Grune Woche
Finlands mässavdelning och partnerlandssamarbete på Grüne Woche ansågs lyckad i den undersökning som utfördes under mässan. FOTO: Micke Godtfredsen
Jordbruk EU SLC Marknad

Finland väckte intresse
på Grüne Woche

Finland medverkade som partnerland på världens största matmässa Grüne Woche i Berlin den 18-27 januari. Enligt besökarundersökningen ansågs Finlands mässavdelning och partnerlandssamarbete ha varit lyckat. Storsatsningen väckte de tyska mässbesökarnas intresse för finländsk mat och dryck samt för att resa till Finland.

De finländska mässarrangörerna lät kartlägga hur besökare på avdelningen uppfattade partnerlandssamarbetet och Finlands avdelning. I svaren ansåg 70 procent att mässavdelningen och synligheten via partnerlandssamarbetet väckte väldigt mycket eller mycket intresse för finländska mat- och dryckesprodukter.

Av de svarande angav 60 procent att de på mässan smakat på finländska produkter, men enbart sju procent hade tidigare erfarenhet av varor från Finland. Drygt hälften av de svarande ansåg att den finländska synligheten på mässan väckt deras intresse för att åka på semester till Finland.

Från den vilda naturen

Av dem som deltog i enkäten ansåg 81 procent att Finlands mässavdelning var bra eller mycket bra. Även Finlands slogan ”Aus der Wildnis”, från vildmarken eller från den vilda naturen, upplevdes som lyckad. Det var 59 procent som ansåg att sloganen var bra eller mycket bra.

I svaren visste 84 procent när de anlände till Grüne Woche att Finland var mässans partnerland.

Undersökningen, som genomfördes som intervjuer under tre mässdagar, besvarades av 128 slumpmässigt utvalda mässbesökare i olika åldrar. Av de svarande var 54 procent från området Berlin-Brandenburg, 38 procent från övriga delar av Tyskland och åtta procent från något annat land än Tyskland. Av de tillfrågade var 64 procent kvinnor. Undersökningen genomfördes av studerande vid Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK.

Över 80 företag deltog på Finlands avdelning

I Grüne Woche, som besöktes av cirka 400.000 personer, deltog över 80 företag som utställare på Finlands mässavdelning. Finlands partnerlandssamarbete och mässavdelning förverkligades av SLC och MTK i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet samt Business Finland.

Som stöd för projektet fanns regionala mat- och turismprojekt, MTK-Varsinais-Suomi samt flera företagssamarbetspartners. Som stöd för programmet och kommunikationen bistod även Finlands ambassad i Tyskland. Projektets totala budget var cirka tre miljoner euro.

Finländsk arktisk mat och dryck är synlig i Tyskland även vid Business Finlands evenemang för inköpare och i samband med matexportprojektet Food from Finlands kampanjer i tyska handelskedjor.

Finlands satsning på mässan utvärderas även i en förfrågan som riktats till medverkande utställare och vars resultat beräknas vara klara inom några veckor. Senare under våren färdigställs även mässans mediaanalys.