Skogsbruk SLC

ÅPF vill slippa avgift
för virkeslastningen

Ålands Producentförbund vill att landskapsregeringen efter de omfattande stormskadorna i åländska skogar beviljar ett generellt undantag från kravet på trafikanordningsplaner (TA-plan) för lastning och lossning av virke från vägar där landskapet är väghållare.

Undantaget bör enligt ÅPF gälla både själva kravet på TA-plan samt kostnaden för planen inklusive de skyltar som krävs för arrangemanget.

ÅPF:s ordförande Birgitta Eriksson-Paulson och vd Henry Lindström hänvisar i sin ansökan till de enorma stormskador i skogarna som uppstod den 2 januari på grund av stormen ”med orkanstyrkor i vindbyarna”.

- Virket behöver nu tas om hand på ett så smidigt sätt som möjligt och det är mycket viktigt att kostnaderna kan minimeras eftersom stormen på många ställen har orsakat stora kvalitetsförluster, framhåller ÅPF i skrivelsen till landskapsregeringen.

Henry Lindström påpekar att det i praktiken är skogsentreprenörerna som ansökt om TA-planer hos landskapsregeringen och också betalat avgiften för detta.

- Men i slutändan hamnar den här kostnaden ändå på skogsägarna när entreprenörernas utlägg dras av från virkeslikviden.