Jordbruk Skogsbruk Livet på landet

Stormen rätt så lindrig i Åboland

Stormen som svepte in över Finland under den sena nyårsdagskvällen var tämligen lindrig i såväl Åboland som Nyland. Den här gången var det också fråga om nordlig vind, och inte sydvästlig, som det brukar vara när det blåser upp till storm på Skärgårdshavet och Finska viken.

Landsbygdens Folk når SLC Åbolands ordförande Mickel Nyström per telefon på onsdagseftermiddagen när han väntar på färjan till Nagu vid färjfästet på Korpo. På Korpo blev man utan el från nätet vid 5-tiden på onsdagsmorgonen men vid lunchtid hade man el igen. Just Korpo har eltillförsel från två olika håll och oftast kan man få el någondera vägen.

– Elen är helt klart en grej av betydelse, men de flesta djurbönder som är mest utsatta har aggregat nu för tiden och klarar ofta av ungefär ett dygn utan el från nätet, i synnerhet om det inte är svinkallt, säger han.

Enligt Nyström ser man en del enstaka vindfällen i skogarna på Korpo. I Korposkogarna har ändå stormen inte orsakat ens nära på lika omfattande skador som på Åland.

Med färden till Pargas på onsdagseftermiddagen gick det ändå sämre.

– Nu vänder postbilen om och det får jag också göra. Finnferries meddelar precis på sin webbplats att färjan mellan Korpo och Nagu enbart kör utryckningsfordon just nu, avslutar Nyström.

Marken någorlunda frusen

På ön Heisala i Pargas berättar mjölkproducent Andreas Johansson att skadorna också där är rätt så lindriga.

– Marken var någorlunda frusen vilket gjort att träden hållits upprätta. Det verkar inte finnas särskilt mycket vindfällen i skogarna.

Också på Heisala var man utan el motsvarande tidsperiod som på Korpo. Johanssons på Santalahti har ett aggregat som de använder vid sådana här situationer.

– Vi har ett aggregat som vi kopplar till traktorn, men så småningom ska vi övergå till ett stationärt, automatiskt aggregat. Det är bekvämare och även driftssäkrare i någon mån, säger han.

Stödet för husdjurens välbefinnande förutsätter att lantbrukaren ordnar med reservelektricitet, men stödet som sådant är en frivillig åtgärd. Johansson berättar också att man haft rätt snabba förändringar i havsvattenståndet.

– Vattnet steg i går, som det brukar när det drar ihop sig till storm, men nu har det redan börjat sjunka igen. Sammantaget verkar det som om vi här i Åboland klarade oss rätt så lindrigt den här gången, summerar han.