Havresådden tio procent större än i fjol – nytt rekord för ärtarealen

​Jordbrukarna har levt upp till marknadens förväntningar och ökat såddarealerna för både havre och ärt jämfört med 2019. Havrearealen är 10 procent större jämfört med i fjol. Såddarealen för havre är cirka 347 000 hektar och närmar sig arealen för foderkorn som är cirka 380 000 hektar.

Litet intresse för gipsbehandling i Kimitoön

​Nästan 400 odlare på Skärgårdshavets avrinningsområde får i höst gratis gipsbehandling på totalt cirka 10 500 hektar. Det rapporterar projektet Kipsi, vars första ansökningsomgång nu avslutats.

Uppgifter om dikningssammanslutningar digitaliseras och uppdateras i ny karttjänst

NTM-centralerna genomför en digitalisering av handlingarna i gamla dikningsprojekt. Dikningssammanslutningarna, som grundades huvudsakligen under 1940–1970-talen i samband med diknings- och täckdikningsarbeten på åkrarna, förpliktar fortsättningsvis många fastigheter i nyttoområdena att underhålla och restaurera de diken som de förvaltar.

SLC - Thomas Blomqvist 1
Blomqvist anser att den nyländska landsbygden vinner på den aktuella SOTE-lösningen

Thomas Blomqvist (Sfp), minister för jämställdhet och nordiskt samarbete, anser att den nyländska landsbygden och vården för dem som bor där, vinner på den aktuella särlösningen med fem vårdområden i landskapet. Det här jämfört med tidigare förslag och de alternativ som fanns.

SLC - Veteran1
Somrig veterantraktorträff piggade upp entusiaster

Ett 20-tal entusiaster från Malax veterantraktorförening kunde äntligen samlas till traktorträff. Programmet bestod av en kvällskörning via några lokala vindparker, korvgrillning och diskussioner.

SLC - Potatis365
#potatis365 ska lyfta potatis till ett matfenomen

Potatis har redan ett tag förutspåtts att bli ett nytt matfenomen, och att finländarna ska återupptäcka potatis vid sidan av pasta och ris.

SLC - Rase 1
Iståndsättningen av Raseborgs å drar igång på allvar

Projektet Raseborgs å har fått tilläggsfinansiering till 2021 och drar i gång på allvar i sommar. Först väntar en rördamm i Sona, och sedan bland annat bottendammar i Grabbacka och spridning av jordförbättringsfiber.

SLC - Rase 3
Långsiktig plan ska förhindra översvämningar

Åkrarna invid Raseborgs å lider av ofta återkommande översvämningar och vattnet i avrinningsområdet är i dåligt skick. Projektet Raseborgs å ska förbättra situationen.

SLC - Gun Karell 3
”Jag vill att mina studerande ska lyckas”

Gun Karell, husdjurslärare vid YH Novia i Ekenäs, brinner för sitt nya arbete. Hon vill få de unga att tro på sig själva och bli säkra i sin yrkesroll som agrologer.

SLC - 84461555 1248251132036814 2775013107641090048 N
Fabrik för veganburgare öppnar i Nederländerna

Den amerikanska tillverkaren av veganburgare Beyond Meat öppnar sin första europeiska produktionsanläggning i Nederländerna. Produktionen i Zoeterwoude sker till en början i samarbete med den holländska proteinleverantören Zandbergen World´s Finest Meat.

SLC - Koriander1
Här odlas kummin och koriander på samma skifte

Mikael Kavonius som är fjärde generationens jordbrukare på sin gård i Lojo har i år gjort ett försök med att så både kummin och koriander på samma skifte. – Kumminet ger ju skörd först andra året vilket innebär att jag i år skördar koriander och nästa år kummin, säger Kavonius.

SLC - Smakrutt1
Smakrutt samlar gårdsbutiker i Pargas

Nästan 30 producenter i västra Åboland finns nu med på digital karta.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning