Jordbruk Skogsbruk EU Globalt Marknad

EU eftersträvar avtal
med Mercosur detta år

Förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Mercosur har varit kantade av många motgångar. Nu hoppas EU-kommissionen på bättre lycka, eftersom avtalet med sydamerikanerna till och med kan bli viktigare än frihandelsavtalet med Japan.

En förutsättning är att förhandlingarna löper bättre än tidigare. EU och Mercosur har försökt nå ett gemensamt avtal i flera repriser under mer än tjugo års tid. Fortfarande finns det stora meningsskiljaktigheter, inte minst på jordbruksområdet.

Det lyckade frihandelsavtalet med Japan sporrar ändå kommissionen till nya ansträngningar. Handelskommissionär Cecilia Malmström är ytterst angelägen att nå ett avtal med Mercosur under 2019, betonade hon före nyåret i en intervju för tyska DPA.

Ett frihandelsavtal mellan EU och Brasilien, Argentina, Uruguay och Paraguay skulle resultera i världens hittills största frihandelsområde. Enbart summan av de avvecklade tullarna skulle bli fyra gånger större, jämfört med det japanska handelsavtalet.

Ett annat motiv är givetvis USA:s protektionistiska handelspolitik som ständigt ställer upp nya handelshinder. EU försöker skapa ett effektivt nätverk som främjar handelsrelationerna med möjligast många länder och regioner.

Om allt går som Malmström hoppas, ska avtalet mellan EU och Mercosur skapa världens största frihandelsområde. Det förutsätter i alla fall att parterna på vardera sidan av Atlanten visar en större beredskap till kompromisser än tidigare.

Brasilien är ett frågetecken

Knepiga områden är som tidigare jordbruket och bilindustrin. Inom jordbruket är EU:s importkvoter för nötkött fortfarande en omstridd fråga. De sydamerikanska länderna kräver en årlig kvot på 99.000 ton och är inte beredda att pruta.

Mercosurländerna har också varit ovilliga att öppna sin marknad för fler europeiska mjölkprodukter och stretar emot EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar. Oenighet råder också kring villkoren för EU:s bilexport till Sydamerika.

Ett nytt problem uppstod under hösten då Brasiliens nyvalda högerpopulistiska president Jair Bolsonaro hotade att lämna klimatavtalet från Paris. Frankrikes president Emmanuel Macron varnade genast för ett franskt veto mot Mercosur.

Frankrike och Irland hör till de EU-länder där motståndet mot Mercosuravtalet är som störst. Båda länderna är viktiga nötköttsproducenter och vill inte gå med på högre importkvoter.

Cecilia Malmström tror inte att Bolsonaro kommer att göra allvar av sina hotelser. Enligt Malmström måste EU först vänta och se vad den nya brasilianska regeringen de facto tänker göra efter tillträdet i början av januari.