Frankrike 2
Den största ekotillväxten i Frankrike sker inom segmentet frukt och grönsaker.
Jordbruk EU Marknad Tema

Ekomarknaden växer
kraftigt i Frankrike

Den franska ekosektorn växer kraftigt. Olika matskandaler och rädsla för GMO har påverkat de franska konsumenterna och fått många att ändra sina vanor och äta allt mer ekologiskt.

Frankrikes ekomarknad var värd 9,6 miljarder euro i fjol, vilket är en ökning med fjorton procent från 2017. I år väntas den överskrida tio miljarder euro.

Frankrike kommer idag på andra plats efter Tyskland, som är den största EU-ekomarknaden.

Goulven Oillic, sektoransvarig på organisationen Bio en Bretagne berättar att den franska ekokonsumtionen ökade med sexton procent ifjol.

– Antalet konsumenter som uppger att de konsumerar ekologiska produkter alla dagar har ökat från nio procent 2014 till sexton procent 2017. Sju av tio fransmän uppger att de konsumerar ekoprodukter regelbundet, det vill säga åtminstone en gång per månad.

Mål att öka andelen eko i offentliga kök

I likhet med många andra länder försöker man också på statligt håll öka andelen ekologiskt i de offentliga köken.

Det program som franska jordbruksministern Stéphane Travert presenterade i somras (Ambition Bio 2022) är ambitiöst och har en budget på 1,1 miljarder euro.

– Ett av målen i programmet är att tjugo procent av produkterna ska vara ekologiska i de offentliga köken år 2022, men för närvarande släpar den offentliga sektorns användning av ekoprodukter långt efter och ligger på endast några procent, berättar Oillic.

Han konstaterar att det är synd, eftersom staten enligt honom borde föregå med gott exempel.

– Vissa kommuner kan dock visa upp betydligt bättre siffror. I Brest är man uppe i 30 procent ekologiska livsmedel och på en del andra håll närmar sig siffran hundra procent. Variationerna mellan kommunerna är stora.

Frankrike 1
Goulven Oillic från organisationen Bio en Bretagne berättar att den franska ekokonsumtionen ökade med sexton procent i fjol.

Allt fler producenter sadlar om

Antalet ekoproducenter samt producenter på väg att sadla om till eko ökar. År 2017 var redan närmare 37.000 franska producenter involverade i ekologisk odling.

Den största tillväxten sker inom ekologisk frukt och grönsaker. Frukt odlades 2017 på cirka 36.600 hektar och grönsaker på närmare 24.000 hektar. Den ekologiska vinodlingen upptog 78.500 hektar.

Som helhet uppskattades den ekologiskt odlade arealen 2017 till 1,77 miljoner hektar med närmare 520.000 hektar i övergångsfas och sammanlagt åtta procent av de franska gårdarna i ekoproduktion.

– En av orsakerna till att intresset för eko är så stort i Frankrike är att vi har en mycket hög användning av växtskyddsmedel, och dagens konsumenter är medvetna. I fjol var det tal om att man skulle minska användningen av växtskyddsmedel med femtio procent, men den målsättningen har inte förverkligats, säger Oillic.

När man frågar franska konsumenter varför de använder ekologiskt anges hälsoskäl som den främsta orsaken, enligt Baromètre Agence Bio i januari 2018. På andra plats kommer omtanke om miljön och på tredje plats kvalitet och smak.

Ekolivsmedlens marknadsandel är ändå inte större än omkring fem procent och landet importerar mer ekoprodukter än man exporterar. Frankrike har ett handelsunderskott på mer än en miljard euro inom eko.

Den största exportvaran är ekomjölk, som främst går till Tyskland.

Frankrike 3
Kooperativkedjan Biocoop har redan över 500 butiker runtom i Frankrike.

Biocoop populär ekodistributör

Den ekologiska marknaden domineras av storskaliga aktörer, men det finns alternativ. Den franska kooperativkedjan Biocoop som grundades för över trettio år sedan växer stadigt och tillväxten har under flera års tid legat på över tio procent i året.

Biocoop är marknadsledare då det gäller distribution av ekologiska produkter och hade i augusti i fjol 539 butiker i Frankrike. Biocoop lobbar för ansvarsfull konsumtion och lokal, ekologisk odling.

Kedjan var bland annat den första att anta en bulkstrategi för att undvika onödiga förpackningar och man har bland annat slutat saluföra vattenflaskor i plast.

I snitt öppnas en ny butik i månaden och Biocoop har därmed en rätt stor inverkan på ekomatmarknaden i Frankrike, trots att supermarketarna har tagit upp kampen med kedjan och tillhandahåller allt större ekoavdelningar där man tävlar med lägre priser.

Men konsumenterna gillar Biocoop bland annat för att standarden på produkterna är hög och för att kedjan också tar ett socialt ansvar. Kooperativet har bland annat bättre villkor för de anställda än supermarketarna och satsar också mycket på att saluföra lokala produkter.