En ny verklighet

LF:s redaktör i Österbotten reflekterar över den omvälvande vi lever i.

Lantbruket och journalistiken behövs också fram över – arbetet går vidare

Landsbygdens Folk fyller 75 år. Chefredaktören konstaterar i sin kolumn att jobba med lantbruksjournalistik utgående från Helsingfors ger tillgång till två rätt så olika världar.

CAP stöder EU-bönderna sedan drygt sex årtionden

LF:s medarbetare i Europa skriver om EU:s gemensamma jordbrukspolitik i sin kolumn när LF fyller 75 år.

SLC - Riko Eklundh 1
”Jordbruket och matproduktionen behövs också i Finland”

Skådespelaren Riko Eklundh om jordbruk, inhemska livsmedel och kulturbranschen när Landsbygdens Folk fyller 75 år.

SLC - Motemed Novia
ÖSP träffade Novia

ÖSP oroar sig för agrologutbildningen vid Novia.

SLC - Osp Var Mtk
MTK:s skogsdirektör: För mycket ideologi i den europeiska skogspolitiken

Det är för mycket ideologi i den europeiska skogspolitiken, vilket leder till onödiga utmaningar för det finska skogsbruket, anser Marko Mäki-Hakola, skogsdirektör för MTK.

SLC bjuder in till Ungdomsträff den 30 juni på Åland

I samband med SLC:s förbundskongress på Åland i juni ordnas även SLC:s Ungdomsträff
torsdagen den 30 juni med start kl. 17 på Åland.

Det pratas mycket – men när sker något för att förbättra jordbrukarnas situation?

Alla är överens om att producenten måste få ut ett högre pris från marknaden. Men ingenting verkar ske, ansåg många på ÖSP:s vårmöte.

Uttalande från ÖSP:s vårmöte

SLC - Osp Var Langgard
Långgård: ”Dålig lönsamhet hotar Finlands självförsörjning på livsmedel”

Finland har en god självförsörjning på livsmedel, men den upprätthålls inte automatiskt, sade ÖSP:s ordförande Tomas Långgård i samband med vårmötet.

ÖSP har delat ut studiestipendier

Österbottens svenska producentförbund r.f. delade i samband med vårmötet 11.4.2022 ut stipendier.

SLC - Mats Nylund 2020 4
Nylund: Ingrip i handelns lagliga inköpskarteller!


SLC:s ordförande Mats Nylund kräver att myndigheterna ingriper mot centraliserade och i lag sanktionerade inköpskarteller som de två stora handelskedjorna upprätthåller och som förvränger marknaden.