Blygsam lönsamhet inom lantbruket 2019

År 2019 ökade företagarinkomsten för jordbruks- och trädgårdsföretagen i medeltal cirka en procent. Trots det är lönsamheten fortsättningsvis blygsam, med en negativ avkastning på kapitalet på 1,4 procent. Lönsamhetskoefficienten på 0,41 är i stort sett oförändrad jämfört med ifjol. Uppgifterna bygger på Naturresursinstitutets lönsamhetsbokföring.

Årets generationsväxlingskurser ordnas virtuellt via Teams

På grund av coronaviruset kommer årets generationsväxlingskurser att ordnas virtuellt. Det är en tvådelad kurs som SLC och producentförbunden ordnar gemensamt via Teams.

SLC - Dsc 0183
Hitta inhemsk och utländsk arbetskraft via Töitä Suomesta

Töitä Suomesta Oy erbjuder igen möjligheten att få hjälp av utländsk säsongarbetskraft via toitasuomesta.fi. Samtidigt vill företaget bredda utbudet av tjänster för landsbygdsföretag genom att göra det enklare för arbetssökande stads- och landsbygdsbor att hitta arbetsmöjligheter på landsbygden.

SLC - Komval1
SLC:s kommunalvalsprogram sätter fokus på företagarvänlighet

SLC vill se kommuner och städer där invånarna har goda förutsättningar att leva, bo, verka och idka näringar. Därför har SLC utformat ett kommunalvalsprogram som innehåller konkreta åtgärdsförslag för att uppnå företagarvänliga kommuner och därigenom livskraftiga landsbygdsföretag.

SLC - 49633817573 1D244754B8 O
Indiens bönder kämpar mot hotande avreglering

Sedan månader protesterar indiska bönder mot regeringens planer att avreglera jordbruket. Regeringen vill effektivera matproduktionen, men bönderna befarar att de multinationella koncernerna ska ta över marknaden.

SLC - Novia Agro
Agrologstuderande: För oss finns det alltid jobb

Med en gymnasieutbildning i bakfickan kan matematiken och andra teoretiska ämnen på Novia kännas lättare, medan den som har en praktisk utbildning bakom sig kan ha det lättare när det kommer till mer handfast undervisning.

SLC - Agroforst1
Universitetetstudier erbjuder verklig bredd

Jord- och skogsbruksstudier vid Helsingfors universitet ger möjlighet att arbeta både på fältet och i kontorsmiljö, inom branscher som kontinuerligt utvecklas. Ett stort universitet ger också ett brett nätverk, vilket är ett plus på arbetsmarknaden.

SLC - Optima1 2021
Lantbruksteknologi ny inriktning som lockar till Optima

I höstas introducerades lantbruksteknologi som ett nytt kompetensområde vid Optima Lannäslund. En av de som nu har den inriktningen och siktar på en grundexamen för landsbygdsföretagare är Jesper Lindh. Jag har redan lärt mig mycket, säger han.

SLC - Yrkesex1
Coronaviruset försenade utexaminering av driftsledare

I våras skulle närmare trettio blivande driftsledare få sin examen från Optima Lannäslund. Men coronaviruset och nedstängningen bidrog till att de först nu kunde utexamineras. Under hösten genomfördes en del av examensdelarna på distans.

SLC - Ya1
Mångsidighet och bredd präglar YA:s naturbruksutbildning

Individuella studieplaner och möjligheter att avlägga kombiexamen hör till konceptet. Dessutom är intresset för skogsmaskinförarutbildningen stort.

SLC - Ya3
Natur och miljö tar form som nytt utbildningsområde på YA

Miljöskötare, miljövårdare, naturinstruktör och framställare av naturprodukter. Se där några nya utbildningsalternativ som erbjuds av Yrkesakademin i Österbotten under 2021.

SLC - Brusaby1
Nätet öppnar nya möjligheter för lantbruksutbildningen

Axxell Brusabys enhetschef Tomas Björkroth ser en framtid med ökat samarbete inom finlandssvensk lantbruksutbildning.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning