Livsmedelsverket uppmanar jägare att avstå från jaktresor till Mellansverige

Livsmedelsverket rekommenderar att man tills vidare inte åker på jaktresor till Mellansverige. I Fagerstaregionen upptäcktes nyligen afrikansk svinpest (ASF) hos vildsvin. Smittan kan spridas med jaktbyten och -redskap även längre vägar. Det finns risk för att smittan sprids till Finland, även om man jagar andra djur än vildsvin under jaktresor utomlands.

SLC - Tietohaarukkka2023 Kannet Nettiin
Faktagaffeln 2023 har utkommit

Hur stor var spannmålsskörden 2022? Vilka livsmedel konsumerade finländarna ifjol? Hur mycket matsvinn genereras i livsmedelskedjan varje år? Svaren på dessa och många andra frågor finns i det kompakta statistikpaketet Faktagaffeln 2023, som samlar färsk, central statistik om matproduktionen och -konsumtionen i Finland.

SLC - Provtagning Vildsvin Fagersta 1920
Svinpesten i Sverige drabbar halva exporten

Upptäckten av afrikansk svinpest (ASF) hos självdöda vildsvin i Sverige har medfört ett stort pådrag i Sverige. Källan till smittan hade ännu inte klarlagts i början av denna vecka. Flera asiatiska länder har stoppat importen av svenskt griskött.

Elektronisk rörelsevakt finner ASF hos vildsvin

Afrikansk svinpest hos vildsvin kan dianosticeras i ett tidigt stadium för att känneteckna insjuknade djur som riskerar att smitta ner en hel flock. Tyska forskare vid Max Planck-institutet vill för ändamålet utrusta vildsvin med små rörelsesensorer.

Ålands landskapsregering avråder från jaktresor till Sverige

Afrikansk svinpest har konstaterats i Svealand i Sverige. Ålands landskapsregeringen avråder därför nu starkt från jaktresor på vildsvin till Sverige samt från import av vildsvinsprodukter från Sverige.

SLC - Bengts1
Sucros åkerturné tog avstamp i Pörtmossen

Att rekrytera nya sockerbetsodlare är ett kontinuerligt mål för Sucros som i början av september arrangerar fältträffar på fem orter i landet. Det första evenemanget ägde rum i måndags vid Hemmanet i Pörtmossen.

SLC - Kolodling
Kolodling kan stimulera till skadlig landgrabbing

Den europeiska unionen vill främja hållbar kolanrikning i jordbruksmark i form av kolodling. För att lagra kolet i jorden möjligast länge, borde bonden arbeta med metoder som skyddar jorden. Detta måste givetvis löna sig för bonden.

SLC - Narmatsdagen Webb
300 öppna gårdar runt om i landet på Närmatsdagen 9.9

Den landsomfattande Närmatsdagen ordnas igen lördagen den 9 september då över 300 gårdar runt om i landet välkomnar besökare och säljer närproducerad mat direkt till konsumenterna. Livsmedelsverkets mål är att göra Närmatsdagen till en nationell festdag, där alla finländare kan besöka gårdar och uppleva landsbygdens livskraft.

Mjölkpriset i EU började falla redan vid årsskiftet

Mjölkpriset har fortsatt att falla i de flesta av EU:s medlemsländer. I februari betalade mejerierna i de 27 medlemsländerna i medeltal 53,3 cent per kg mjölk till producenterna. Det var en minskning med fyra procent sedan januari.

SLC - Perttu Polonen 20230904 154338
Gott från Finland-märket firade 30 år

När Gott från Finland-märket firade sin 30-åriga historia i samband med Finländska matens dag den 4 september var det med blicken stadigt riktad mot framtiden. På plats var inbjudna gäster som representerade hela livsmedelskedjan från jord till bord, förvaltningen, nordiska samarbetspartners, forskare och givetvis en futurist.

SLC - Lage1 Sep23 Ct
Tröskningen har gått trögt på grund av regnen

Spannmålen har mognat i stora delar av Österbotten. Men på grund av ihållande regn har endast cirka 15 procent blivit tröskat i landskapet. Nu behöver vi uppehåll, konstaterade ÖSP:s ombudsman Fredrik Grannas i tisdags, vilket prognosen då faktiskt utlovade.

SLC - J Wojciechowski
EU:s jordbrukskommissionär vill stoppa lantbruksdöden

EU:s jordbrukskommissionär polacken Janusz Wojciechowski är bekymrad över den eskalerande lantbruksdöden.Vid sitt besök i Finland nyligen tog han upp den negativa utvecklingen och påpekar att det inte kan fortsätta på det här viset.