SLC - 734Daf1F Df9B 4A20 9F91 C58F7635Dd46 W 960
ASF har påträffats i mellersta Sverige

Afrikansk svinpest påträffades på onsdagen i ett prov från ett dött vildsvin i Sverige. Fyndplatsen befinner sig strax sydost om Fagersta kommun i Västmanlands län. Myndigheterna har börjat utreda hur smittan har kommit till Sverige.

Investeringar vid nötgårdar kan nu fortsätta

Under jord- och skogsbruksministeriets ledning har man med tanke på EU:s förordning om avskogningsfria produkter sett över situationen för de nötkreaturs- eller mjölkboskapsgårdar som enligt närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter under de två senaste åren har genomfört, påbörjat, eller planerat investeringar. Vid denna granskning har inga sådana bygginvesteringar inom nötkreatursskötseln observerats som skulle leda till sådan avskogning som avses i förordningen om avskogningsfria produkter.

EU:s agrarministrar pratade teknik i Spanien

EU:s agrarministrar möttes denna vecka i spanska Córdoba för att diskutera den tekniska utvecklingens roll för övergången till en hållbar jordbruksproduktion. Finland representerades vid det informella ministermötet av statssekreterare Päivi Nerg.

SLC - Ministern 1280X720
EU utreder förändringar i vargens skyddsstatus

EU-kommissionen överväger lättnader i vargens skyddsstatus. Inom kommissionen medger man att vargen har blivit en fara för boskapen och potentiellt också för människor i vidsträckta regioner.

SLC - Rapport Sep1
Regnen har stört skördearbetet

Under slutet av augusti har vi fått rikliga regn särskilt i västra och södra Finland, Tavastland och Birkaland. Augustiregnen har varit rikliga också i Österbotten och Södra Österbotten. De tunga regnen har fått stråsäd att lägga sig och åkrarna bär inte längre särskilt bra på alla ställen, skriver ProAgria i sin växtodlingsrapport.

SLC - Dsc 4710
Tullfri Ukrainsk kyckling hotar europeiska fjäderfäproducenter

Fastän Frankrike stöder Ukraina i kriget mot Ryssland, ryter nu franska kycklingproducenter till mot EU:s plötsliga beslut att låta ukrainsk kyckling importeras utan tullavgifter.

Arbetsgrupp bereder fond för ersättning vid salmonella på svingårdar

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en modell för riskhantering genom vilken svinsektorns skadeskydd när det gäller salmonella ordnas via en fond utanför statsbudgeten. Förslaget är att de kostnader och förluster som salmonella orsakar på svingårdar ersätts ur fonden.

SLC - Lonsamhet2023
Trenden för jordbrukets lönsamhet vänder nedåt

Enligt Naturresursinstitutets (Luke) prognos, kommer jordbrukets lönsamhet att försämras jämfört med föregående år. Enligt prognosen kommer gårdarnas genomsnittliga företagarinkomst för år 2023 att vara 16.500 euro.

SLC - Dsc09202
Åländsk kick-off för bondeprojekt

Projektet Farmer Time Finland i svenska Österbotten fick stor synlighet på Åland förra veckan i samband med kick-offen för fortsättningen på Ålands producentförbunds kampanj ”Sätt Åland på tallriken”.

SLC - Abry1
Ung fransk jordbrukare: Vi lyder inte alltid våra myndigheter

Att den franska revisionsrätten uppmanat landets jordbrukare att reducera antalet nötkreatur för att uppnå klimatmålen, tar unga Océane Abry överraskande med en klackspark. – Vi har ju vårt ‘’franska undantag’’, förklarar den 29-åriga uppfödaren och lantbrukaren, som är favorit inför tävlingen ”Jordbrukarnas frön” nu i september.

SLC - Potforsok1 Aug23 Ct
Potatisodlarna bekantade sig med nya sorter

Orla, Pondus och Larissa. Det är potatissorter som sticker ut i ProAgria Lantbrukssällskapets sortförsök i år. Förra veckan presenterades resultaten i Jeppo och Kristinestad. Årets potatisskörd ser också ut att bli normal i Österbotten.

SLC - E8944A8C 7700 4047 8Fa4 Ec833F384143
Förändrat köpbeteende pressar Arlas producentpris

Första halvåret 2023 präglades av hög inflation, fallande priser på världsmarknaden för mejeriprodukter och ett förändrat konsumentbeteende. Detta drog ner Arlas resultat, meddelar koncernen.