Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 5.10 med eko- och kompensationsersättningarna

Landsbygdsverket börjar betala ut förskotten på kompensationsersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion till gårdarna 5.10. Förskottsbetalningarnas andel är 85 procent av ersättningsbeloppet.

Nytt tillsatsämne minskar på ammoniakutsläpp i stall

Ett nytt tillsatsämne för att minska på ammoniakutsläpp i stall har lanserats.

SLC - Loimaafaltdag 05
I Loimaa söker man svaret på samtidens stora problem

Det som startade för tretton år sedan som en improviserad demonstration av fyra olika direktsåmaskiner för lantbrukseleverna i en yrkesskola i Loimaa har utvecklats till ett omfattande försöksprogram där man jämför en mängd metodgrepp och deras effekter på både skörd och miljö.

SLC - Lonsamhet
Livsmedelsföretagare lärde sig om lönsamhet

En handfull österbottniska livsmedelsföretagare sökte sig senaste onsdag till en föreläsning arrangerad av Företagshuset Dynamo i Österbotten inom ramen för Yrkesakademins kursprojekt. Föreläste gjorde ekonomie magister Per Vilén och temat för dagen var lönsamhet i livsmedelsföretag.

SLC - Bagge 1
På Får- och getdagarna behöver ingen köpa grisen i säcken

Omkring trehundra personer besökte Får- och getdagarna i Ilmajoki senaste veckoslut. En av dem var Josefin Norrback från Närpes. Josefin säger sig inte vara intresserad av index. Hon vill se djuret på plats.

SLC - Kuummin 1
Stinkfly blev ett oväntat problem i årets kumminodling

En ny kumminsort och nya koncept för kumminodling. Det har Caraway i samarbete med Viljelijän Avena Berner testat på en provyta i Närpes. Något som däremot har påverkat kumminodlingen negativt i år är förekomsten av stinkfly och bladlöss, berättar Matias Rönnqvist från Berner och Dan Kjällberg från Caraway.

Regeringens överenskommelser har beaktats i budgetpropositionen

De anslag som regeringen utlovade efter budgetmanglingen i slutet av augusti syns till största delen i budgetpropositionen som fick offentlighet nyligen. När det gäller krispaketet på 30 miljoner euro, så ska åtminstone en del av de pengarna reserveras i en tilläggsbudget för i år. Resten ska ingå i budgeten för nästa år. På C-området kommer det nationella krisstödet att betalas ut som höjda stöd för husdjursskötseln, men på AB-området ska ett nytt nationellt system för krisstöd införas. Summorna för nästa års nationella stöd har dock inte ännu höjts i budgetpropositionen jämfört med de tidigare budgetförslagen från i somras.

Mercosur vill nobba EU

Samtalen om handelsavtalet mellan EU och Mercosurblocket har igen kört fast. Nu söker Mercosur efter nya partner i stället för EU.

SLC - Krisbank
Bankerna i beredskap efter ännu ett svårt år

Om den torra sommaren påverkat gårdens ekonomi ska man inte vänta med att kontakta banken.

SLC - Mats Nylund
SLC förespråkar rättvisare marknad för jordbrukets lönsamhet

Marknadsstrukturen måste ses över för att lönsamheten i det finländska jordbruket ska kunna öka, poängterade SLC i sitt möte med utredningsman Reijo Karhinen.

Sex länder stoppar griskött från Belgien

Efter utbrottet av afrikansk svinpest i Belgien har sex länder redan stoppat sin import av belgiskt griskött.

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2018 får sökas fram till 26.10

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter får fram till 26.10.2018 sökas för trädgårdsprodukter som ska lagras.