SLC - Kolonistugor 1
Jord- och skogsbruksmark blev koloniträdgård

Håkan Rönnqvist i Malax är en markägare och företagare som hittat ny användning för tidigare jord- och skogsbruksmark. – Idén till Åminne Kolonilotter är från en koloniträdgård i Sverige, dit vi varit på semesterresor. Tanken på en koloniträdgård i Österbotten väcktes, berättar han.

Lagen om djurs välbefinnande till riksdagen

Regeringens proposition som innehåller en ny lag om djurs välbefinnande överlämnades till riksdagen på torsdag. Från SLC:s sidan är man nöjd över att ärendet framskrider.

Unga jordbrukare grunden till livskraftig landsbygd

Unga jordbrukare måste ha möjlighet till en tillräcklig inkomst på landsbygden, betonar CEJA. För att målet ska uppnås måste CAP leda utvecklingen åt rätt håll.

Cogeca oroas över växande krav och krympande CAP

Högre krav på producenterna och mindre medel går inte ihop, betonar Cogeca.

Copa accepterar inte nedskärningar i CAP

Copa kräver att EU:s jordbruksbudget hålls på samma reella nivå som i dagsläget.

SLC - Karma Axfood 9Ed21C383228Edc4 Org
Karma räddar maten från att hamna i soporna

En tredjedel av den mat som produceras hamnar på soptippen men det svenska uppstartföretaget Karma har förvandlat matsvinnet till en affärsidé. Överbliven mat från butiker och restauranger förmedlas med rabatt till konsumenterna – via en app.

SLC - Utsade
Utsädeskvaliteten verkar bra trots mindre skördar

Den torra och heta sommaren ledde till mindre skördar speciellt på SLC:s kustområden. Kvaliteten på utsädet verkar dock vara bra.

SLC - Brexit May
Dragkampen om Brexit går in i ett kritiskt skede

Förhandlingarna om Brexit börjar få kaotiska drag. Ett halvt år före britternas eventuella utträde vidgas klyftan mellan Storbritannien och EU vidare utan tecken på förlikning. Också på hemmaplan stöter premiärminister Theresa May på patrull.

SLC - Minrad 1
Norden och Österrike överens om stark andra pelare

En stark andra pelare också framöver. Det stod högt på värdlandet Österrikes agenda inför agrarministrarnas inofficiella möte i början av veckan, då den kommande gemensamma jordbrukspolitiken CAP var på agendan. Sverige och Finland håller med.

Jari Leppä diskuterade krispaket med kommissionär Hogan

Under de europeiska jordbruksministrarnas inofficiella möte i Österrike den här veckan träffade jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (cent) jordbrukskommissionär Phil Hogan för att överlägga om de utmaningar som sommarens torka ställt till med och om åtgärder för att lindra följderna.

SLC - Referat Av Presskon Ferensen Kan Du Skara Ut Kostinger 2
Böndernas ställning och matsäkerhet i fokus på jordbruksministermöte

Böndernas ställning i livsmedelskedjan har diskuterats mycket liksom också kravet på god mat. Det här är bland de utmaningar vi har framför oss efter 2020. Med det konstaterandet inledde ordförandelandet Österrikes minister för hållbarhet och turism Elisabeth Köstinger presskonferensen efter jordbruksministrarnas informella möte på Schlosshof i tisdags.

ÖSP: Prishöjningar på maten ska gå till producenten

Handelns prishöjningar på livsmedel bör gå oavkortat till producenten, kräver ÖSP i ett uttalande.