SLC - Nyl Bon Slcn 1
SLC Nylands Thomas Antas: Jord- och skogsbrukarna kan inte ensamma stå för kostnaderna för biologisk mångfald

SLC Nylands förbundsordförande Thomas Antas tog bland annat upp regeringsprogrammet och den biologiska mångfalden i sitt inledande anförande på Nyländsk Bondedag i Vanda på tisdagen.

SLC - Nyl Bon Nsl 1
NSL utvecklar verksamheten och premierade sina trotjänare

Nylands Svenska Lantbrukssällskaps årsmöte inleddes med ett öppningsanförande av ordförande Mikael Jern där han sammanfattade odlingssäsongen och läget med lantbruksrådgivningen och specifikt NSL just nu.

SLC - 20191001 Ep 092272 E Wt5 083
EU:s medlemsländer är oeniga om grön genteknik

Den så kallade gröna gentekniken inom jordbruket måste fortfarande vänta på ett genombrott i EU. Det intrycket förmedlade åtminstone diskussionerna i det senaste EU-ministerrådet. Kommissionen påskyndar ett beslut men länderna är delvis splittrade.

EU-parlamentet stoppade plan för växtskydd

EU-parlamentet stoppade på onsdagen EU-kommissionens ambitiösa plan att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel med hälften fram till 2030. Parlamentarikerna avvisade också remissen till EU:s miljöutskott för omförhandling.

Geopolitik borde beaktas i EU:s landsbygdsvisioner

EU:s jordbruksministrar antog senaste måndag slutsatserna om EU:s långsiktiga landsbygdsvision vid jordbruks- och fiskerådet i Bryssel. Finland inskärpte vikten av att geopolitiken beaktas bättre i landsbygdsfrågor.

Kompensationsersättning och arealbaserade åkerstöd betalas ut i december

Livsmedelsverket inleder 8.12 utbetalningen av kompensationsersättning och arealbaserade åkerstöd som sökts för 2023.

SLC - Rejalsackinsamling S4 H 2023 Press
774.000 kilo jordbruksplast samlades in av 4H i år

Rejäl Handling-säckinsamlingen är en betydande gärning inom cirkulär ekonomi i Finland. Jordbrukarna hämtar tomma gödsel- och utsädessäckar som återvinns för återanvändning. Utan Rejäl Handling-insamlingen kan säckarna sluta som avfall. Säckinsamlingen förverkligas av Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och Yara Finland samt flera samarbetsparter.

SLC - Rukwied Brauer Dbv 16
Tysk bondebas varnar för Ukrainas EU-medlemskap

En integration av Ukraina i den europeiska unionen riskerar på sikt att utplåna familjejordbruket i Tyskland och övriga Europa. Det befarar den tyska bondebasen Joachim Rukwied i ett uppmärksammat anförande i Berlin.

Stängning av gränsövergångar till Ryssland påverkar import och export

Regeringens beslut att stänga en del av Finlands östra gräns påverkar även import och export, meddelar Livsmedelsverket.

Finska Hushållningssällskapet och SLC Åboland håller höstmöte 27.11

Finska Hushållningssällskapet och SLC Åboland håller sina respektive höstmöten i Kasnäs på Kimitoön måndagen den 27 november.

SLC - Thomas Lindroth1
Odlarna i Åboland har stark framtidstro

SLC Åbolands ordförande Thomas Lindroth är imponerad över odlarnas positiva attityder och kreativitet när det gäller att tackla utmaningarna inom dagens lantbruk.

SLC - Dsc 1134
För mycket och för litet skämmer allt – vattenhushållning allt viktigare för jordbruket

Översvämningar, skyfall och torka – väderfenomen vi i allt högre grad får anpassa oss vid. Med de rätta åtgärderna kan man undvika de värsta konsekvenserna.