Grundutbildning för stödpersoner på landsbygden – ansök senast 26.2!

Nu är ansökningstiden igång till vårens tvåspråkiga grundutbildning av nya frivilliga stödpersoner inom ramen för Landsbygdens stödpersonsnätverk där även SLC medverkar.

SLC - Bd Fardplan 1 Kai Mykkanen
Biodiversitetsfärdplanen är ett digert paket som tar sikte på praktiska åtgärder

Bakom SLC:s och MTK:s biodiversitetsfärdplan ligger ett väl utfört forskningsarbete och med hjälp av olika scenarier, för såväl jordbruk som skogsbruk, tar färdplanen nu sikte på praktiska åtgärder som kan öka biodiversiteten i Finlands jordbrukslandskap och skogar.

SLC - P063012 540588
Von der Leyen stoppar SUR-lagen om växtskydd

Det ambitiösa EU-förslaget till skärpt växtskyddsförordning (SUR) har dragits tillbaka. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen informerade personligen om beslutet inför EU-parlamentet i Strasbourg.

Utbetalningen av miljöavtal inleds 15.2

Livsmedelsverket börjar 15.2 betala ut ersättningar i enlighet med de miljöavtal som sökts år 2023. Ersättningar betalas ut på basis av avtal om skötsel av jordbruksnatur och landskap samt på basis av avtal om skötsel av våtmarker.

SLC - 53502593724 8D46Be23C2 O
EU-bönder blockerade parlamentet i Bryssel

Bönder från olika håll i Europa drog senaste vecka in till Bryssel med sina traktorer för att ventilera missnöje mot den europeiska jordbrukspolitiken. Det gick livat till framför EU-parlamentet där gator spärrades och barrikader antändes.

Skyldigheten att låta kor och kvigor som hålls i båsladugårdar gå ute ändras

Förordningen som gäller skydd av nötkreatur ska ändras så att av den årliga skyldigheten att låta djuren gå ute i minst 90 dagar ska minst 60 dagar genomföras under perioden 1.5-30.9, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Sjundea7
Livliga diskussioner oss bönder emellan

Mat, prat och umgänge lockade ett femtiotal västnyländska bönder till Sjundeå bad till medlemskvällen Oss bönder emellan.

Förbud mot att hålla fjäderfä och andra tamfåglar utomhus 8.2

Det årliga förbudet mot att hålla fjäderfä och andra tamfåglar utomhus träder i kraft torsdagen den 8 februari. Syftet med skyddsåtgärden som pågår till slutet av maj är att förhindra fågelinfluensasmitta från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur, meddelar Livsmedelsverket.

SLC - Kurs1
Betyg med internationell touch för ålänningars avtalsutbildning

Ålands producentförbund, Landsbygdens Skattetjänst och Ålands Hushållningssällskap ordnade festmiddag med bubbel när 20 åländska vuxenstuderanden nyligen skulle få sina examensbetyg för jordbruksstudier på distans.

SLC - Genkurs 1
Det lönar sig att planera för generationsskiftet i god tid

SLC Åbolands och Finska hushållningssällskapets generationsväxlingskurs väckte stort intresse. Kursen som nyligen ordnades i Pargas och riktade sig till åboländska och nyländska lantbrukare lockade över 70 deltagare.

SLC - Havre Foto Nord Gen
Fyra nya PPP-projekt möjliggör satsningar inom vårvete, havre, potatis och bär

De nordiska odlingsförhållandena och klimatförändringar kräver särskilt anpassade grödor. Men växtförädlingen är kostsam och tar lång tid, därför finns mycket att vinna på samarbete mellan privata och offentliga aktörer. NordGen agerar som sekretariat för det nordiska PPP-samarbetet om växtförädling och nyligen blev fyra projekt beviljade att ingå i den sjätte finansieringsrundan.

Priserna på livsmedel kan chockhöjas i Argentina

Argentinas bönder producerar livsmedel av utomordentlig kvalitet. Nackdelen är att mycket få argentinare har råd att köpa maten. Landet lider av en galopperande inflation. De senaste tolv månaderna har matpriset stigit med 251 procent.