SLC - 2021 10 Arla Pia Jormanainen 3
Pia Jormanainen ny VD för Arla i Finland

Pia Jormanainen har utnämnts till Arla Finlands VD.

SLC - Lpx 157900
EU efterlyser kraftigare åtgärder mot nitratutsläpp

Nitratutsläppen från flera EU-länder oroar EU-kommissionen. Höga halter av nitrater orsakar fortfarande syrebrist och övergödning. Enligt en färsk EU-rapport hör Finland till de tolv EU-länder med det största näringsläckaget från jordbruket.

SLC - B8832317 A0D0 42A3 8F30 Fe9Ebb7B5D21
SLC Nyland: Smidigare tillståndsprocess för skyddsjakt på vitkindade gäss behövs

Vitkindade gäss förorsakar omfattande skördeskador lokalt då de i tusental eller tiotusental landar på åkrar och äter upp all växtlighet.

SLC - Framtidsodlarna Bjorklof
Podcasten Framtidsodlarna: Direktkontakten med slutkonsumenten blir allt viktigare

Prisutvecklingen driver allt fler lantbruksföretagare att själva sköta en större del av försäljningen. Den nya rollen blir en kombination av producent, marknadsförare och rådgivare. Det nya avsnittet i podcasten Framtidsodlarna handlar om den framväxande marknaden för direktförsäljning i den åboländska skärgården.

Priset på gödsel stiger snabbt i EU

Stigande gas- och gödselpriser medför problem inom jordbruket i stora delar av Europa. Tillverkarna av ammoniak drar ned produktionen och lagren töms. Eftersom ammoniak är en viktig beståndsdel inom gödselproduktionen hotas jordbruken av gödselbrist.

Dyr gödsel kan sprida social oro

Livsmedlen kan snart bli dyrare i EU, medger agrarkommissionär Janusz Wojciechowski. Risken finns att kraftigt stigande priser på energi, gas och gödsel kan överföras till livsmedel. Detta kan medföra svåra samhälleliga konsekvenser.

SLC - 9A1D5427 65Ea 460F 8216 0603C674Ae03
Finland kräver EU-respekt för en nationell skogspolitik

Skogsbruket och de nationella strategiplanerna inför nästa CAP-reform stod högst uppe på agendan då EU-ländernas jordbruksministrar denna vecka möttes i Luxemburg. Finlands jordbruksminister Jari Leppä betonade betydelsen av en nationell skogspolitik.

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter får sökas i Vipu 1–16.11

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter kan sökas i e-tjänsten Vipu i november.

Jordbrukets beredskap inför störningssituationer

Extrema väderfenomen, bränder och elavbrott kan innebära en större eller mindre katastrof för lantbrukare som drabbas. På gårdarna är det viktigt att produktionen kan fortsätta i alla situationer. Det gäller såväl att förebygga möjliga störningar som att veta hur man ska agera och ha beredskap att hantera situationen då något oförutsett inträffar.

Webbinarium om bättre bördighet och mullhalt 21.10

Välkommen på webbinarium som gästas av Växtodlingsrådgivare Martin Pettersson från Hushållningssällskapet i Örebro.

Kom ihåg att göra höstanmälan senast 28.10

Odlarna kan skicka höstanmälan om miljöersättning i e-tjänsten Vipu fram till torsdagen den 28 oktober. Anmälan gäller basskiften där åtgärder inom miljöersättningen vidtas för växttäcken vintertid på åkrarna, placering av flytgödsel i åkern samt återvinning av näringsämnen och organiska ämnen, påminner Livsmedelsverket.

SLC - Img 1125
Kråkvilan – med önskan om att leva ett mera hållbart liv

Hållbar odling och etiska principer är kännetecknande för permakultur. Det handlar om omsorg för jorden likväl som för människan och att de resurser vi har tillgång till ska vara rättvist fördelade. – Allt hänger ihop och man ser helheter, säger Magdalena Lindroos i Övermark. Permakultur är ett verktyg man kan använda för att planera sin odling.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning