SLC - Ekofrance1
Slut på guldåldern för ekologisk mat?

Efter år av tillväxt hotas den ekologiska matsektorn nu av en enorm kris. Nu kräver de franska ekologiska bönderna och återförsäljarna tiotal miljoner i subventioner av staten. Nedgången är bara början på en europeisk trend, tror torghandlaren Patrick Dumont utanför Paris.

SLC - Rapport2 1
Vårsådden långt hunnen och tillväxten är snabb

Vårsådden har framskridit med fart. I södra och västra Finland är största delen av vårspannmålen redan i jorden. Endast i Lappland är vårbruket ännu i sin början. I Lappland har översvämningar försenat vårbruksstarten. Sådden har framskridit med verkligt god fart sedan andra veckan i maj. Vädret blev varmare och åkrarna torkade upp bra, vilket gav fart åt vårsådd och gödselspridning, uppger ProAgria i sin växtodlingsrapport.

Slutliga nivåer för EU:s direktstöd 2022 fastställda

Regeringen har fastställt de slutliga enhetsnivåerna för 2022 för direkta jordbruksstöd som finansieras helt av EU. Direktstöd som betalas för 2022 är grundstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare samt produktionskopplade bidrag för nötkreatur, får och getter samt bidrag för vissa jordbruksgrödor.

SLC - Ffd Ilmasto Nepal By Jenny Ohman
FFD deltar i Världen i byn-festivalen

FFD deltar i Världen i byn-festivalen i Helsingfors både som programproducent och som utställare. I FFD:s program lördagen den 27 maj klockan 18.10-18.30 samt online kommer lantbruksproducenternas roll som en del av den gröna omställningen att diskuteras.

SLC - Dsc08655
Safarin bland frukt och grönt dragplåster på Ålands vårfest

Ålands Grönskar som är den åländska Skördefestens vårliga pendang genomförs under helgen 27-28 maj. En av årets nyheter är att nio av Ålands Trädgårdshalls odlare ordnar guidade rundturer på sina gårdar.

SLC - Metan Valio Vapaanlehman190820 2315 Edit
Ny forskning: Metanutsläppens uppvärmande effekt har överskattats

Metanutsläppens roll som växthusgas står inför en revidering. Enligt nyare forskning har metanens värmande effekt i tidigare mätningar överskattats 3-4 falt. Metanen som uppstår vid husdjursproduktion kan dessutom inte likställas med koldioxid, utan utgör en naturlig del av kolets kretslopp. Detta betyder att metanutsläppskalkylerna även för Finlands del är missvisande.

SLC - Metan4 Maj23 Ct
Helhetsbilden saknas ofta när klimatpåverkan diskuteras

Jordbrukets klimatpåverkan beaktas ofta på ett felaktigt sätt i olika modeller. Helhetsbilden av vad som är ett naturligt kretslopp saknas. Därför kommer de nya rönen om kors metanutsläpp inte som en överraskning för mjölkproducenterna Jeremias Ahlvik och Niclas Sjöskog.

SLC - Dsc08676
Vallprognoser bäddar för viktigaste foderskörden

Med hjälp av vallprover och temperatursummor från totalt tolv mätstationer på fasta Åland driver Ålands Hushållningssällskap också i år ett projekt för att hjälpa odlarna att uppnå optimala vallskördar.

SLC - Img 0633
Regeringsförhandlingarna: SLC vill inte se beskärningar i stöden

Regeringsförhandlingarna på Ständerhuset har tagit en paus i de flesta arbetsgrupper denna vecka. SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback konstaterar ändå att jordbruksarbetsgruppen börjar vara klar med sitt arbete.

SLC - Matpris1
Trycket på matpriserna håller på att minska

Enligt Naturresursinstitutets färska konjunkturöversikt för jordbruks- och livsmedelsekonomin förväntas uppgången av livsmedelspriserna avta klart och priserna antas vända nedåt mot slutet av året.

Ansökan om jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd öppnar 1.6

Ansökan om jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd inleds 1.6 kl.09.00 och slutar 31.7 kl.16.15. Ansökan görs via Statskontorets elektroniska ärendetjänst (e-tjänsten).

SLC - 1681748266714 20230417 Ep 148521 B Aha Aha Eg 060
EPP vill fälla EU:s restaureringsförordning

Europaparlamentets största parti EPP (Europeiska folkpartiet) har meddelat att de vill fälla EU:s restaureringsförordning. Dessutom vill man också bli av med förslaget till förordning om bekämpningsmedel inom jordbruket.