Jordbruk Tema

Valios vallblandning ska binda kol

Valio har utvecklat en utsädesblandning för vall som ska förbättra kolbindningen i marken, skriver företaget i ett pressmeddelande. Utvecklingsprojektet är en del av Valios satsningar på att göra mjölkkedjan kolneutral.

Valios utsädesblandning säljs under namnet CARBO® och packas av Tilasiemen.

– Vallblandningen är tänkt som foder åt mjölkkor och måste därför ha ett högt näringsvärde och smaka gott, säger Laura Nyholm som är utvecklingschef på Valio.

Blandningen består av två olika sorters timotej, vitklöver, rödklöver, ängssvingel och rörsvingel. Vallen ger hög avkastning och är utvecklad för finska odlingsförhållanden.

– Klövern lockar till sig pollinerare och binder kväve, förklarar Jarmo Ristola från Osuuskunta Tuottajain Maito. Vitklövern täcker dessutom kala fläckar i växttäcket och förlänger dess livslängd samtidigt som den håller ogräs borta. Rörsvingeln har djupa rötter och ängssvingeln börjar växa snabbt genast efter plöjning. Korna gillar timotej som har ett gott näringsvärde. Dessutom är den uthärdig och ger en god skörd.

Vallblandningen säljs i Valios andelslags Valmabutiker. I fortsättningen ska flera vallblandningar utvecklas för olika växtzoner och jordmåner. Valio kommer också att följa med kolbindningen på gårdsnivå.