde till större arealer kan bli utan i vår.

Är era kunder medvetna om situationen?

– De flesta vet om att det kan bli brist. Tyvärr väntar många med sina beställningar och hämtar det när de ska börja så. En del kommer nog att få ändra sina planer i vår om de inte får tag i vad de är ute efter, säger Backman.

Kaj Svartbäck på Hankkija i Vörå ger en liknande bild.

– Det blir brist på utsäde, inte på allt men nog på de efterfrågade sorterna. Vissa tidiga sorter kommer att ta slut. Så här blir det och vi kan inte göra något åt vädrets makter, säger han.

Svartbäck tror att bristen gör att fler odlare kommer att försöka använda eget utsäde.

– Många kommer att analysera eget utsäde och använda det. Problemet är bara att kvaliteten inte är lika bra som på det som är certifierat. Men de ekologiska jordbrukarna ligger värst till. Där är det verkligen brist och det brukar det också vara under bättre odlingsår. De som är först ut kan få det som de behöver men de som väntar kan få problem, säger han.

Varför väntar många?

– Lönsamheten är inte så bra och en del har inte råd utan flyttar fram det till våren. Så är det bara.

Utsade 1 A
Fjolårets torra sommar påverkade områden där det odlas mycket utsäde. Nu gäller det att vara ute i tid. I synnerhet inom ekosektorn kommer det att bli brist på utsäde.

En tredjedel köper certifierat

Enligt Käldman är det ungefär trettio procent av jordbrukarna som köper certifierat utsäde. Resten har eget utsäde.

– I Sverige är det nästan tvärtom. Där använder merparten av jordbrukarna certifierat utsäde. Fördelarna med certifierat utsäde är att det är en granskad och analyserad produkt som är fri från flyghavre, förklarar han.

I likhet med Svartbäck menar Käldman att bristen på ekologiskt utsäde blir påtaglig. Trots att utsädesproduktionen inom eko ökar hela tiden så växer också efterfrågan.

– Produktionen hinner inte med. Speciellt bekymmersamt blir det att få vallfrön på ekosidan. Vi är tyvärr inte självförsörjande på ekologiskt vallfrö och importerar mycket från södra Sverige och det området drabbades av torkan i fjol. Till exempel ekologisk rödklöver och timotej importeras.

Men enligt Käldman har den inhemska växtförädlingen tagit stora steg framåt gällande vallfrön. En bra vall och ensilage är grunden för en bra mjölk- och köttproduktion. För att lyckas optimalt är inhemska vallsorter att föredra, menar han.

– De inhemska sorterna passar våra förhållanden bäst och vill man ha kvalitet och mängd ska man satsa på inhemska vallfrön som utsäde. Det är inte det billigaste men absolut det bästa, säger han.

Undantag för ekoutsäde är möjligt

Ekologiskt producerat utsäde och plantmaterial bör alltid användas inom ekoproduktionen då så är möjligt. Livsmedelsverket upprätthåller ett register över förökningsmaterial som innehåller allt tillbudsstående ekoförökningsmaterial. Registret baserar sig på anmälningar om tillgången på utsäde och plantmaterial vilka inlämnats av företag som marknadsför ekoutsäde.
Alla ingående växtslag i en fröblandning borde vara ekologiskt producerade, annars krävs tillstånd av NMT-centralen. Tillståndet är onödigt ifall alla växtslagen ingår i Livsmedelsverkets allmänt tillstånd att använda konventionellt förökningsmaterial: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/ekologiska-gardar/ekovaxter/produktionsinsatser/allmant-tillstand-att-anvanda-konventionellt-forokningsmaterial/