SLC - Merrild Martin
Danmarks jordbrukare är besvikna över stödpaket

Den danska regeringen har presenterat sitt nya stödpaket ”Tørkepakken” som ska kompensera producenterna för förlusterna efter den ovanligt torra sommaren. Men de danska jordbrukarna är ordentligt besvikna.

USA får exportera mer mjölk till Kanada

USA och Kanada har enats om en förnyad upplaga av det nordamerikanska frihandelsavtalet, som också omfattar Mexiko. Enligt det nya USMCA-avtalet ska USA få rätt att exportera mer mjölk till Kanada.

Torvalds: EU satsar på innovativt och hållbart jordbruk

Inom ramen för EU:s pågående budgetförhandlingar har parlamentarikern Nils Torvalds (SFP/ALDE) lämnat in ett förslag för att EU i sin gemensamma jordbrukspolicy CAP ekonomiskt ska stödja forskning och innovationer. Framförallt ska det satsas på metoder inom jord- och lantbruk som binder koldioxid i jordmånen.

Katainen och Torvalds: Kustländernas position måste tryggas i EU

Europaparlamentariker Elsi Katainen (C/ALDE) och Nils Torvalds (SFP/ALDE) ställer sig kritiska till EU-kommissionens nya förslag om programmet för gränsöverskridande regionala samarbeten. Kommissionen föreslår att samarbetsprojekt mellan medlemsländer bara ska få genomföras över landgränser.

SLC - Betesprojekt
I Nyland och Sydöstra Finland ökas möjligheterna att vårda ängar och betesmarker inom naturskyddsområden

Projektet ”Lumovoimaa! Naturskyddsområden som inkomstkälla för landsbygdens företagare” har som mål att öka skötseln av ängar och hagmarker inom naturskyddsområden med hjälp av bete, slåtter samt röjning av trädbeståndet och buskskiktet, meddelar Forststyrelsen.

Det ska bli lättare att ta körkort för lätta lastbilar

Kommunikationsministeriet föreslås lindringar undervisningskraven i fråga om körkort för lätta lastbilar i klassen C1 och C1E. I och med förordningsändringen kommer antalet undervisningstimmar att minska betydligt.

SLC - Robot Js 1
”Robotladugård är framtidens melodi”

Mjölkproducenten Victor Ravald från Terjärv har mycket på gång under de kommande månaderna. Han har beviljats miljötillstånd för en ny robotladugård med 150 platser och en framtida produktion med totalt 238 platser. Grundarbetena inför nybygget är redan igång.

SLC - Delaval Evanza
DeLaval fick pris för mjölkningskassett

Svenska DeLaval har utvecklat en ny teknik som underlättar byte och rengöring av spenkoppar vid mjölkning. Systemet heter Evanza och tilldelades en silvermedalj på den tyska EuroTier-mässan nyligen.

SLC - Vall 1
Tredje och sista vallskörden ser ut att bli bra i Österbotten

I början av sommaren såg det ut som att årets vallskörd skulle torka bort. Men med facit på hand blev slutresultatet i synnerhet i de norra delarna av Österbotten relativt bra. Mjölkproducenten Niclas Sjöskog är trots allt relativt nöjd med årets vallskörd.

EU tillåter initiativ för ursprungsmärkning

Snart får EU-medborgarna eventuellt ta ställning till ett förslag till obligatorisk ursprungsmärkning för livsmedel i hela unionen. Medborgarinitiativet är däremot ingen garanti för att ursprungsmärkningen kommer att införas.

SLC - Kolonistugor 1
Jord- och skogsbruksmark blev koloniträdgård

Håkan Rönnqvist i Malax är en markägare och företagare som hittat ny användning för tidigare jord- och skogsbruksmark. – Idén till Åminne Kolonilotter är från en koloniträdgård i Sverige, dit vi varit på semesterresor. Tanken på en koloniträdgård i Österbotten väcktes, berättar han.

Lagen om djurs välbefinnande till riksdagen

Regeringens proposition som innehåller en ny lag om djurs välbefinnande överlämnades till riksdagen på torsdag. Från SLC:s sidan är man nöjd över att ärendet framskrider.