Norrback
Tudelning, populism, Trump och Putin. Anders Norrback är orolig över samhällsutvecklingen och ställer därför upp i riksdagsvalet. Jag är en demokratisk sinnad person och vill göra en insats för demokratin. Därför ställer jag upp, säger han.
Jordbruk Skogsbruk SLC

Norrback orolig över
samhällsutvecklingen
– ställer upp i riksdagsvalet

Trump i väster och Putin i öst. Och en nationalistisk våg som sköljer igenom Europa. Den samhällsutvecklingen oroar Anders Norrback. Till den grad att han ställer upp som kandidat för SFP i riksdagsvalet.

– USA har en president som twittrar och man vet inte vad som är sanning eller fiktion. Sedan i öster har vi en granne som tagit landområden av en annan fri stat. Demokratin mår inte heller bra i länder som Polen eller Ungern och också i Finland har vi vad jag kallar ett rasistiskt parti. Den här samhällsutvecklingen tycker jag inte om. Jag är en demokratisk sinnad person och vill göra en insats för demokratin. Därför ställer jag upp i riksdagsvalet, säger Anders Norrback.

Till vardags är Norrback är fårproducent i Övermark i Närpes. I tisdags berättade han om sina valteman för Sydösterbottens unga producenter på en restaurang i Kristinestad. Han känner landsbygdens och jordbrukets frågor väl och har livsmedel som ett centralt valtema.

– Av tradition kallar vi det för jordbrukspolitik men jag vill vidga begreppet så att folk förstår vad jag menar. När vi diskuterar och debatterar jordbruksstöd är det faktiskt mat vi diskuterar. I dag finns inte den kopplingen, säger han.

Vill ha bredare diskussion

Han vill få till en bredare diskussion om just maten. 

– Alla undersökningar visar att finländarna vill ha inhemskt. Men när vi diskuterar stöd får man en känsla av att vi lever på politisk vilja. Vi har konsumenterna på vår sida, men inte politikerna och handeln. Det här måste vi ändra på.

Han tror inte att handeln bara så där går med på att börja betala mera till producenterna och ta av sina egna marginaler.

– Däremot kan vi öka på konsumenttrycket och jag skulle också vilja se en ökad konkurrens. Jag tror också det kunde vara bra att bilda fler lokala andelslag, till exempel ett nytt lokalt mejeri eller köttbolag i Österbotten. Det skulle ge flera kanaler som vill ha våra produkter, säger Norrback.

Ett annat centralt valtema är miljön. Gällande miljöfrågor efterlyser Norrback sunt bondförnuft och oberoende vetenskaplig fakta. Han är mycket orolig över den klimatdebatt som nu pågår och som ofta utpekar landsbygden som en miljöbov.

– Jag ser nuvarande debatt med inslag av miljöextremism och -populism. Miljödebatten är otrolig viktig och kommer att diskuteras livligt under hela nästa mandatperiod. Stora beslut kan fattas i och någon riktning. Nu ser vi exempelvis att Socialdemokraterna vill minska skogsavverkning. Det är ett typexempel på där sunt bondförnuft helt saknas, förklarar han.

Fossila bränslen grundproblemet

Fokus är fel i klimatdebatten, anser Norrback.

– Grundproblemet är den ökade mängden koldioxid i luften som kommer från användningen av fossila bränslen. Det är inte lantbrukets eller skogsbrukets fel. Tvärtom, på landsbygden har vi lösningar för att stävja klimatförändringen.

Vargfrågan är ett annat exempel där det uppstått en slagsida.

– Jag vill se fakta på om vargen och människan kan leva sida vid sida. Senast det försöket gjordes dödades många människor och husdjur. Jag har inte sett någon forskning som visar att vargens beteende har ändrats. Men också här saknas bondförnuftet, menar han.

Något han också tog upp i Kristinestad var det tredje valtemat som är utbildning. Utbildning är grunden för kunskapssamhället och det har fått sig en törn av i synnerhet de senaste fyra årens nedskärningar.

– Jag känner väl till yrkesutbildningens situation. Där har resurserna minskat med trettio procent samtidigt som det förväntas att lika många som förr ska utexamineras. Det är en ohållbar situation.

Det är inte bara yrkesutbildningen som lider. På grund av nedskärningar pågår en hjärnflykt och många forskare söker sig bort från Finland.

– Nedskärningarna i resurstilldelningen till utbildningen har redan äventyrat Finlands konkurrenskraft. Men jag är också orolig för grundutbildningen som genomgått många förändringar på sistone. Som det är nu är reformivern för stor och lärarna hinner inte med. De måste få arbetsro, säger Norrback.