SLC - Spannmalstabell1
Spannmålsarealen minskade inte

SLC:s ombudsman Rikard Korkman analyserar läget på spannmålsmarknaden.

SLC - Koriander1
Han ser fram emot sin första korianderskörd

Thomas Lindroth på Gundby gård hör till de odlare som valt att pröva på koriander.

SLC - Greppamarknaden3
Greppa Marknaden-odlarträff i Östra Nyland

Tisdagen 21.6 ordnades en Greppa Marknaden-odlarträff hos Robert Ottosson i Borgå. Anföranden och diskussion om marknadsläget kompletterades med fältvandringar på Mickels och Karleby gård.

Fältvandring i Pargas 4.7

Fältvandringen 4.7 hos Roger Lindroos på Attu gård.

Tre av de inlämnade motionerna väckte debatt under kongressen

Under kongressen kommenterdes tre av lokalavdelningarnas inlämnade motioner ytterligare.

SLC - Rowe Low Methane Sheep
Forskare avlar får med låga metanutsläpp

En forskargrupp i Nya Zeeland har identifierat genetiska egenskaper som påverkar metanutsläpp från enskilda får.

Ökade produktionskostnader skapade osäkerhet på fårgårdar

ProAgria har publicerat produktionsuppföljningens resultat för får för år 2021.

Nederländerna pressar jordbrukets kväveutsläpp

Den nederländska regeringen har ytterligare skärpt utsläppsmålen för kväve.

SLC - Lpx 00157273
Tusentals nötdjur dog av värmestress i Kansas

Extrema temperaturer i kombination med hög luftfuktighet har dödat flera tusen nötkreatur på köttproducerande gårdar i USA-delstaten Kansas.

SLC - 1833733 709931 68893197
Vårvete lappade vinterskador på höstvete

Enligt preliminär statistik är den utnyttjade jordbruksarealen i Finland nästan 2,3 miljoner hektar. Den största ökningen skedde inom åkerarealerna för vårvete, havre och ärta.

SLC - Beef Lamb Nz
Nya Zeeland blir först med prislapp på metan

Nya Zeeland kommer som första land att sätta ett pris på den metan som landets boskap släpper ut.

Flera EU-länder misstror skärpt förslag för växtskydd

EU-kommissionen vill skärpa reglerna för användning av växtskyddsmedel. Frågan har redan väckt misstro bland jordbruksministrarna i flera medlemsländer.