SLC - Trosk1 Sep23 Ct
Skörden inne på slutrakan trots utmanande väderlek

Under september har skördearbetet framskridit med fart och alla dagar av uppehåll har utnyttjats. Spannmålsskörden är inne på slutrakan i hela landet. Dock finns det fortfarande obärgade arealer av alla stråsädsslag och större delen av våroljeväxterna. Skörden är mest på hälft i Satakunta och Österbotten, skriver ProAgria i sin växtodlingsrapport.

SLC - 220825 Brezel Bad Urach 2
EU föreslår grönt ljus för glyfosat tio år framåt

I oktober ska EU:s medlemsländer ta ställning till ett fortsatt tillstånd på tio år för det kontroversiella ogräsmedlet glyfosat. Tillståndet går ut den 15 december. Åtminstone Tyskland och Österrike ställer sig kritiska till en förlängning.

Nya exportmöjligheter öppnas till Kina

Nya exportmöjligheter har öppnats sig för Finland vid ett möte med den kinesiska tullmyndigheten som ordnades vid jord- och skogsbruksministeriet förra veckan. De avtal som undertecknades i samband med att den kinesiska tullmyndigheten besökte Finland öppnar dörrarna för export av nötkött, malt och produkter av svinkött från Finland till Kina, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Stödnivåerna för växthusproduktion i Södra Finland har fastställts för 2023

Regeringen har fastställt storleken på stödet för växthusproduktion i Södra Finland för 2023 meddelar Jord- och skogsbruksministeriet. När det gäller det nationella stödet för växthusproduktion i Södra Finland kan stöd betalas ut för sammanlagt cirka 9,33 miljoner euro.

Krisstöd till jordbruket riktas till unga jordbrukare

Statsrådet har fattat beslut om ramvillkoren för krisstödet till jordbruket och om hur stödet ska riktas. Stödet riktas till unga jordbrukare.

SLC välkomnar kommissionens starka ställningstagande för en mer strikt vargpolitik

I sitt utlåtande till EU-kommissionen kräver SLC att betesdrift och husdjursproduktion inte får äventyras.

SLC - Kocka8 Sep23 Ct
Närpeselever först ut att få kocka i kampanj för inhemskt

I måndags fick åttondeklassarna i Närpes högstadieskola höra om inhemsk mat. De som hade turen att ha huslig ekonomi fick dessutom kocka med lokalproducerade råvaror. Under hösten kommer fler skolor att få ta del i ÖSP:s och SLC:s kampanj för inhemsk mat.

SLC - Lpx 00130040
Norge planerar tuffa tag för att stoppa svinpesten

Den norska matmyndigheten Mattilsynet följer bekämpningen av den svenska svinpesten med oro. Livsmedelsverket Mattilsynen planerar en omedelbar avskjutning av alla vildsvin som passerar gränsen till Norge, uppger radiobolaget NRK.

SLC - Dsc09247
Miljöfrämjande gipsmoln på Åland

Arrangörerna hade lyckats ordna både sol och regn samtidigt när åländska föreningen Rädda Lumparn förra veckan demonstrerade gipsbehandling av åkrar som ett sätt att minska näringsläckaget till vattendrag och havet. Efter fjolårets blygsamma start med gips på tolv hektar hos två markägare sprids nu 400 ton gips över 35 skiften på totalt 100 hektar. Markerna finns i Finström, Jomala, Saltvik, Sund och Vårdö.

SLC - Tradgardsdagen 1
Riksdagsjippo upplyste om växthusnäringens sits

Förra fredagen uppvaktade SLC, ÖSP och Handelsträdgårdsförbundet riksdagsledamöterna genom en tillställning i Lilla parlamentet i riksdagen i Helsingfors.

SLC - F4362Ba4 0Cef 41Bd A235 28Ebf3Cc034A
Häftigt gräl om ukrainskt vete splittrar EU:s medlemsländer

Ukraina har anmält de tre EU-länderna Polen, Ungern och Slovakien till handelsorganisationen WTO. Motiveringen är att enskilda medlemsländer inte får förbjuda importen av ukrainska produkter.

SLC - Do Ceu42Ea61E Dbfd 4A2A 8A8B 0508A7499Eed
EU:s jordbruksministrar diskuterade markhälsa

Vid sidan av spannmål var direktivet om markhälsa ett viktigt tema under EU:s senaste agrarministermöte. Ministrarna diskuterade också den långfristiga visionen för landsbygdsområden och handeln med jordbruksprodukter.