SLC - Avskogning 2024
Avskogningsförordningens inverkan fortsätter att skapa osäkerhet

Naturresursinstitutet Luke håller på att slutföra sin bedömning av avskogningsförordningens möjliga inverkan i Finland. Rapporten är inte tillgänglig ännu, men de preliminära resultaten pekar på effekter inom virkesexporten och osäkerhet bland aktörerna inom de berörda sektorerna.

SLC - Arrendejord 2 B
Jordens bördighet kan avtalas om vid arrende

Ett avtal om jordens bördighet är en frivillig tilläggsbilaga som kan tillfogas arrendeavtalet för åkermark. I tilläggsbilagan kan markägaren och arrendatorn avtala om åtgärder för att förbättra och upprätthålla jordens bördighet och vattenhushållning.

SLC - Img 8855
Stort behov av ekologiskt nytänkande i utmanande tider

Stödpolitiken för den ekologiska produktionen bör förenklas. Ekoprodukternas andel i den offentliga upphandlingen borde öka. Det var några viktiga budskap som förmedlades på årets finlandssvenska ekotankesmedja.

EU beviljar miljarder för holländska nedläggningar

EU-kommissionen har gått med på att höja de kompensationer som betalas till holländska jordbrukare som slutgiltigt avvecklar sina djurgårdar. Bryssel gav nyligen grönt ljus för budgethöjningar av två program i miljardklassen.

SLC - 6A0F6C95 5B2E 43F8 A809 926Ec9D0E695
EU-ministrar vill stärka försörjningen med protein

EU:s medlemsländer borde stärka självförsörjningen med protein. EU borde minska sitt beroende av importerat protein som till exempel soja. Självförsörjningen med protein borde höjas, fastställde EU:s jordbruksministrar under ett möte på tisdagen.

Ukrainskt fjäderfäkött ledde till salmonellautbrott i Finland och ett dödsfall i Storbritannien

Sedan september 2021 har gränsöverskridande utbrott av salmonella påträffats i EU och Storbritannien. Flera personer insjuknade och en person dog. Orsaken var kontaminerat ukrainskt fjäderfäkött, meddelar EU:s matmyndighet Efsa.

Förskott på stöd för växthusproduktion, nationella husdjursstöd och lagringsstöd för trädgårdsprodukter betalas i april

Ett belopp av sammanlagt cirka 140 miljoner euro betalas ut  till djurgårdarna som förskott för de nationella husdjursstöden 2024 och slutbetalningarna för 2023, meddelar Livsmedelsverket.

SLC - Young Farmers Header Image
Brittiska bönder efterlyser kompensation för brexit

Utträdet ur den europeiska unionen medför växande ekonomiska problem för brittiska farmare. En grupp brittiska bönder efterlyser en statlig basinkomst för att kompensera förlusterna efter det förlorade EU-stödet i kölvattnet efter brexit.

SLC - Expo2 Apr24 Ct
Dags igen för TrädgårdsExpo i Närpes

På torsdag kör TrädgårdsExpo igång. Specialutställningen inom trädgårdsteknik är landets ledande och riktar sig till professionella odlare. Besökarna får ta del av intressanta föreläsningar och det senaste inom teknik.

SLC - Lpx 00067804
Ukraina har potential att bli Europas kornbod

Europas bönder protesterar mot den rikliga exporten av spannmål från Ukraina, men EU-kommissionen väljer att vända på problemet. Enligt experter i Bryssel har Ukraina potential att avsevärt stärka Europas ställning på de globala jordbruksmarknaderna.

SLC - Mjolkstod Dsc08421
Nya EU-godkända villkor för åländska mejeristödet

Nu har EU godkänt stödvillkoren så att Ålands landskapsregering får satsa 250.000 euro för att trygga Ålandsmejeriets tillgång på mjölkråvara. Planen är att Ålandsmejeriets ägare Ålands Centralandelslag ÅCA köper krisdrabbade bolaget Gesterby Mjölk, som svarar för drygt 25 procent Ålandsmejeriets mjölkinvägning och sedan låter en privat företagare driva mjölkgården.

SLC - Pris Edeka Warenwirtschaft
PTT:s prognos: Matens pris kommer att minska måttligt

Livsmedelsmarknaden söker en ny balans efter de senaste årens prishöjningar. Enligt Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT:s prognos sjunker matens pris med 2 procent i år, men produktionskostnaderna förblir på en högre nivå jämfört med tidigare år. Det leder till att lantbrukets producentpriser sjunker och företagarinkomsten minskar.