Jordbruk Tema

Ny elektronisk tjänst för
utsädes-, foder- och
gödselkontrollens kunder

Livsmedelsverket öppnade 11 mars den nys elektroniska tjänsten Touko utsädes-, foder- och gödselkontrollens kunder. Touko-tjänsten gör kommunikationen mellan kunderna och Livsmedelsverket snabbare. Tills vidare kan odlare dock inte använda tjänsten.

En kund inom utsädesproduktion kan se frölaboratoriets undersökningsintyg över sina insända prover samt beslut om certifiering och odlingsgranskningar. Likaså kan foder- och gödselkontrollens kunder se undersökningsintyg från foder- och gödselkontroll samt beslut och andra dokument.

Kunden kan också registrera sig som foderföretagare och anmäla förändringar i sin verksamhet. Registrerings- och anmälningsegenskaper kommer inom en nära framtid också att finnas för gödselkontrollens kunder.

Tills vidare sänder Livsmedelsverket dokumenten också per e-post eller post liksom tidigare.

Tjänsten finns på adressen: https://touko.ruokavirasto.fi. Kundens befullmäktigade representant loggar in i Touko genom Suomi.fi-identifiering. Det går inte att logga in till tjänsten utan elektroniska fullmakter som företaget gett.