Arla säljer sin ostfabrik i Bayern

Mejerikoncernen Arla drar sig ur osttillverkningen i tyska Bayern.

Nya bestämmelser om djurläkemedel och foder som innehåller läkemedel

Europeiska unionen har sett över bestämmelserna om djurläkemedel och foder som innehåller läkemedel. De nyligen utkomna förordningarna om djurläkemedel och läkemedelsfoder träder i kraft den 28 januari 2019, men börjar tillämpas om tre år, det vill säga 2022, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Glyfosat1 2Webb
Glyfosat binds fort i bearbetad jord och frigörs långsamt

Nivåerna av växtskyddsmedlet glyfosat och dess nedbrytbara substans aminometylen AMPA är som högst i den obearbetade ytjorden och minskar betydligt i de djupare jordlagren. Resterna i marken kan hämma utsädets grobarhet och starten på tillväxten hos växterna. Förhållandevis lite av glyfosatet och AMPA:n rör sig med ytvattnet eftersom de rätt så fort binds i jorden och sedan frigörs därifrån mycket långsamt. Det här slår ett forskarteam fast i en rapport som publicerades på torsdagen.

Flera nya fall av ASF i Belgien

Under julhelgen rapporterade Belgien tio nya fall av afrikansk svinpest inom den inre karantänszonen. Därmed har sammanlagt 237 fall av ASF bokförts i landet.

EU har fördubblat importen av USA-soja

Mellan juli och december 2018 har EU köpt in dubbelt så mycket soja från USA jämfört med motsvarande halvårsperiod året innan. Därmed har USA blivit EU:s viktigaste leverantör av soja, rapporterar EU-kommissionen.

SLC - Protest
Italiens bönder protesterar mot brist på katastrofhjälp

Tusentals bönder demonstrerade i tisdags utanför det italienska jordbruksministeriet i Rom. De protesterade mot att regeringen inte i budgetpropositionen ökat finansieringen till böndernas stödfond, som skjuter till pengar vid olika katastrofer.

SLC - Brexit
Brexit utan avtal kan bli kaotisk för bönderna

Risken för en hård Brexit ökar dag för dag. Enligt uppgift ska det brittiska parlamentet redan nästa tisdag rösta om brexitavtalet med EU. Utan ett avtal väntar kaos för de brittiska bönderna, varnar producentorganisationen NFU.

EU-gårdar måste förstöra GMO-förorenat rapsutsäde

Ett parti rapsutsäde som har förorenats av GMO-sorten GT73 har ställt till problem för jordbrukare i åtminstone Frankrike, Tyskland, Tjeckien och Rumänien. Producenterna måste förstöra utsädet och plöja upp sina höstsådda åkrar.

SLC - Img 0156
EU:s riskvärdering för GMO är otidsenlig

EU-processen för riskvärdering av GMO-produkter är otidsenlig och ensidig, anser ett svenskt forskarteam kring professor Karin Edvardsson Björnberg vid Kungliga Tekniska Högskolan.

SLC - 7F1A2885
Aino hjälper till att hålla afrikanska svinpesten borta

Tullens första mathund Aino har under ett halvår i tjänst redan upptäckt närmare 600 kilo förbjudna kött- och mjölkprodukter. Aino arbetat främst vid ryska gränsen, meddelar Tullen.

SLC - P038943 322136
Svag tilltro till Rumänien som ordförandeland för EU

Det första halvåret 2019 ska Rumänien leda arbetet i EU-rådet. Förväntningarna är dämpade på grund av den politiska splittringen och korruptionen i landet. Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker är skeptisk.

EU eftersträvar avtal med Mercosur detta år

Förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Mercosur har varit kantade av många motgångar. Nu hoppas EU-kommissionen på bättre lycka, eftersom avtalet med sydamerikanerna till och med kan bli viktigare än frihandelsavtalet med Japan.