Maria Munck-Pihlgren ny verksamhetsledare för SLC Nyland

Maria Munck-Pihlgren har valts till​ ny verksamhetsledare för SLC Nyland.

SLC - Kalkyl1
Kalkyl visar att kostnaderna måste kompenseras av marknaden

För en mjölkgård som producerar 1 miljon liter mjölk per år har kostnaderna stigit med över 135.000 euro på ett år. Det visar en kalkyl som producenten Mikael Österberg har gjort. Men hans exempel visar också att ett något högre mjölkpris skulle ha stor betydelse för ekonomin.

SLC Nylands styrelse: Välkommet stödpaket, men bättre priser helt avgörande!

Pengarna skulle behövas här och nu. Då stödet betalas ut först i sommar och till största delen senare i höst medför det ingen lättnad i den akuta likviditetskris som många bönder befinner sig i inför vårbruket, påpekar SLC Nylands styrelse.

SLC - Motesbild Slc Aboland
I vår gäller det att noga överväga vad man odlar

Jordbrukets kostnadskris och kriget i Ukraina stod inte oväntat i fokus då SLC Åboland höll sitt vårmöte i Kimito. Rysslands anfallskrig i Ukraina har förvärrat kostnadskrisen och resulterat i att lantbrukets långvariga lönsamhetskris ytterligare tillspetsats. Inkomstbortfallet från fjolårets dåliga skördar och skenande energi- och gödselpriser gör den kommande odlingssäsongen extra tuff för odlarna.

SLC - Wester Grande
Chefsbyte i Finska hushållningssällskapet

I mitten av maj tar AFM, agronom Bjarne Westerlund över posten som direktör för Finska hushållningssällskapet i Åboland efter Jörgen Grandell som går i pension.

SLC och ÖSP tar kraftigt avstånd från människohandel

Producentorganisationerna Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Österbottens svenska producentförbund ÖSP tar kraftigt avstånd från människohandel och utnyttjande av arbetskraft.

SLC - Medlem Skogsforsakring
SLC:s medlemsförmåner 2022: Det lönar sig att försäkra skogen – Fennia erbjuder rabatt

Ungefär hälften av landets skogar är försäkrade. Intresset kunde vara större med tanke på tryggheten en skogsförsäkring ger, säger Tomas Grünn, kundchef på Fennia.

SLC - Medlem Varderingscentral
SLC:s medlemsförmåner 2022: Jordägarnas Värderingscentral – juridiskt specialkunnande för jord och skog

Jordägarnas Värderingscentral är en juridisk byrå som har ett bredare och mer specialiserat serviceutbud än traditionella juridiska byråer. Värderingcentalens experter är specialiserade på lantbruks- och skogsbruksföretagarnas samt fastighetsägarnas juridiska frågor, på fastighets- och miljörätt samt fastighetsvärdering.

SLC - Kristel Nybondas
SLC:s medlemsförmåner 2022: LAF stöder arbetsgivare inom landsbygdsnäringarna – rabatt på medlemsavgiften för SLC-medlemmar

SLC har ett nära samarbete med Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF, som främjar arbetsgivarverksamheten inom landsbygdsnäringarna. SLC-medlemmar som är arbetsgivare kan förmånligt bli medlemmar i LAF och få tillgång till aktuell information och rådgivning i anställningsfrågor.

SLC - Medlem Slc Nyhetsbrev
Beställ SLC:s nyhetsbrev!

SLC:s elektroniska nyhetsbrev SLC Just Nu utkommer ungefär en gång i månaden och skickas till SLC-medlemmar och förtroendevalda som prenumererar på nyhetsbrevet.

SLC - Narinken3
Antti Kurvinen ny jord- och skogsbruksminister

​Antti Kurvinen (C.) blir ny jord- och skogsbruksminister i och med att Centern beslutit att rotera sina ministrar. Jari Leppäs (C.) bana som jord- och skogsbruksminister är därmed över.

SLC - Ocker 20220322 141211
Företag bör kunna identifiera arbetskraftsexploatering och människohandel

Det är viktigt att i ett tidigt skede kunna lokalisera och ta i tu även med mindre allvarliga former av utnyttjande av arbetskraft. Detta betonar Natalia Ollus från Europeiska institutet för kriminalpolitik HEUNI.