Konkurrensbrotten i EU drabbar också jordbruket

EU-kommissionen har publicerat en rapport som behandlar konkurrensbrott inom jordbruket och livsmedelssektorn under åren 2012 till 2017. De flesta förseelser begås av livsmedelsindustrin och handeln.

SLC - Dsc07119
ÅCA satsar ännu mer på hållbarhet efter guldmedalj i finska Ost-FM

Ålands Specialost har vunnit guldmedalj i finska ostmästerskapen och nu börjar Ålandsmejeriet också köpa in så kallad ”kivi-mjölk” från fastlandet för att bättre utnyttja produktionskapaciteten. Dessutom förstärker mejeriet sin miljöprofil genom en tilläggsbetalning för hållbart producerad mjölk.

SLC - Fastighetsskatt
Fastighetsskattereformen skjuts upp till efter riksdagsvalet

Finansministeriet har beslutat att skjuta upp reformen av fastighetsbeskattningen till följande riksdagsperiod. Reformen genomförs så att beskattningsvärdena förnyas och variationerna på fastighetsskattesatserna fastställs samtidigt. Producentorganisationerna har ansett att ministeriets utkast till reform skulle ha inneburit en betydande skärpning av fastighetsbeskattningen för såväl boendet som för jord- och skogsbruket och övrig företagsverksamhet.

SLC - Lpx 144959
Inga nya stöd till USA-farmare

I år år ska den amerikanska staten stöda jordbrukssektorn med ett tillskott av 4,8 miljarder dollar, motsvarande omkring 4,14 miljarder euro. Sedan är det slut. Trump-administrationen kommer inte att betala några nya stöd nästa år.

SLC - Pesonen26102018
”Matsektorn måste satsa på kommunikation”

– De stora frågorna förenar oss alla i EU. Vi har att tampas med både en ökande befolkningstillväxt och en ökande förväntan på levnadsstandarden. Alla vill ha mer och bättre, sade Copa-Cogecas generalseketerare Pekka Pesonen i sitt anförande på Agronomförbundets medlemsseminarium på Restaurang Pörssi i Helsingfors.

SLC - Peter Girtz Carlsen Arla
Hård Brexit blir svår nöt för Arla

De låsta förhandlingarna om Brexit och risken för en hård gräns mellan Storbritannien och EU artar sig till en ödesfråga för Arla och EU:s mejerisektor. I jämförelse är det ryska embargot från 2014 bara småsaker, befarar Arlas europachef Peter Giørtz-Carlsen.

SLC - Arktiskmat
Arktisk mat och rätt attityd ska främja finsk export

Att framhäva det arktiska och våga tro på sin produkt har visat sig fungera för finländska företag på exportmarknaden. Anu Reinikainen och Jaana Kotro från Naturresursinstitutet Luke har lång erfarenhet av vad som gör arktisk matproduktion speciell.

Danmarks mjölkkor producerar mest i EU

I förhållande till resten av EU producerar Danmarks mjölkkor den största mjölkmängden i EU per djur. Det framgår av statistik från Eurostat. Men finländska och svenska kor håller sig också väl framme.

SLC - Radgivardagarna1
Mats Nylund på rådgivardagarna i Åbo: ”Redan nu står 20.000 gårdar för över 90 procent av produktionen”

I slutet av oktober ordnades rådgivardagarna i Åbo. Vartannat år samlar dagarna dem som jobbar med lantbruksrådgivning på svenska i Finland.

SLC - Yosa Kaurajuomat
Fazer Yosa går ut i Norden med havrebaserade produkter

Fazer Yosa siktar på att möblera om de nordiska marknaderna för havrebaserad veganmat. I Danmark kommer Fazer att konkurrera med tunga företag som norska Orkla-ägda Naturli Foods och svenska Oatly.

Högre stöd för Leaderprojekt på Åland

Landskapsregeringen har godkänt Lokalkraft Leader Ålands nya utvecklingsstrategi som ger möjlighet att finansiera projekt enbart med stödpengar och talkoarbete.

SLC - Honungsvaxter
Definitionen på aktiva jordbrukare lättas och honungsväxter godkänns som ekologisk areal i förgröningsstödet

Regeringen har överlämnat en proposition med ett lagförslag där definitionen av aktiva jordbrukare ändras så att den så kallade förbudslistan inte längre ska tillämpas från och med 2019. Samtidigt meddelar jord- och skogsbruksministeriet att en ny trädestyp, nämligen mark i träda med honungsväxter, ska godkännas som areal med ekologiskt fokus inom förgröningsstödet från och med 2019. Målet med den ekologiska arealen är att naturens mångfald ska bevaras och förbättras.