SLC - Lpx 00143758
EU förenklar stöden vid svåra väderskador

Det ska bli lättare för bönder att erhålla fortsatta jordbruksstöd efter oförutsägbara olyckor eller katastrofer som beror på exceptionella väderförhållanden. Orsaken kan exempelvis vara naturkatastrofer eller utbrott av växt- och djursjukdomar.

SLC - 020
Parterna förhandlar om fortsatt stambokföring av får och getter

ProAgria Centralernas Förbund meddelade i maj att de inte fortsätter med stambokföringen av får och getter från och med nästa år. Orsakerna är Suomi.fi-informationsledens kostnader. ProAgria söker tillsammans med Livsmedelsverket och jord- och skogsbruksministeriet nu efter en lösning, som säkerställer fortsatt stambokföring utan att producenternas avgifter kraftigt måste höjas.

SLC - Demo Bruessel 2024 1
Missnöjda EU-bönder protesterade inför valet

Missnöjda EU-jordbrukare vädrade ännu strax före parlamentsvalet sina frustrationer mot jordbrukspolitiken. Demonstranter spärrade av motorvägen mellan Frankrike och Spanien. I Bryssel protesterade bönder framför det kända monumentet Atomium.

Livsmedelsverket både permitterar och säger upp

Livsmedelsverkets samarbetsförhandlingar för att balansera verkets ekonomi har slutförts. För att uppnå anpassningsmålet för ekonomin och verksamheten måste Livsmedelsverket säga upp 93 personers anställningsförhållande.

SLC - P062957 205760
EU-kommissionen hoppas på kontinuitet

Europavalet står för dörren. I Finland arrangeras valet av kandidater till EU-parlament den 9 juni 2024. Förhandsröstningen avslutas den 4 juni. I flera EU- länder har bönderna protesterat på gatorna, men EU-kommissionen satsar på kontinuitet.

SLC - Odlingsrapport24 Ct
Torkans effekter börjar visa sig på åkrarna

Sådden har framskridit med fart tack vare det vackra vädret och merparten av vårsådden är utförd, uppger ProAgria i sin växtodlingsrapport.

De slutliga stödnivåerna för EU:s direktstöd 2023 har fastställts

Regeringen har fastställt de slutliga enhetsnivåerna för 2023 för EU:s produktionskopplade bidrag och för de direktstöd som är frikopplade från produktionen, uppger jord- och skogsbruksministeriet.

Stödnivån 2023 för svin och fjäderfä i södra Finland fastställdes

Den nya stödnivån för södra Finland fastställdes till 44 euro per enhet inom referenskvantiteten, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Koslapp1
Full fart då korna släpptes ut i Vikby

Ett kosläpp är ett säkert tecken på att sommaren står för dörren. Uppslutningen var stor vid Kvarnbackens gård och stämningen var familjär och gemytlig då kossorna släpptes ut på bete den sista lördagen i maj.

SLC - Skogsjordbruk
Alléodling ska göra jorden bördig igen

I Kyrkslätt pågår ett skogsjordbruksprojekt som ska göra jordmånen i en utarmad åker bördig igen. Avkastningen från ett mångfaldigt skogsjordbruk är högre än avkastningen från samma område med endast spannmål, säger projektledaren Joshua Finch från Yrkeshögskolan Novia.

SLC - Linsadd2024 Nord Gen
NordGens satsning på lin fortsätter när över 400 olika sorter sås

Isolering, textilier, livsmedel, träimpregnering och linoljefärg. Linet har många användningsområden och är väl lämpad för odling i Norden. Men den nordiska linodlingen är begränsad, särskilt när det kommer till odling för fiberproduktion, påpekar NorGen i ett pressmeddelande.

2023 års transportstöd för sockerbeta ändrades

Regeringen beslutade den 30 maj om ändring av statsrådets förordning om fördelningsgrunderna och stödnivåerna för transportstödet för sockerbetor 2023. Genom ändringen av förordningen korrigeras de tidigare stödnivåer för transportstöd som baserat sig på bristfälliga uppgifter.