SLC - Nyyylund10
Inlösningslagens revidering: Markägarna uppmanas att följa upp den egna kommunens agerande

Markägarna har länge väntat på en uppdatering av inlösningslagen, den nuvarande är från 1977. Markägarna har reagerat starkt på att med nuvarande lag har inlösning skett utan att grundlagens krav om full ersättning uppfylls.

Jord till bord-strategin medför risker för Europa

EU:s planerade reformer av jordbruks- och miljöpolitiken och den nya farm to fork-strategin (F2F) kan pressa upp matpriserna i EU om produktionen flyr utomlands. Det hävdar tyska agrarekonomer i en ny studie.

SLC - Lpx 121889
EU stärker positionen som global matexportör

EU stärkte under fjolåret sin position som världsledande exportör av jordbruksprodukter. Parallellt steg EU till världens tredje största importör av livsmedel efter USA och Kina, rapporterar EU-kommissionen.

USA och EU försöker minska metanutsläppen

EU och USA strävar till att sänka de gemensamma utsläppen av metan i atmosfären med en tredjedel fram till 2030, utgående från fjolårets nivå. Det uppger nyhetsbyrån Reuters, som hänvisar till ett gemensamt dokument.

SLC - Framtidsodlarna Alm
Podcasten Framtidsodlarna: Hon drivs av vägen från ax till limpa

Utvecklingen behöver inte alltid vara det samma som expansion. Utveckling kan lika väl handla om att förädla det som redan finns. På Mörby gård blir slutresultatet mjöl, köttprodukter och honung som säljs i gårdsbutiken. I det nya avsnittet i podcasten Framtidsodlarna handlar det om konsten att producera det spannmål och mjöl som framtidens konsumenter vill ha.

Sverige blir utan landsbygdsminister

Den svenska näringsministern Ibrahim Baylan har sedan juli skött landsbygdsfrågorna som bisyssla men meddelar nu att han lämnar politiken i november.

Tidtabellen för jordbrukarstöd är nästan oförändrad våren 2022

Livsmedelsverket har publicerat tidtabellen för de stödutbetalningar som ska göras våren 2022.

SLC - 241676909 2994650760803857 8941028555858828711 N
Stridbar matrapport diskuteras i parlamentet

I EU-parlamentet figurerar en ny rapport som ytterligare fokuserar på målen för jordbrukets utsläpp. Den europeiska bondeorganisationen Copa befarar skärpta krav för växtskydd och gödsel och hävdar att parlamentet överskrider en röd linje.

Bönderna efterlyser en pragmatisk politik

Den tyska producentorganisationen DBV betonar att de europeiska bönderna i princip är beredda att acceptera den inslagna vägen i riktning mot ett förstärkt klimatskydd. Men i så fall måste EU stöda bönderna med pragmatiska politiska ramar.

CAP-reformen tar ett steg framåt

Kompromissen om CAP-reformen har tagit ett betydelsefullt steg framåt i EU-byråkratin. Parlamentets jordbruksutskott godkände förra veckan sommarens CAP-kompromiss med en bred majoritet. Bara den gröna gruppen går emot kompromissen.

SLC - Appeltorg Nives Poznanovic
Äppeldagen hyllar inhemska äpplet för sextonde gången

Alla vänner av äpple hittar en lämplig äppelsort på Söderlångvik gårds sextonde Äppeldag. Traditionsenligt äger evenemanget för hela familjen rum den sista lördagen i september, d.v.s. 25.9 kl. 11-17.

SLC - 3 K0 A8759
Matmarknad i Ingå med fin stämning

Matmarknaden på museiområdet Gammelgården i Ingå ordnas den 25-26 september.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning