SLC & SLC Nyland om Östbanan: Markägarnas egendomsskydd i infraprojekt och planläggning måste tryggas

Redan det att planering av stora infraprojekt inleds kan få omfattande konsekvenser för markägare. SLC och SLC Nyland framhåller att äganderätten är tryggad i Finlands grundlag och utgör en grundbult i det finländska samhällsbygget. Så länge ett omfattande infraprojekt har osäker projektfinansiering och verkställigheten kan ifrågasättas borde man vara mycket återhållsam med att alls inleda en planeringsprocess.

SLC - Besok1
ÖSP-unga på studieresa till Västerbotten

I slutet av mars arrangerade ÖSPs ungdomsutskott en studieresa till Västerbotten. Det var 25 unga ivriga bönder som kom med på resan, och de var från hela Österbotten. I Umeå anslöt Västerbottens unga bönder och vi gjorde studieresan tillsammans.

SLC - Karavan 1 Apr24
Karavanen levererade hjälpen till Ukraina

Rikard Korkman, ombudsman på SLC, och Mårten Ström, en av deltagarna i insamlingen för att hjälpa Ukraina körde nyligen under några mycket händelserika och känsloladdade dagar i april ner en bil till Lviv i västra Ukraina. Detta skedde som en del av KARAVANEN TILL UKRAINA-projektets insamling för att donera utrustning som Ukraina desperat behöver.

SLC - Vaxtfoljd Rikard Korkman
Växter i följd siktar på heltäckande kunskap om växtföljd

Det är dags att diversifiera den finländska odlingen av åkergrödor. Det är ändå en utmaning att mäta hållbarheten för olika växtföljder, eftersom kunskapen om effekterna av olika odlingsmetoder och deras kombinationer fortfarande är mycket begränsad, särskilt under boreala förhållanden.

Material och inspelning från Växter i följd-webbinariet

Föreläsarnas presentationer och inspelningen från webbinariet har publicerats på SLC:s webbsida där man även kan läsa mer om projektet på svenska.

SLC om rambudgeten: Regeringen försöker trygga jordbruket och försörjningsberedskapen

I ramförhandlingarna om planen för de offentliga finanserna 2025-2028 har regeringen identifierat jordbrukets svåra ekonomiska situation och påför inga nya inbesparingar eller direkta kostnadshöjningar på jordbruket.

SLC - Info4 Apr24 Ct
Stödinfon är viktiga – informationsbehovet är stort

Förra året trädde en ny CAP-programperiod i kraft. I år är ändringarna i jordbruksstöden betydligt färre, men trots det är behovet av information stort. Det märks tydligt nu när ÖSP är med och ordnar årets upplaga av stödinfon i Österbotten.

Lönsamheten för jordbruksföretag förbättras genom ett avtal som främjar energieffektivitet

Det branschavtal som sporrar till energieffektivitet omfattar nu också materialeffektivitet, eftersom ökad återvinning av näringsämnen och andra insatsvaror blir hela tiden viktigare när det gäller att förbättra lönsamheten inom primärproduktionen.

SLC kritiskt: S-gruppen begränsar konsumenternas möjlighet att välja inhemskt kött

Producentorganisationen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC riktar kritik mot S-gruppen efter att Atria i Maaseudun Tulevaisuus (15.4.2024) bekräftat att S-gruppen har ersatt Atrias griskött med danskt griskött av handelns eget Coop-märke.

SLC - Img 8855
Stort behov av ekologiskt nytänkande i utmanande tider

Stödpolitiken för den ekologiska produktionen bör förenklas. Ekoprodukternas andel i den offentliga upphandlingen borde öka. Det var några viktiga budskap som förmedlades på årets finlandssvenska ekotankesmedja.

SLC - 09408624 C822 E3 A724 Ed270 Acaab12 F5 0 Original
Nu krävs uppmärksamhet påpekar markpolitiska utskottet

Förändringar i jordabalken är att vänta noterar SLC:s miljö- och markpolitiska utskott vid sitt senaste möte. En arbetsgrupp har kommit med förslag som bland annat innefattar att man i framtiden också kan göra fastighetsinteckningar i vattenområden. Det här är befogat noterar utskottet bland annat för att havsvindkraftens betydelse ökar.

SLC - Slc Nyl Fullm 1
SLC Nyland: Att välja inhemska produkter är viktigare än någonsin

SLC Nylands fullmäktige samlades till vårmöte på Fazers besökscentrum i Fagersta i Vanda på måndagen. Fullmäktigeordförande Hanna Westman lyfte fram vikten av en hög självförsörjningsgrad och vikten av inhemsk mat och matproduktion i dagens värld med krig, kriser och kostnader som skenar i väg.