SLC - Nicolas 1
Ny redaktör vid Landsbygdens Folk

Nicolas von Kraemer har börjat jobba som redaktör vid Landsbygdens Folk.

SLC - Fmge Hanna
Historisk dag då nylänningar samlades till första fullmäktigemöte

SLC Nylands första fullmäktige samlades för sitt första möte 7:e april.

ÖSP: Kriget i Ukraina visar att en trygg och ren finländsk matproduktion behövs och att en hög självförsörjningsgrad är viktig

​Betydelsen av en trygg och ren finländsk matproduktion, och en hög självförsörjningsgrad har i och med kriget i Ukraina återigen lyfts fram. En svag lönsamhet inom primärproduktionen under flera år, de hastigt stigande priserna på energi och förnödenheter, samt det osäkra världsläget har bidragit till att det ekonomiska läget nu på många gårdar är akut, konstaterar ÖSP på sitt vårmöte.

SLC bjuder in till kongress på Åland 29-30 juni

Den 29-30 juni går SLC:s förbundskongress av stapeln i Mariehamn. Den allmänna förbundskongressen är SLC:s rådgivande organ som fastställer de allmänna riktlinjerna och principerna för förbundets verksamhet. Samtidigt ger kongressen jord- och skogsbrukare från olika delar av Svenskfinland möjlighet till samvaro och tid för att mötas kring gemensamma frågor.

Maria Munck-Pihlgren ny verksamhetsledare för SLC Nyland

Maria Munck-Pihlgren har valts till​ ny verksamhetsledare för SLC Nyland.

SLC - Kalkyl1
Kalkyl visar att kostnaderna måste kompenseras av marknaden

För en mjölkgård som producerar 1 miljon liter mjölk per år har kostnaderna stigit med över 135.000 euro på ett år. Det visar en kalkyl som producenten Mikael Österberg har gjort. Men hans exempel visar också att ett något högre mjölkpris skulle ha stor betydelse för ekonomin.

SLC Nylands styrelse: Välkommet stödpaket, men bättre priser helt avgörande!

Pengarna skulle behövas här och nu. Då stödet betalas ut först i sommar och till största delen senare i höst medför det ingen lättnad i den akuta likviditetskris som många bönder befinner sig i inför vårbruket, påpekar SLC Nylands styrelse.

SLC - Motesbild Slc Aboland
I vår gäller det att noga överväga vad man odlar

Jordbrukets kostnadskris och kriget i Ukraina stod inte oväntat i fokus då SLC Åboland höll sitt vårmöte i Kimito. Rysslands anfallskrig i Ukraina har förvärrat kostnadskrisen och resulterat i att lantbrukets långvariga lönsamhetskris ytterligare tillspetsats. Inkomstbortfallet från fjolårets dåliga skördar och skenande energi- och gödselpriser gör den kommande odlingssäsongen extra tuff för odlarna.

SLC - Wester Grande
Chefsbyte i Finska hushållningssällskapet

I mitten av maj tar AFM, agronom Bjarne Westerlund över posten som direktör för Finska hushållningssällskapet i Åboland efter Jörgen Grandell som går i pension.

SLC och ÖSP tar kraftigt avstånd från människohandel

Producentorganisationerna Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Österbottens svenska producentförbund ÖSP tar kraftigt avstånd från människohandel och utnyttjande av arbetskraft.

SLC - Medlem Skogsforsakring
SLC:s medlemsförmåner 2022: Det lönar sig att försäkra skogen – Fennia erbjuder rabatt

Ungefär hälften av landets skogar är försäkrade. Intresset kunde vara större med tanke på tryggheten en skogsförsäkring ger, säger Tomas Grünn, kundchef på Fennia.

SLC - Medlem Varderingscentral
SLC:s medlemsförmåner 2022: Jordägarnas Värderingscentral – juridiskt specialkunnande för jord och skog

Jordägarnas Värderingscentral är en juridisk byrå som har ett bredare och mer specialiserat serviceutbud än traditionella juridiska byråer. Värderingcentalens experter är specialiserade på lantbruks- och skogsbruksföretagarnas samt fastighetsägarnas juridiska frågor, på fastighets- och miljörätt samt fastighetsvärdering.