SLC - Danish Crown Pakkeri
Danish Crown går i täten för klimatneutralt griskött

Den danska slakterikoncernen Danish Crown siktar på att bli världens ledande producent av klimatvänligt kött. Målet är att halvera klimatavtrycket för griskött före 2030. Fram till 2050 ska hela värdekedjan vara klimatneutral.

SLC - Kolumn Graf
Kommentaren: Marknadsutsikter inför kommande spannmålssäsong

Den gångna skördesäsongens torka både i Finland, speciellt Nordeuropa men också globalt, har påverkat prisutvecklingen i Finland på ett gynnsamt sätt under det pågående spannmålsåret 2018/19. Hur ser då marknadsutsikterna ut inför kommande säsong 2019/20? frågar sig SLC-ombudsmannen Rikard Korkman.

SLC - Utsade 2 B
Det blir brist på utsäde i år

Det blir brist på utsäde i år. Det säger flera försäljare i Österbotten. Orsaken är fjolårets torra sommar och värst är situationen på ekosidan. Ekologiska vallfrön blir en utmaning att få, säger Jan Käldman som har egna kontraktsodlingar och förpackar utsäde.

Ny elektronisk tjänst för utsädes-, foder- och gödselkontrollens kunder

Livsmedelsverket öppnade 11 mars den nys elektroniska tjänsten Touko utsädes-, foder- och gödselkontrollens kunder. Touko-tjänsten gör kommunikationen mellan kunderna och Livsmedelsverket snabbare.

Valios vallblandning ska binda kol

Valio har utvecklat en utsädesblandning för vall som ska förbättra kolbindningen i marken, skriver företaget i ett pressmeddelande. Utvecklingsprojektet är en del av Valios satsningar på att göra mjölkkedjan kolneutral.

SLC - Riesinger Webb
Hur skapa en möjligast bördig mark?

Marginalerna för lönsamhet blir allt mindre, vilket innebär att åkrar som är bördiga och ger höga och jämna skördar blir allt viktigare, både inom konventionell och ekologisk odling.

SLC - Markomask 2 Webben
Anders Abrahamsson odlar plöjningsfritt

Spannmålsodlaren Anders Abrahamsson, som odlar Kullas gård i Kimito i nionde generationen, tog över gården för fyra år sedan och började i samma veva med grönsaksodling vid sidan av spannmålsodlingen.

SLC - Rege1
Mellangrödor är pengar på banken

Lösningen på klimatkrisen finns i marken. Bönder och kor är de som bäst kan lösa de utmaningar vi står inför enligt Martin Beck, odlingsrådgivare och agrolog. Genom att öka humuslagrets tjocklek kan vi binda stora mängder kol i marken. Kolet tas från luften och därför minskar mängden koldioxid i atmosfären.

SLC - Sorter Havre 1 A Webben
Havresorterna 2019

Odlingsarealen för havre ökade inte längre i fjol, trots att konsumenternas intresse för havrebaserade livsmedel fortfarande ser ut att öka. Istället gick arealen ner en aning till 324.400 hektar.

SLC - A02De2Ade27361E5 Org
Fazer investerar 40 miljoner för att göra xylitol av havreskal

Fazer investerar ca 40 miljoner euro i en ny anläggning med fokus på havreskal som råvara och en ingång till xylitolmarknaden, uppger koncernen i ett pressutskick.

Nytt kluster kring ren havre

Kunnandet om produktion av så kallad ren havre förstärks i 65 Oats-gruppen. Klustret för odling av glutenfria växter bildas av odlare, förädlade och sakkunniga.

SLC - Sorter Korn Brage
Kornsorterna 2019

År 2019 upptogs sju tvåradiga och fyra flerradiga kornsorter i sortförteckningen.