SLC - Vattenskyddsdag 1
Jordbrukets vattenskyddsfrågor engagerar sakkunniga

På tisdagen arrangerade Nylands NTM-central tillsammans med samarbetsparter en temadag med jordbrukets vattenskyddsfrågor i fokus på NTM-centralen i Helsingfors. En av föredragshållarna är Helena Äijö från Täckdikningsföreningen. Äijö berättar om en långtidsstudie som man bedriver tillsammans med Forskningsföreningen för täckdikning och Sven Hallins forskningsstiftelse.

EU beslutade om fiskekvoter för Östersjön 2019

EU:s jordbruks- och fiskeministrar beslutade om fiskekvoterna för Östersjön 2019 under det möte som rådet för jordbruk och fiske höll i Luxemburg den 15 oktober.

Oss bönder emellan-träffar i Nyland 7.11 och 13.11

Höstens första Oss bönder emellan-träffar går av stapeln i Nyland i november.

Besöksrekord för åländska skördefesten

Skördefesten på Åland fortsätter att öka sin popularitet. I år var antalet unika besökare ca 16.000 och totalt räknar arrangörerna med omkring 114.000 besök till evenemangets medverkande gårdar och restauranger.

Vilken är den bästa insatsen för naturen 2017-2018?

Nu är det åter dags att utse den bästa finländska insatsen i arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

SLC Nyland: Jord- och skogsbruket kan öka bindningen av kol

Jord- och skogsbruket har potential att bidra till att bromsa klimatuppvärmningen, säger SLC Nyland i ett uttalande.

Ministrar kallas till möte om afrikansk svinpest

Faran för ökad spridning av afrikansk svinpest är så stor att EU:s kommissionär med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet, Vytenis Andriukaitis, kallar till ett extrainsatt informellt ministerråd den 19 december.

SLC - Traktorprecision 1
Unga förare tävlade i traktorprecision

Av 25 förhandsanmälda ungdomar kom 22 till start när Närpes 4H senaste vecka arrangerade de österbottniska distriktsmästerskapen i traktorprecision. Årets tävling bestod av två klasser; 15 år och yngre samt 16 år och äldre. Alla tävlande var pojkar.

LokalTapiola blir LPA:s samarbetspartner i projektet Ta hand om bonden

LokalTapiolas lantbruks- och skogsbruksspecialister kommer att ingå i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA:s nätverk Ta hand om bonden.

SLC - 13286487173 F787Cd8C5D O
Kommunerna har blivit bättre på att upphandla inhemska livsmedel

Största delen av aktörerna tillämpar näringskriterierna för ansvarsfullhet när de konkurrensutsätter offentliga upphandlingar av livsmedel, visar Motivas färska enkätundersökning. Även vid kriterierna för djurs välbefinnande läggs vikt. Till följd av detta har man till exempel börjat använda mer inhemskt broilerkött.

SLC - Tranor
Förfarandet med ersättning för skador orsakade av fridlysta djur ska utvecklas

I våras inledde miljöministeriet ett projekt för att utveckla förfarandet för ersättning av skador som förorsakats av fridlysta arter.

SLC - Livsmedelsverket
Övergången till Livsmedelsverket ska inte påverka jordbrukaren

Antti-Jussi Oikarinen som blir generaldirektör för Livsmedelsverket vill att det knappt ska märkas alls att det stora ämbetsverket inleder sin verksamhet i januari.