SLC - 53502593724 8D46Be23C2 O
EU-bönder blockerade parlamentet i Bryssel

Bönder från olika håll i Europa drog senaste vecka in till Bryssel med sina traktorer för att ventilera missnöje mot den europeiska jordbrukspolitiken. Det gick livat till framför EU-parlamentet där gator spärrades och barrikader antändes.

Skyldigheten att låta kor och kvigor som hålls i båsladugårdar gå ute ändras

Förordningen som gäller skydd av nötkreatur ska ändras så att av den årliga skyldigheten att låta djuren gå ute i minst 90 dagar ska minst 60 dagar genomföras under perioden 1.5-30.9, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Sjundea7
Livliga diskussioner oss bönder emellan

Mat, prat och umgänge lockade ett femtiotal västnyländska bönder till Sjundeå bad till medlemskvällen Oss bönder emellan.

Förbud mot att hålla fjäderfä och andra tamfåglar utomhus 8.2

Det årliga förbudet mot att hålla fjäderfä och andra tamfåglar utomhus träder i kraft torsdagen den 8 februari. Syftet med skyddsåtgärden som pågår till slutet av maj är att förhindra fågelinfluensasmitta från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur, meddelar Livsmedelsverket.

SLC - Kurs1
Betyg med internationell touch för ålänningars avtalsutbildning

Ålands producentförbund, Landsbygdens Skattetjänst och Ålands Hushållningssällskap ordnade festmiddag med bubbel när 20 åländska vuxenstuderanden nyligen skulle få sina examensbetyg för jordbruksstudier på distans.

SLC - Genkurs 1
Det lönar sig att planera för generationsskiftet i god tid

SLC Åbolands och Finska hushållningssällskapets generationsväxlingskurs väckte stort intresse. Kursen som nyligen ordnades i Pargas och riktade sig till åboländska och nyländska lantbrukare lockade över 70 deltagare.

SLC - Havre Foto Nord Gen
Fyra nya PPP-projekt möjliggör satsningar inom vårvete, havre, potatis och bär

De nordiska odlingsförhållandena och klimatförändringar kräver särskilt anpassade grödor. Men växtförädlingen är kostsam och tar lång tid, därför finns mycket att vinna på samarbete mellan privata och offentliga aktörer. NordGen agerar som sekretariat för det nordiska PPP-samarbetet om växtförädling och nyligen blev fyra projekt beviljade att ingå i den sjätte finansieringsrundan.

Priserna på livsmedel kan chockhöjas i Argentina

Argentinas bönder producerar livsmedel av utomordentlig kvalitet. Nackdelen är att mycket få argentinare har råd att köpa maten. Landet lider av en galopperande inflation. De senaste tolv månaderna har matpriset stigit med 251 procent.

SLC - 5654Fa65 Ba40 4479 9080 C0B87B1D9598
Livsmedelstryggheten är utsatt för ett korstryck globalt sett

Förra veckan ordnade Utrikespolitiska institutet och Naturresursinstitutet Luke ett tillfälle om de stora geopolitiska skiftenas inverkan på livsmedelstryggheten, jordbruket och energiomställningen. Under tillfällets gång belystes olika globala riskmoment samt hur lokala och autonoma lösningar bör medföra hållbara lösningar.

EU-bidragsnivåerna för nötkreatur fastställda för den första posten för 2023

Statsrådet har fastställt beloppen per djur för den första posten av EU:s bidrag för dikor och mjölkkor, tjurar samt nötkreatur i yttre skärgården, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet. Av det sammanlagda maximibelopp på 80,1 miljoner som kan användas för bidragen betalas cirka 56 miljoner till jordbrukarna i början av februari, det vill säga nästan 70 procent.

ÅPF kräver granskning av mjölkstöd

I ett brev till landskapsregeringen i tisdags begär Ålands producentförbunds styrelse att det ”i brådskande ordning” görs en internrevision för att klarlägga om landskapsregeringen genom åren har särbehandlat Haga Kungsgård Ab som ägs av landskapet och arrenderas ut till företagaren Kristoffer Lundberg.

SLC - P062929 515610
Dramatik kring Mercosur – EU spolar Macron-blockad

Frankrikes president Emmanual Macron hävdar att förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och sydamerikanska Mercosur är ett avslutat kapitel. EU-kommissionen dementerade detta prompt på tisdagen. Kommissionen vill förhandla vidare.