SLC - F691B91A7E29E8D853877F70C674936476Cb8B22 1896X1000
Spannmålsodling i växthus – kan det faktiskt löna sig?

Är det möjligt att odla vete och annan spannmål under tak? Ja, det går under vissa förutsättningar, menar det tyska företaget Infarm. Skörden i växthuset är riklig, men höga kostnader ifrågasätter lönsamheten.

Juha Marttila fortsätter som MTK-ordförande

Juha Marttila fick förnyat förtroende och fortsätter som ordförande för MTK under treårsperioden 2023-2025.

SLC - Img 1507
Mikael Jern tar över på NSL

Nylands Svenska Lantbrukssällskap höll sitt årsmöte på tisdagen. Mikael Jern valdes till ny ordförande.

SLC - Mats Nylund 2
KKV börjar undersöka prisbildningen inom livsmedelskedjan

Konkurrens- och konsumentverket börjar utreda hur prisbildningen sker inom livsmedelskedjan, samt hur prisförändringar fördelas över kedjans olika moment och aktörer. Vi välkomnar utredningen. Vi har länge saknat en genomlysning av prisbildningen i livsmedelskedjan, kommenterar SLC:s ordförande Mats Nylund.

Britterna lider av svår äggbrist

Inga ägg i butikerna längre. I Storbritannien har vanliga hönsägg blivit bristvara, liksom broilerkött och kalkon. Sedan månader härjar en elak fågelinfluensa i Storbritannien och ägg importeras ända från Italien för att tillfredsställa efterfrågan.

SLC - Rejal Sackinsamling 2022 S4 H
Årets säckinsamling återvann 728.000 kilo plast

I årets Rejäl Handling -säckinsamling återvanns totalt 728.000 kilo gödsel- och utsädessäckar från de finländska gårdarna. Insamlingen koordineras av Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och Yara Finland.

SLC - Nyland1
Konkurrenslagstiftning och stödtidtabeller väckte diskussion på Bondedagen i Nyland

I tisdags samlades jordbrukarkåren i Nyland till den traditionella Bondedagen på Furcenter i Vanda, där SLC Nyland och NSL höll sina höstmöten. På SLC Nylands möte var det bland annat stödtidtabellerna och konkurrenslagstiftning som diskuterades.

EU:s arealstöd och restbeloppet av kompensationsersättningen börjar betalas ut 9.12

Livsmedelsverket börjar betala ut EU:s direkta arealstöd för 2022 på fredag 9.12. Restbeloppet av kompensationsersättning för 2022 betalas också ut från och med 9.12.

SLC - Ungainfo5
Flera medier på plats när ÖSP:s unga bjöd på gårdsbesök

Jordbrukarnas svåra situation har inte undgått någon. Det skrivs just nu mycket i media om utmaningarna och att intresset är stort var tydligt när ÖSP:s utskott för unga lantbrukare bjöd in media till presskonferens i Lillby i Pedersöre.

SLC - Pgp 4596B
EU-ministrar värnar om skogsländernas kompetens

Skogen och EU:s skogsstrategi stod på dagordningen då de europeiska jord- och skogsbruksministrarna på måndagen samlades i Bryssel. Ministrarna krävde också att tillgängligheten på gödselmedel måste tryggas till överkomliga priser.

SLC - Framtidsodlarna Wasstrom
Oljehampan är mytomspunnen och fruktad – men också en ekonomiskt och ekologiskt hållbar gröda

Oljehampan ger nyttiga frön och är relativt lätt att odla. Samtidigt är den erkänt utmanande att skörda och har fått ett lite dåligt rykte. Alexandra Wasström bestämde sig för att testodla den här spännande växten. I det nyaste avsnittet i podcasten Framtidsodlarna är frågan: Kan oljehampan bli en ekonomiskt och ekologiskt hållbar del av den framtida växtföljden i Finland?

SLC - P059349 545772
Wojciechowski föreslår fördubblad agrarbudget

EU:s agrarkommissionär Janusz Wojciechowski klagar över bristande anslag för jordbruket. Det finns hål i alla hörn men inga pengar att stoppa dem med. Med rätta borde hela CAP-budgeten fördubblas.