Nationella finansieringen till jordbruket och utvecklingen av landsbygden tryggad

Regeringen beslutade vid budgetmanglingen reservera 7.788 miljoner euro för den nationella finansieringen av jordbruket och landsbygdens utveckling under EU:s nya budgetperiod 2021-2027. Av denna summa är 65 miljoner euro finansiering ur gårdsbrukets utvecklingsfond som baserar sig på tidigare beslut. Finansieringen kompletterar EU-finansieringen som man avtalat om i juli 2020, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Kommissionen vill skärpa EU:s klimatmål

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslår en höjning av unionens klimatmål. Utsläppen av växthusgaser borde sänkas med minst 55 procent fram till 2030. I dag är det officiella målet 40 procent.

SLC - Kopavbonden
Strands gårdskiosk var med i Köp av bonden-dagen

I lördags ordnades den nationella Köp av bonden-dagen. En av gårdarna som var med i Österbotten var växthusproducenten Joakim Strand i Pjelax.

SLC - Eb Udet6 Waag W56 O
Bayer är på god väg mot förlikning i glyfosataffären

Kemikoncernen Bayer uppges ha nått betydande framsteg inom förlikningen i rättstvisterna om glyfosat i USA. Nyhetsbyrån Bloomberg rapporterar att flera tusen rättegångar igen har kunnat avvärjas genom förlikning.

Fem nya ASF-vildsvin påträffades i Tyskland

I den östtyska delstaten Brandenburg har afrikansk svinpest påträffats hos ytterligare fem djur. Det handlar om fyra kadaver och ett sjukt vildsvin som dödades. De första proverna på ASF var positiva.

Vilomix köper rättigheterna för Neudorff-produkterna

Vilomix Finland Oy och Esbau Oy Bio-Garden har kommit överens om ett förvärv av affärsverksamheten där Vilomix Finland Oy köper upp Neudorff-produkternas försäljningsrätt av Esbau Oy Bio-Garden. Transaktionen äger rum 1.10.

SLC - Liz Truss
Britterna slöt avtal om handel med Japan

Brexit är i stark motvind, men Storbritannien har på en kort tid förhandlat fram och undertecknat ett frihandelsavtal med Japan. Britterna ska bland annat sälja jordbruksprodukter till japanerna.

Tyska ordförandeskapet kompromissar om ekomålen

EU-ordförandelandet Tyskland vill skjuta upp de förpliktande miljösystemen (eko-schemes) med två år. För medlemsländerna innebär detta en andhämtningspaus på två år fram till 2025.

Nya agrologer

Utdimitterade i juni 2020 från Yrkeshögskolan Novia i Raseborg.

Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 1.10

Livsmedelsverket börjar betala ut förskotten på kompensationsersättningen till gårdarna 1.10. Utbetalningen av förskott på ersättningen för ekologisk växtproduktion inleds 8.10.

SLC - Lpx 163317
Första ASF-fallet i Tyskland drabbar exporten och grispriset

Senaste torsdag bekräftade Tyskland afrikansk svinpest hos ett vildsvinskadaver i närheten av den polska gränsen. Det dröjde inte länge innan Kina, Sydkorea och Japan stängde sina gränser för tyskt griskött.

Webbinarium om klimatarbete som framgångsfaktor

Den 7 oktober kl.9-11.00 ordnar Jord- och skogsbruksministeriet ett webbinarium för att presentera färdplanerna de klimatfärdplaner som beretts av aktörerna i livsmedelskedjan.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning